Aktualności

Dołącz do Newslettera

Wspomóż biblioteke

Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli jeszcze lepiej działać na rzecz mieszkańców naszego miasta. Twój dar przyczyni się do:

- polepszenia jakości zbiorów w naszych filiach

- zwiększenia dostępu do bezpłatnej oferty edukacyjnej

- ułatwienia dostępu do informacji i nowych technologii

- polepszenia warunków korzystania z bibliotek publicznych w Gdańsku.

 

Wspomóż nas i włącz się w nasze działania!