Jesteś tutaj

Rozmowy o fotografii. Radość tworzenia

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
25.05.2017
,
Godzina rozpoczęcia: 
16.00

Rozmowy o fotografii. Radość tworzenia

Cykl spotkań warsztatowych z gdańskimi fotografikami Anną i Krzysztofem Jakubowskimi, w trakcie których można się będzie dowiedzieć co zrobić by nasze fotografie były jeszcze lepsze.
KRZYSZTOF JAKUBOWSKI O SOBIE
Urodziłem się w 1946 roku w Bydgoszczy, a od kilkudziesięciu lat mieszkam w Gdańsku. Swoją pierwszą indywidualną wystawę fotograficzną zorganizowałem w 1965 roku, jeszcze jako uczeń Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Gdyni - Orłowie. Od tego czasu brałem udział w około 180 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Plonem udziału w konkursach były liczne medale, dyplomy i nagrody. Prezentowałem swoje prace na 15 wystawach
indywidualnych. Jestem autorem fotografii do trzech książek-albumów. Pracując w latach 70-tych i 80-tych w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Gdańsku, przygotowałem kilkadziesiąt wystaw, plenerów, konkursów. Jestem honorowym członkiem Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, a od 1975 roku członkiem ZPAF, w którym w latach 80-tych przez dwiekadencje sprawowałem funkcję Prezesa Zarządu Okręgu Gdańskiego.
Obecnie jestem członkiem Okręgowej Komisji Artystycznej ZPAF. Od 1980 r. posiadam tytuł Artist FIAP. W latach 1990 – 2006 prowadziłem zajęcia z przedmiotu fotografia artystycznaw Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni - Orłowie, kierując
równocześnie jedynym w polskim średnim szkolnictwie artystycznym, wydziałem fotografii. Przez 17 lat byłem komisarzem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Szkół Plastycznych „Twórczość Młodych”. Przez ponad 20 lat wykładałem i prowadziłem zajęcia na Studium Fotografii Artystycznej w Gdańsku. Obecnie prowadzę sporadycznie wykłady i zajęcia w Sopockich Szkołach Fotografii. Tworzę w różnych technikach fotograficznych. Od fotomontażu (początki twórczości), po projekty plakatów z lat 70-tych i 80-tych do fotografii dokumentalnej i reportażowej lat 80-tych i 90-tych, czy twórczości w technice gumy arabskiej. Jesienią 2012 roku po wystawie poświęconej cmentarzom Pomorza, ukazał się drukiem album fotograficzny POMORSKIE CMENTARZE, który jest plonem kilku lat współpracy artystycznej z żoną Anną. Obecnie kilka razy do roku wystawiam swoje starsze lub najnowsze prace na wystawach zbiorowych. Za działalność artystyczną, społeczną i dydaktyczną odznaczony zostałem Złotym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie Brązowym Krzyżem Zasługi i odznakami Zasłużony Działacz Kultury oraz Zasłużony dla Gdańska i Województwa. W 2012 roku otrzymałem Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
dla twórców kultury oraz Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska. Więcej informacji na 
www.annajakubowska.com oraz
http://fotoklubrpregiontorun.pl/upload/201701/30_JAKUBOWSKI_KRZYSZTOF_1.pdf

 
Data wydarzenia: 
25.05.2017
Godzina rozpoczęcia: 
16.00
Udostępnij: