Jesteś tutaj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do:

 • Data publikacji głównej strony internetowej: 2019-09-23
 • Data publikacji katalogu głównego i rezerw materiałowych: 2020-11-08
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji głównej strony internetowej: 2021-02-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji katalogu głównego i rezerw materiałowych: 2021-03-24

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

 • główna strona internetowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część nagrań video nie posiada napisów dla osób niesłyszących, część plików multimedialnych nie jest dostępna cyfrowo - część zdjęć opublikowanych w treści artykułów na stronie nie posiada opisów alternatywnych.
 • Nie wszystkie linki posiadają atrybut „tytuł”.
 • Brak mapy strony.
 • Administratorzy oraz redaktorzy strony dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

 • katalog główny i rezerw materiałowych

Katalogi biblioteki są zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-04
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Grey.
 • E-mail: dostepnosc@wbpg.org.pl
 • Telefon: 58 301 48 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zastępca Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju
 • Adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
  Targ Rakowy 5/6
  80-806 Gdańsk
 • E-mail: dostepnosc@wbpg.org.pl
 • Telefon: 58 301 48 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

WiMBP w Gdańsku mieści się w 29 siedzibach.

Budynek Główny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (Targ Rakowy 5/6 80-806 Gdańsk) - Biblioteka Główna oraz Biblioteka dla Dzieci

Wejście główne do budynku posiada platformę do wjazdu dla osób z niepełnosprawnościami  poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarz i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Budynek posiada także windę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze. Przed budynkiem znajduje się parking dla petentów z wydzielonymi, dwoma miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Biblioteka Główna znajduje się na parterze budynku, natomiast Biblioteka dla Dzieci - na I piętrze.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka Chełm (ul. Dragana 26 80-807 Gdańsk)

Wejście do budynku Biblioteki Chełm  posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich. Filia mieści się na parterze. Korytarz  oraz przestrzeń pomiędzy regałami w wypożyczalniach w większości przypadków umożliwia swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W pobliżu brak parkingu z wyznaczonym miejscem dla osób z  niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka Oliwska (ul. Opata J. Rybińskiego 9 80-320 Gdańsk)

Biblioteka Oliwska w Gdańsku Oliwie przy ulicy Opata Jacka Rybińskiego 9 jest jedną z filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Biblioteka znajduje się na parterze.

Wejście od podwórka do budynku posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami  poruszających się na wózkach inwalidzkich. Informacja o podjeździe znajduje się na drzwiach od frontu budynku.

Hol umożliwia komunikację i swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest przystosowana do potrzeb osób na wózkach. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W okolicy budynku brak miejsc parkingowych z wyznaczonym miejscem do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia Naukowa (ul. Obrońców Wybrzeża 2 80-398 Gdańsk)

Filia Naukowa znajduje się na piętrze dwukondygnacyjnego budynku. Nie posiada windy, ani żadnych innych udogodnień dla niepełnosprawnych (toaleta dla osób z niepełnosprawnościami itp.).
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Klatka schodowa wysoka, schody trzykrotnie łamane. Wzdłuż schodów są zamocowane poręcze, ale nie są one wyposażone w nakładkę oznaczoną punktowym pismem Braille’a, informującą o biegu schodów.
W okolicy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z  niepełnosprawnościami.
Dwóch pracowników posiada podstawy w zakresie tłumaczenia języka migowego.

Biblioteka Niedźwiednik (ul. Podkarpacka 1 80-292 Gdańsk)

Budynek Biblioteki Niedźwiednik posiada windę osobową w budynku, platformę do wjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach inwalidzkich z poziomu korytarza na poziom Wypożyczalni, w której umożliwiony jest swobodny dostęp do regałów z książkami. Korytarz i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób z  niepełnosprawnościami. Toaleta jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem biblioteki jest parking dostępny dla wszystkich użytkowników. Nie ma wydzielonej koperty dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Biblioteka Kolonia (ul. Manifestu Połanieckiego 32-34 80-406 Gdańsk)

Wejście główne do Biblioteki  stanowią schody (kilkunastostopniowe), budynek  nie posiada platformy do wjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarz i hol nie umożliwiają komunikacji swobodnego poruszania się osób z niepełnosprawnościami. Budynek nie posiada windy. Toalety nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Brak parkingu. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka Żabianka (ul. Gospody 3b 80-344 Gdańsk)

Wejście do budynku parterowe, bez przeszkód architektonicznych, możliwy wjazd na wózku inwalidzkim. Na wewnętrznej klatce schodowej bariera architektoniczna w postaci schodów prowadzących do pomieszczeń biblioteki (20 stopni), brak windy, brak poziomych oznaczeń dla osób niedowidzących. Pomieszczenia wypożyczalni i kącików czytelniczych bez przeszkód architektonicznych, choć przestrzenie między regałami dla osób poruszających się na wózkach są zbyt wąskie. Brak znaków poziomych dla osób niedowidzących. Toalety niedostępne dla osób poruszających się na wózkach, zbyt wąskie otwory drzwiowe i brak udogodnień w kabinach. Zaplecze socjalne niedostępne dla osób poruszających się na wózkach, zbyt wąskie otwory drzwiowe. Na pobliskim parkingu nie ma wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka na Wyspie (ul. Turystyczna 3 80-680 Gdańsk)

Biblioteka na Wyspie mieści się na parterze w budynku piętrowym, jednak wejście do wewnątrz wymaga pokonania kilku schodków (5 stopni) . Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Lokal biblioteki nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowo (brak toalety z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami oraz utrudnienia w zakresie swobodnego poruszania się osób na wózkach inwalidzkich) . W okolicy brak parkingu z wyznaczonymi miejscami do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.
Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka na Strzyży (ul. Chopina 40 80-272 Gdańsk)

Wejście do budynku, mieszczącego się w kamienicy, do której prowadzi niewielki stopień,  nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do regałów z książkami umożliwiają komunikację i w miarę swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Toaleta nie jest przystosowana dla osób z  niepełnosprawnościami. Przed budynkiem nie na możliwości zaparkowania samochodem.

Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia Gdańska (ul. Mariacka 42 80-833 Gdańsk)

Filia mieści się na parterze i I piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób z  niepełnosprawnościami.
Występującymi barierami są:
- przedproże przed głównym wejściem (wejście po siedmiu stopniach);
- brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami;
- brak windy na I piętro;
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych i między regałami;
- brak parkingu dla osoby z niepełnosprawnościami.
Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka na Stogach (ul. W. Stryjewskiego 29 80-620 Gdańsk)

Budynek mieści się przy głównej ulicy, blisko przystanku tramwajowego. Budynek jest dwupiętrowy z windą przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Schody (pierwszy i ostatni stopień) na klatce schodowej nie posiadają krawędzi kontrastowej. Jednak wzdłuż schodów są zamocowane poręcze, ale nie jest ona wyposażona w nakładkę oznaczoną punktowym pismem Braille’a, informującą o biegu schodów. Same pomieszczenie biblioteki oraz toaleta nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Poruszanie się między regałami jest bardzo utrudnione z braku możliwości manewrowania wózkiem. Bibliotekarze w tym wypadku zawsze pomagają z wyciąganiem i prezentacją książek. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka Babie Lato (ul. Opolska 3 80-395)

Biblioteka Babie Lato znajduje się na piętrze. W bibliotece nie ma windy. Przed wejściem do budynku znajduje się stopień, co może być przeszkodą w przestrzeni manewrowej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, od strony otwarcia skrzydła drzwi. Biblioteka nie posiada własnego parkingu, ale w ramach przestrzeni parkingowej obiektu znajduje się jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi wejściowe do biblioteki nie otwierają się samoistnie, nie otwierają się do wewnątrz, tylko na zewnątrz. W budynku nie jest dostępna pochylnia, czy podnośnik. Ciąg komunikacyjny, klatka schodowa i korytarz są wolne od przeszkód. Wzdłuż całego biegu schodów jest poręcz, ale nie jest ona wyposażona w nakładkę oznaczoną punktowym pismem Braille’a, informującą o biegu schodów. Poruszanie się między regałami w wypożyczalni jest bardzo utrudnione z uwagi na brak możliwości manewrowania wózkiem. Dla czytelników dostępne są toalety, jednak nie są one dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Sala spotkań,  czytelnia nie posiada zainstalowanej pętli indukcyjnej (wzmacniającej dźwięk dla aparatu słuchowego).
Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka Lawendowa (ul. Lawendowe Wzgórze 5 80-175, Gdańsk Jasień)

Biblioteka Lawendowa mieści się na parterze w skrzydle A niedawno wybudowanej Szkoły Podstawowej nr 6. Wejścia na teren szkoły są szerokie i dostępne dla osób z  niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich. Samo wejście do filii jest na poziomie gruntu, hol i korytarz zapewniają bezpieczną i wolną od przeszkód przestrzeń manewrową, jednak poruszanie się między regałami w wypożyczalni jest bardzo utrudnione uwagi na brak możliwości manewrowania wózkiem. Drzwi wejściowe są szklane, otwierają się na zewnątrz, nie ma na nich żadnych kontrastowych oznaczeń.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje w holu, drzwi mają odpowiednią szerokość i wyposażona jest we wszystkie konieczne udogodnienia. Oznaczona jest odpowiednim piktogramem.

Przed wejściem do biblioteki znajduje się parking  z wydzielonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia nr 33 (ul. Diamentowa 10 80-028 Gdańsk)

Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Głównym problemem jest dojście do budynku, które jest strome i aby się dostać trzeba pokonać schody (kilkadziesiąt stopni). Wewnątrz biblioteka nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami: brak toalety dostosowanej do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami, poruszanie się między regałami w wypożyczalni jest bardzo utrudnione z uwagi na brak możliwości manewrowania wózkiem. W pobliżu filii znajduje się ogólnodostępny parking z jednym, wydzielonym miejscem do parkowania dla osób z  niepełnosprawnościami.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka Brzeźno (ul. Dworska 27 80-506 Gdańsk)

Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich (nieprzystosowana toaleta, poruszanie się między regałami w wypożyczalni jest bardzo utrudnione z uwagi na brak możliwości manewrowania wózkiem). Budynek nie posiada  windy, a biblioteka mieści się na I piętrze. Przed budynkiem znajduje się parking dla petentów, brak jednak wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka przy Rynku (ul. Czerwony Dwór 21 80-376 Gdańsk)

Biblioteka znajduje się na I piętrze budynku, w którym brak windy. Dostanie się do biblioteki możliwe jest tylko po pokonaniu schodów (schody łamane). Wzdłuż schodów zamocowano poręcz, ale nie jest ona wyposażona w nakładkę oznaczoną punktowym pismem Braille’a, informującą o biegu schodów.
Wewnątrz biblioteka nie posiada żadnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami: brak toalety dostosowanej do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami, poruszanie się między regałami w wypożyczalni jest bardzo utrudnione z uwagi na brak możliwości manewrowania wózkiem. W pobliżu filii znajduje się ogólnodostępny parking z wydzielonymi miejscami do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka na Grobli (ul. Angielska Grobla 8/10, 80-756 Gdańsk)

Budynek biblioteki nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prowadzą do niego schody - 8 stopniowe (przedproże na zewnątrz biblioteki), których nie da się pokonać wózkiem, ciasny korytarz/hol utrudnia swobodne poruszanie się osobom z  niepełnosprawnościami. Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Niedogodności architektoniczne naprawiane są w inny sposób. W bibliotece prowadzona jest akcja „Książka bez Barier”, polegająca na łatwiejszym dostępie do książek dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Bibliotekarze roznoszą książki czytelnikom z  niepełnosprawnościami, mieszkającym w sąsiedztwie biblioteki.

Biblioteka Przeróbka (ul. Kryniczna 20 80-708 Gdańsk)

Biblioteka Przeróbka mieści się w budynku parterowym. Po modernizacji dokonanej przed kilkoma laty, w czasie której zbudowano wygodny podjazd do Biblioteki, nie występują już żadne bariery architektoniczne w dotarciu do filii dla osób z niepełnosprawnościami.

Wnętrza Biblioteki Przeróbka stanowią jednolitą powierzchnię, bez żadnych utrudniających komunikację progów, czy schodków. Szerokie wykusze umożliwiają swobodne poruszanie i dotarcie w  każdy zakamarek Biblioteki.

Jednak poważnymi mankamentami są: brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami oraz brak parkingu z wyznaczonymi miejscami do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka pod Kotem i Myszą (ul. Lelewela 21/22 80-442 Gdańsk)

Biblioteka pod Kotem i Myszą znajduję się na parterze, w pobliżu komunikacji miejskiej. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Drzwi wejściowe są szerokie (co najmniej 0,9 m), otwierają się na zewnątrz, nie otwierają się samoistnie. Natomiast przy drzwiach jest bezpieczna, wolna od przeszkód przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Ciąg komunikacyjny jest obszerny i wolny od przeszkód, ma równe posadzki, posiada równomierne oświetlenie, jednak dostęp do niektórych miejsc w wypożyczalni może być utrudnione z uwagi na brak możliwości manewrowania wózkiem.

Większość sal bibliotecznych znajduje się na parterze, tylko do jednej prowadzą 3 schodki, bez pochylni i bez podnośnika. Wzdłuż schodów nie ma też poręczy. Drzwi do tej sali otwierają się do wewnątrz.

Dostępna jest toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością, oznaczona widocznym piktogramem. Przestrzeń manewrowa wynosi 1,5m x 1,5m. Drzwi do toalety mają co najmniej 0,9m szerokości. W łazience znajdują się uchwyty. Miska ustępowa umieszczona jest na odpowiedniej wysokości. Umywalka umożliwia swobodny podjazd osobie poruszającej się na wózku. Natomiast dozownik na mydło i pojemnik na ręczniki papierowe umieszczone są zbyt wysoko.

W pomieszczeniach socjalnych nie ma swobody manewrowej dla osoby poruszającej się na wózku. Nie wszystkie urządzenia kuchenne (np. kuchenka mikrofalowa) znajdują się na odpowiedniej wysokości. Blat kuchenny również jest umieszczony za wysoko.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka Suchanino (ul. Paderewskiego 11 80-169 Gdańsk)

Biblioteka Suchanino znajduje się na piętrze. Klatka schodowa nie posiada windy, co stanowi barierę dla osób słabo poruszających się bądź poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostanie się do biblioteki możliwe jest tylko po pokonaniu schodów (schody łamane). Wzdłuż schodów zamocowano poręcz, ale nie jest ona wyposażona w nakładkę oznaczoną punktowym pismem Braille’a, informującą o biegu schodów.
Biblioteka wyposażona jest w szerokie drzwi oraz toaletę przystosowaną do potrzeb osób z  niepełnosprawnościami (brak odpowiedniego oznaczenia). Ciąg komunikacyjny jest obszerny i wolny od przeszkód, ma równe posadzki, posiada równomierne oświetlenie, jednak dostęp do niektórych miejsc w wypożyczalni może być utrudniony z uwagi na brak możliwości manewrowania wózkiem.
W pobliżu nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka Pilotów (ul. Pilotów 3 80-460 Gdańsk)

Filia biblioteczna znajduje się w pawilonie handlowo-usługowym na I piętrze. Prowadzą do niej schody zewnętrzne. Pierwszy i ostatni stopień w biegu schodowym nie zawierają kontrastowych krawędzi. Poręcze przyschodowe nie posiadają nakładki z pismem Braille’a, informującej o biegu schodów. Obok schodów znajduje się winda. Przyciski w windzie są oznaczone punktowym pismem Braille’a.

Drzwi wejściowe posiadają uchwyt umieszczony na wysokości dostępnej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Odległości między regałami z książkami, zwłaszcza w wypożyczalni dla dorosłych, nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Pomieszczenie socjalne i toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Pozostała część Biblioteki Pilotów umożliwia komunikację i swobodne poruszanie się osób z  niepełnosprawnościami.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka na Fali (ul. Jagiellońska 8 80-371 Gdańsk)

Biblioteka na Fali nie posiada udogodnień ułatwiających dostępność osobom z niepełnosprawnościami. Filia biblioteczna znajduje się w pawilonie handlowo-usługowym na I piętrze. Prowadzą do niej schody zewnętrzne (jednokrotnie łamane). Pierwszy i ostatni stopień w biegu schodowym nie zawierają kontrastowych krawędzi. Poręcze przyschodowe nie posiadają nakładki z pismem Braille’a, informującej o biegu schodów. Budynek nie posiada windy.
Pomieszczenie socjalne i toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Pozostała część filii umożliwia komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych (równa powierzchnia bez schodków, dostęp do regałów).
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Jedna osoba z zespołu biblioteki odbyła kurs z podstaw  języka migowego.
W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Biblioteka Manhattan (al. Grunwaldzka 82 80-244 Gdańsk)

Biblioteka Manhattan znajduje się na drugim piętrze budynku Gdańskiego Centrum Handlowego Manhattan. W budynku znajduje się szeroka i przestronna winda. Przyciski w windzie nie są oznaczone punktowym pismem Braille’a. Drzwi wejściowe do budynku otwierają się samoistnie do wewnątrz, posiadają też widoczne oznaczenie kontrastową taśmą.

Ciąg komunikacyjny jest wolny od przeszkód, posiada równomierne oświetlenie, a jego szerokość to co najmniej 1,8 m. Toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością i znajdują się na terenie budynku na tym samym poziomie (nie w bibliotece).

Odległości między regałami z książkami są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka Portowa (ul. Strajku Dokerów 5 80-557 Gdańsk)

Budynek znajduje się w okolicach komunikacji miejskiej, lecz brak wokół niego parkingu z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Zlokalizowany na parterze, drzwi nie otwierają się samoistnie ani do wewnątrz. Ciąg komunikacyjny jest wolny od przeszkód, nie ma jednak poręczy, a toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Dostęp do regałów w wypożyczalni może być utrudniony dla osób na wózkach inwalidzkich.
Biblioteka wyposażona jest w jedno stanowisko komputerowe dla osób niedowidzących (klawiatura z powiększoną czcionką oraz specjalne oprogramowanie powiększająco udźwiękawiające MAGic).
Jedna osoba z zespołu biblioteki odbyła kurs z podstaw  języka migowego.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka Kokoszki (ul. Azaliowa 18 80-177 Gdańsk)

Do budynku można w łatwy sposób dojechać komunikacją miejską, brak jednak parkingu z miejscami do parkowania wyznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokie drzwi otwierają się na zewnątrz, a samo wejście, tak jak i ciąg komunikacyjny wewnątrz budynku, są wolne od przeszkód. Biblioteka znajduje się na parterze budynku i nie posiada windy. Toalety są w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Brak tablic informacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, ale treść komunikatów jest dla nich przystosowana. Wśród obsługi jedna z osób została przeszkolona w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka pod Żółwiem (ul. Św. Ducha 111/113 80-834 Gdańsk)

Wejście główne do budynku poprzedza przedproże, do którego dostać się można tylko po schodach (brak platformy/pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).  Drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz z klamką na wysokości 107 cm, wejście o szer. cm 97.
Biblioteka pod Żółwiem nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Zaparkowanie samochodu jest możliwe na sąsiedniej ul. Szerokiej (Strefa Płatnego Parkowania) znajduje się tam miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Sala główna w lokalu jest przestronna, osoby z niepełnosprawnościami (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne) mogą swobodnie się poruszać. Lada biblioteczna dostępna na wysokości 90 zm. Przejście/Korytarz prowadzący do zaplecza w najwęższym punkcie ma 90 cm Toaleta nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Biblioteka Morenowa (ul. Wyrobka 5a 80-288 Gdańsk)

Budynek Biblioteki Morenowej znajduje się blisko przystanku tramwajowego  i autobusowego (ok. 300m). Miejsca parkingowe są stosunkowo daleko od budynku, w którym mieści się biblioteka, są tam miejsca wyznaczone dla osób z niepełnoprawnościami.

Drzwi do budynku biblioteki nie otwierają się samoistnie, ani nie są rozsuwane. Aczkolwiek mają szerokość co najmniej 0,9 m. Otwierają się do wewnątrz. Wejście do budynku może stanowić trudności  dla osób na wózku inwalidzkim. Budynek znajduje się poniżej pasa ruchu drogowego, ciągu pieszego. Dojście do niego z każdej strony jest możliwe tylko po schodach. Zejście najbliżej wejścia do biblioteki ma pochylnię, ale jej do szerokości nie jest dostosowana do wózka inwalidzkiego.

Wewnątrz biblioteki ciąg komunikacyjny posiada równomierne oświetlenie, równe posadzki i odpowiednią szerokość (ok. 1,8-2m), jednak dostęp do niektórych regałów w wypożyczalni może być utrudnione dla osób z niepełnosprawnościami. Jedno z pomieszczeń bibliotecznych oraz zaplecze biblioteki mieszczą się na piętrze. Prowadzą do niego schody, z poręczą wzdłuż całego biegu. Poręcz przyschodowa nie posiada nakładki z pismem Braille’a, informującej o biegu schodów.
Toalety nie są w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Gdyby w filii miała pracować osoba z niepełnosprawnością, to na zapleczu jest brak przestrzeni manewrowej oraz bezpiecznego szerokiego ciągu do poruszania się.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

American Corner (Targ Rakowy 5/6 80-806 Gdańsk)

American Corner znajduje się na parterze budynku Biblioteki Głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, z osobnym wejściem od zewnątrz. Wejście poprzedzone kilkoma schodami bez podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich. Takie osoby mogą skorzystać z drugiego wejścia znajdującego się w holu Biblioteki Głównej, której wejście posiada platformę.

Mała przestrzeń filii może spowodować utrudnienia w swobodnym poruszaniu się między regałami na wózku inwalidzkim. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku Biblioteki Głównej.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka bez Barier (ul. Czerwony Dwór 21 80-376 Gdańsk)

Wejście do budynku Biblioteki bez Barier jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich. Filia mieści się na parterze. Korytarz oraz przestrzeń pomiędzy regałami w wypożyczalniach w większości przypadków umożliwia swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Jest zatrudniony pracownik z  przygotowaniem merytorycznym do pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz przeszkolony w zakresie podstaw języka migowego. W pobliżu jest parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia nr 46 (ul. E. Hoene 6 80-041 Gdańsk)

Biblioteka  mieści się na parterze Szkoły Podstawowej nr 19. Wejścia na teren szkoły są szerokie i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się  na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Przestrzeń między regałami pomieszczeń biblioteki uniemożliwia poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Brak także toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W pobliżu szkoły znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacje dodatkowe

 • Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Link do Deklaracji Dostępności dostępny jest na każdej z podstron w stopce stron.
 • Pliki pdf dostępne na stronach mogą być odczytane przez czytniki tekstu (są to pliki z rozpoznanym tekstem nie są graficzne).
 • Materiały filmowe na profilu facebook'owym i głównej stronie internetowej WiMBP w Gdańsku są cześciowo dostępne - braki będą uzupełniane w ciągu najbliższych miesięcy.
 • Test European Internet Inclusion Initiative, znajdujący się pod linkiem http://checkers.eiii.eu/ wykazał, że strona internetowa http://wbpg.org.pl spełnia wymagania w 91.31%.
 • Test strony głównej WiMBP w Gdańsku wykonany na witrynie https://www.checkmycolours.com badającej kombinację kolorów pierwszego planu i tła wszystkich elementów DOM (Obiektowy model dokumentu) oraz określającej, czy zapewniają one wystarczający kontrast, gdy są oglądane są przez osobę mającą deficyty wskazuje, iż w 395 elementach strony błędy występują w kategoriach: współczynnik kontrastu jasności: w 118 elementach; różnica jasności: w 118 elementach; różnica kolorów: w 121 w elementach.