Jesteś tutaj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nagrania video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, część plików multimedialnych nie jest dostępna cyfrowo - część zdjęć opublikowanych w treści artykułów na stronie nie posiada opisów alternatywnych.
 • Nie wszystkie linki posiadają atrybut „tytuł”.
 • Brak możliwości regulowania czcionki.
 • Brak możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu.
 • Brak mapy strony.
 • Administratorzy oraz redaktorzy strony dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-04
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Grey.
 • E-mail: dostepnosc@wbpg.org.pl
 • Telefon: 58 301 48 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zastępca Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju
 • Adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
  Targ Rakowy 5/6
  80-806 Gdańsk
 • E-mail: dostepnosc@wbpg.org.pl
 • Telefon: 58 301 48 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Główny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (Targ Rakowy 5/6 80-806 Gdańsk) - Biblioteka Główna oraz Biblioteka dla Dzieci

Wejście główne do budynku posiada platformę do wjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarz i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Budynek posiada także windę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Przed budynkiem znajduje się parking dla petentów z wydzielonymi, dwoma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Biblioteka Główna znajduje się na parterze budynku, natomiast Biblioteka dla Dzieci - na I piętrze.

Biblioteka Chełm (ul. Dragana 26 80-807 Gdańsk)

Wejście do budynku Biblioteki Chełm  posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Filia mieści się na parterze. Korytarz  oraz przestrzeń pomiędzy regałami w wypożyczalniach w większości przypadków umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W pobliżu brak parkingu z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka Oliwska (ul. Opata J. Rybińskiego 9 80-320 Gdańsk)

Biblioteka Oliwska w Gdańsku Oliwie przy ulicy Opata Jacka Rybińskiego 9 jest jedną z filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Biblioteka znajduje się na parterze.

Wejście od podwórka do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Informacja o podjeździe znajduje się na drzwiach od frontu budynku.

Hol umożliwia komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest przystosowana do potrzeb osób na wózkach. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W okolicy budynku brak miejsc parkingowych z wyznaczonym miejscem do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Filia Naukowa (ul. Obrońców Wybrzeża 2 80-398 Gdańsk)

Filia Naukowa znajduje się na piętrze dwukondygnacyjnego budynku. Nie posiada windy, ani żadnych innych udogodnień dla niepełnosprawnych. Klatka schodowa wysoka, schody trzykrotnie łamane. W okolicy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka Niedźwiednik (ul. Podkarpacka 1 80-292 Gdańsk)

Budynek Biblioteki Niedźwiednik posiada windę osobową w budynku, platformę do wjazdu dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich z poziomu korytarza na poziom Wypożyczalni. Korytarz i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem biblioteki jest parking dostępny dla wszystkich użytkowników. Nie ma wydzielonej koperty dla niepełnosprawnych.

Biblioteka Kolonia (ul. Manifestu Połanieckiego 32-34 80-406 Gdańsk)

Wejście główne do Biblioteki nie posiada platformy do wjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarz i hol nie umożliwiają komunikacji swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak parkingu . Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Biblioteka Żabianka (ul. Gospody 3b 80-344 Gdańsk)

Wejście do budynku parterowe, bez przeszkód architektonicznych, możliwy wjazd na wózku inwalidzkim. Na wewnętrznej klatce schodowej bariera architektoniczna w postaci schodów prowadzących do pomieszczeń biblioteki (20 stopni), brak windy, brak poziomych oznaczeń dla osób niedowidzących. Pomieszczenia wypożyczalni i kącików czytelniczych bez przeszkód architektonicznych, choć przestrzenie między regałami dla osób poruszających się na wózkach są zbyt wąskie. Brak znaków poziomych dla osób niedowidzących. Toalety niedostępne dla osób poruszających się na wózkach, zbyt wąskie otwory drzwiowe i brak udogodnień w kabinach. Zaplecze socjalne niedostępne dla osób poruszających się na wózkach, zbyt wąskie otwory drzwiowe. Na pobliskim parkingu nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka na Wyspie (ul. Turystyczna 3 80-680 Gdańsk)

Biblioteka na Wyspie mieści się na parterze w budynku piętrowym. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Lokal biblioteki nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W okolicy brak parkingu z wyznaczonymi miejscami do parkowania dla niepełnosprawnych.

Biblioteka na Strzyży (ul. Chopina 40 80-272 Gdańsk)

Wejście do budynku, mieszczącego się w kamienicy, do której prowadzi niewielki stopień, de facto nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do regałów z książkami umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie na możliwości zaparkowania samochodem.

Filia Gdańska (ul. Mariacka 42 80-833 Gdańsk)

Filia mieści się na parterze i I piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Występującymi barierami są:

- przedproże przed głównym wejściem (wejście po siedmiu stopniach);

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych;

- brak windy na I piętro;

- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych i między regałami;

- brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej.

Biblioteka na Stogach (ul. W. Stryjewskiego 29 80-620 Gdańsk)

Budynek mieści się przy głównej ulicy, blisko przystanku tramwajowego. Budynek jest dwupiętrowy z windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Schody (pierwszy i ostatni stopień) na klatce schodowej nie posiadają krawędzi kontrastowej. Jednak wzdłuż schodów są zamocowane poręcze. Same pomieszczenie biblioteki oraz toaleta nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Poruszanie się między regałami jest bardzo utrudnione z braku możliwości manewrowania wózkiem. Bibliotekarze w tym wypadku zawsze pomagają z wyciąganiem i prezentacją książek. Nie posiadamy miejsc parkingowych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Biblioteka Babie Lato (ul. Opolska 3 80-395)

Biblioteka Babie Lato znajduje się na piętrze. W bibliotece nie ma windy. Przed wejściem do budynku znajduje się stopień, co może być przeszkodą w przestrzeni manewrowej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, od strony otwarcia skrzydła drzwi. Biblioteka nie posiada własnego parkingu, ale w ramach przestrzeni parkingowej obiektu znajduje się jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi wejściowe do biblioteki nie otwierają się samoistnie, nie otwierają się do wewnątrz, tylko na zewnątrz. W budynku nie jest dostępna pochylnia, czy podnośnik. Ciąg komunikacyjny, klatka schodowa i korytarz są wolne od przeszkód. Wzdłuż całego biegu schodów jest poręcz, ale nie jest ona wyposażona w nakładkę oznaczoną punktowym pismem Braille’a, informującą o biegu schodów. Dla czytelników dostępne są toalety, jednak nie są one dostosowane dla osób  z niepełnosprawnością. Sala spotkań,  czytelnia nie posiada zainstalowanej pętli indukcyjnej (wzmacniającej dźwięk dla aparatu słuchowego).

Biblioteka Lawendowa (ul. Lawendowe Wzgórze 5 80-175, Gdańsk Jasień)

Biblioteka Lawendowa mieści się na parterze w skrzydle A niedawno wybudowanej Szkoły Podstawowej nr 6. Wejścia na teren szkoły są szerokie i dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się  na wózkach inwalidzkich. Samo wejście do filii jest na poziomie gruntu, hol i korytarz zapewniają bezpieczną i wolną od przeszkód przestrzeń manewrową. Drzwi wejściowe są szklane, otwierają się na zewnątrz, nie ma na nich żadnych kontrastowych oznaczeń.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje w holu, drzwi mają odpowiednią szerokość i wyposażona jest we wszystkie konieczne udogodnienia. Oznaczona jest odpowiednim piktogramem.

Przed wejściem do biblioteki znajduje się parking  z wydzielonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 33 (ul. Diamentowa 10 80-028 Gdańsk)

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Głównym problemem jest dojście do budynku, które jest strome i aby się dostać trzeba pokonać schody. Wewnątrz biblioteka nie posiada udogodnień dla niepełnosprawnych. W pobliżu znajduje się ogólnodostępny parking z jednym, wydzielonym miejscem do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Biblioteki Brzeźno (ul. Dworska 27 80-506 Gdańsk)

Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada  windy, a biblioteka mieści się na I piętrze. Przed budynkiem znajduje się parking dla petentów, jednak brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Biblioteka przy Rynku (ul. Czerwony Dwór 21 80-376 Gdańsk)

Biblioteka znajduje się na I piętrze budynku. Nie jest przystosowana w żaden sposób dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka na Grobli (ul. Angielska Grobla 8/10, 80-756 Gdańsk)

Budynek biblioteki nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prowadzą do niego schody (na zewnątrz biblioteki), których nie da się pokonać wózkiem, ciasny korytarz/hol utrudnia swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Niedogodności architektoniczne naprawiane są w inny sposób. W bibliotece prowadzona jest akcja „Książka bez Barier”, polegająca na łatwiejszym dostępie do książek dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Bibliotekarze roznoszą książki czytelnikom niepełnosprawnym, mieszkającym w sąsiedztwie biblioteki.

Biblioteka Przeróbka (ul. Kryniczna 20 80-708 Gdańsk)

Biblioteka Przeróbka mieści się w budynku parterowym. Po modernizacji dokonanej przed kilkoma laty, w czasie której zbudowano wygodny podjazd do Biblioteki, nie występują już żadne bariery architektoniczne w dotarciu do nas osób z niepełnosprawnościami.

Wnętrza Biblioteki Przeróbka stanowią jednolitą powierzchnię, bez żadnych utrudniających komunikację progów, czy schodków. Szerokie wykusze umożliwiają swobodne poruszanie i dotarcie w  każdy zakamarek Biblioteki.

Jedynymi mankamentami są: brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami oraz brak parkingu z wyznaczonymi miejscami do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka pod Kotem i Myszą (ul. Lelewela 21/22 80-442 Gdańsk)

Biblioteka pod Kotem i Myszą znajduję się na parterze, w pobliżu komunikacji miejskiej. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Drzwi wejściowe są szerokie (co najmniej 0,9 m), otwierają się na zewnątrz, nie otwierają się samoistnie. Natomiast przy drzwiach jest bezpieczna, wolna od przeszkód przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Ciąg komunikacyjny jest obszerny i wolny od przeszkód, ma równe posadzki, posiada równomierne oświetlenie.

Większość sal bibliotecznych znajduje się na parterze, tylko do jednej prowadzą 3 schodki, bez pochylni i bez podnośnika. Wzdłuż schodów nie ma też poręczy. Drzwi do tej sali otwierają się do wewnątrz.

Dostępna jest toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością, oznaczona widocznym piktogramem. Przestrzeń manewrowa wynosi 1,5m x 1,5m. Drzwi do toalety mają co najmniej 0,9m szerokości. W łazience znajdują się uchwyty. Miska ustępowa umieszczona jest na odpowiedniej wysokości. Umywalka umożliwia swobodny podjazd osobie poruszającej się na wózku.

Natomiast dozownik na mydło i pojemnik na ręczniki papierowe umieszczone są zbyt wysoko.

W pomieszczeniach socjalnych nie ma swobody manewrowej dla osoby poruszającej się na wózku. Nie wszystkie urządzenia kuchenne (np. kuchenka mikrofalowa) znajdują się na odpowiedniej wysokości. Blat kuchenny również jest umieszczony za wysoko.

Biblioteka Suchanino (ul. Paderewskiego 11 80-169 Gdańsk)

Biblioteka Suchanino znajduje się na piętrze. Klatka schodowa nie posiada windy, co stanowi barierę dla osób słabo poruszających się bądź poruszających się na wózkach inwalidzkich. Biblioteka wyposażona jest w szerokie drzwi oraz toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pobliżu nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka Pilotów (ul. Pilotów 3 80-460 Gdańsk)

Filia biblioteczna znajduje się w pawilonie handlowo-usługowym na I piętrze. Prowadzą do niej schody zewnętrzne. Pierwszy i ostatni stopień w biegu schodowym nie zawierają kontrastowych krawędzi. Poręcze przyschodowe nie posiadają nakładki z pismem Braille’a, informującej o biegu schodów. Obok schodów znajduje się winda. Przyciski w windzie są oznaczone punktowym pismem Braille’a.

Drzwi wejściowe posiadają uchwyt umieszczony na wysokości dostępnej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Odległości między regałami z książkami, zwłaszcza w wypożyczalni dla dorosłych, nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Pomieszczenie socjalne i toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Pozostała część Biblioteki Pilotów umożliwia komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Biblioteka na Fali (ul. Jagiellońska 8 80-371 Gdańsk)

Biblioteka na Fali nie posiada żadnych udogodnień ułatwiających dostępność osobom z niepełnosprawnościami.

Biblioteka Manhattan (al. Grunwaldzka 82 80-244 Gdańsk)

Biblioteka Manhattan znajduje się na drugim piętrze budynku Gdańskiego Centrum Handlowego Manhattan. W budynku znajduje się szeroka i przestronna winda. Przyciski w windzie nie są oznaczone punktowym pismem Braille’a. Drzwi wejściowe do budynku otwierają się samoistnie do wewnątrz, posiadają też widoczne oznaczenie kontrastową taśmą.

Ciąg komunikacyjny jest wolny od przeszkód, posiada równomierne oświetlenie, a jego szerokość to co najmniej 1,8 m. Toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością i znajdują się na terenie budynku (nie biblioteki).

Odległości między regałami z książkami są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Biblioteka Portowa (ul. Strajku Dokerów 5 80-557 Gdańsk)

Budynek znajduje się w okolicach komunikacji miejskiej, lecz brak wokół niego parkingu z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Zlokalizowany na parterze, drzwi nie otwierają się samoistnie ani do wewnątrz. Ciąg komunikacyjny jest wolny od przeszkód, nie ma jednak poręczy, a toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Biblioteka Kokoszki (ul. Azaliowa 18 80-177 Gdańsk)

Do budynku można w łatwy sposób dojechać komunikacją miejską, brak jednak parkingu z miejscami do parkowania wyznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Szerokie drzwi otwierają się na zewnątrz, a samo wejście, tak jak i ciąg komunikacyjny wewnątrz budynku, są wolne od przeszkód. Biblioteka znajduje się na parterze budynku i nie posiada windy. Toalety są w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Brak tablic informacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, ale treść komunikatów jest dla nich przystosowana. Wśród obsługi jedna z osób została przeszkolona w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Biblioteka pod Żółwiem (ul. Św. Ducha 111/113 80-834 Gdańsk)

Wejście główne do budynku poprzedza przedproże, do którego dostać się można tylko po schodach (brak platformy/pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).  Drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz z klamką na wysokości 107 cm, wejście o szer. cm 97.

Biblioteka pod Żółwiem nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Zaparkowanie samochodu jest możliwe na sąsiedniej ul. Szerokiej (Strefa Płatnego Parkowania) znajduje się tam miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Sala główna w lokalu jest przestronna, osoby z niepełnosprawnościami (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne) mogą swobodnie się poruszać. Lada biblioteczna dostępna na wysokości 90 zm. Przejście/Korytarz prowadzący do w najwęższym punkcie ma 90 cm Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Biblioteka Morenowa (ul. Wyrobka 5a 80-288 Gdańsk)

Budynek Biblioteki Morenowej znajduje się blisko przystanku tramwajowego  i autobusowego (ok. 300m). Miejsca parkingowe są stosunkowo daleko od budynku, w którym mieści się biblioteka.

Drzwi do budynku biblioteki nie otwierają się samoistnie, ani nie są rozsuwane. Aczkolwiek mają szerokość co najmniej 0,9 m. Otwierają się do wewnątrz. Wejście do budynku zapewnia też przestrzeń manewrową dla osób na wózku inwalidzkim. Budynek znajduje się poniżej pasa ruchu drogowego, ciągu pieszego. Dojście do niego z każdej strony jest możliwe tylko po schodach. Zejście najbliżej wejścia do biblioteki ma pochylnię, ale nie jestem pewna czy jej szerokość jest przystosowana do szerokości wózka inwalidzkiego.

Wewnątrz biblioteki ciąg komunikacyjny posiada równomierne oświetlenie, równe posadzki i odpowiednią szerokość (ok. 1,8-2m). Niestety jedno z pomieszczeń bibliotecznych oraz zaplecze mieszczą się na piętrze. Prowadzą do niego schody, z poręczą wzdłuż całego biegu.

Biblioteka po remoncie ma zostać przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Gdyby w filii miała pracować osoba z niepełnosprawnością, to na zapleczu jest brak przestrzeni manewrowej oraz bezpiecznego szerokiego ciągu do poruszania się.

American Corner (Targ Rakowy 5/6 80-806 Gdańsk)

American Corner znajduje się na parterze Budynku Głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Główne wejście do American Corner nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Takie osoby mogą skorzystać z drugiego wejścia znajdującego się w holu Biblioteki Głównej, której wejście posiada platformę.

Mała przestrzeń filii może spowodować utrudnienia w swobodnym poruszaniu się między regałami na wózku inwalidzkim. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Biblioteka bez Barier (ul. Czerwony Dwór 21 80-376 Gdańsk)

Wejście do budynku Biblioteki bez Barier jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Filia mieści się na parterze. Korytarz oraz przestrzeń pomiędzy regałami w wypożyczalniach w większości przypadków umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Jest zatrudniony pracownik z  przygotowaniem merytorycznym do pracy z osobami niepełnosprawnymi. W pobliżu jest parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 46 (ul. E. Hoene 6 80-041 Gdańsk)

Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Przestrzeń między regałami może stanowić trudność w poruszaniu się osób niepełnosprawnych. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Link do Deklaracji Dostępności dostępny jest na każdej z podstron w stopce strony.
 • Pliki pdf dostępne na stronie mogą być odczytane przez czytniki tekstu (są to pliki z rozpoznanym tekstem nie są graficzne).
 • Test European Internet Inclusion Initiative, znajdujący się pod linkiem http://checkers.eiii.eu/ wykazał, że strona internetowa http://wbpg.org.pl/ spełnia wymagania w 91.31%.
 • Test wykonany na witrynie https://www.checkmycolours.com badającej kombinację kolorów pierwszego planu i tła wszystkich elementów DOM (Obiektowy model dokumentu) oraz określającej, czy zapewniają one wystarczający kontrast, gdy są oglądane są przez osobę mającą deficyty wskazuje, iż w 395 elementach strony błędy występują w kategoriach: współczynnik kontrastu jasności: w 118 elementach; różnica jasności: w 118 elementach; różnica kolorów: w 121 w elementach.