Jesteś tutaj

Czarownice w utworach Aleksandra Kondratiewa i mitologii słowiańskiej

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
16.05.2017
,
Godzina rozpoczęcia: 
18.00

Czarownice w utworach Aleksandra Kondratiewa i mitologii słowiańskiej

Zapraszamy na doktowykład Joanny Baum, która w oparciu o przedstawione elementy postara się przybliżyć ideologię postaci, obecną w powieści Aleksandra Kondratiewa "Na brzegu Jarynia. Powieść demonologiczna", gdzie opisane zostały aż cztery bardzo różniące się od siebie charakterem i stosunkiem do ludzi czarownice.

16 maja (wtorek) o godz. 18.00 zapraszamy na prelekcję Joanny Baum - "Czarownice w utworach Aleksandra Kondratiewa i mitologii słowiańskiej". W swoim wystąpieniu skupi się na rozróżnieniu wizerunków czarownicy na wschodzie i zachodzie Europy. Przedstawione różnice są wynikiem długiej i skomplikowanej historii kultury naszego kontynentu. Na zachodzie obecna była inkwizycja, natomiast na wschodzie czarownice, a zwłaszcza wiedźmy, uważane były za osoby o nadzwyczajnej inteligencji, posiadanej przez nie w oparciu o wiedzę o ziemi i otaczającym świecie naturalnym, w tym o demonach, patronujących poszczególnym zjawiskom przyrodniczym. Z tego również wynika jednoznacznie negatywne w świecie katolickim oraz protestanckim pojmowanie zjawisk nadprzyrodzonych oraz istnienia wszechobecnego fenomenu czarownictwa. Na wschodzie uczucia te, opierane wciąż na wierze w gusła słowiańskie i medycynę naturalną są bardziej ambiwalentne lub nawet niekiedy pozytywne (fenomen szamanizmu oraz szeptuch i szeptunów na terenie wschodniej RP oraz Białorusi).

Joanna Baum - uczestniczka Filologicznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim (III rok). W pracy naukowej zajmuje się głównie twórczością emigracyjną Aleksandra Kondratiewa, mało znanego emigranta z Petersburga, znajomego z takimi tuzami symbolizmu rosyjskiego, jak Aleksander Błok czy Walery Briusow. Ponadto interesuje się mitologią słowiańską oraz jej epigonalnymi przemianami i reliktami, obecnymi w dzisiejszej rzeczywistości. W swojej pracy naukowej badała również niektóre motywy związane z epoką srebrnego wieku w Rosji.

Projekt “Doktowykłady, czyli humanistyka oczami młodych naukowców” to cykl fakultatywnych spotkań zainicjowanych i prowadzonych przez uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkania są okazją do prezentacji różnorodnych punktów widzenia na problemy współczesności, pozwalają także na kształtowanie postawy otwartości oraz promowanie współczesnej humanistyki. (Źródło: https://doktowyklady.wordpress.com/)

Data wydarzenia: 
16.05.2017
Godzina rozpoczęcia: 
18.00
Udostępnij: