Jesteś tutaj

Kolejny etap akcji: Klub Zaczytanych Detektywów dla Klas

Kolejny etap akcji: Klub Zaczytanych Detektywów dla Klas

Zgodnie z Regulaminem Klubu Zaczytanych Detektywów dla Klas (Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 26 marca 2019, Załącznik nr 1), rozdz. IV. PRZEPROWADZENIE AKCJI I OCENA PROJEKTÓW punkt 5. (Jeśli do Akcji zgłoszonych zostanie mniej niż 10 projektów, wszystkie projekty będą mogły wziąć udział w kolejnym etapie konkursu, tj. głosowaniu, o ile spełnią warunki formalne) udział kolejnym etapie akcji – głosowaniu na projekty, wezmą udział dwie klasy ze szkół podstawowych
z Gdańska, które w wyznaczonym terminie wysłały zgłoszone prace. Prace nadesłane przez:

- opiekuna klasy  II A z Podstawowej Szkoły Społecznej „Niedźwiednik”; Projekt – książeczka pt. „Pogromcy zagadek”;

- opiekuna klasy II E z Pozytywnej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego
w Gdańsku; Projekt: „OPOWIEŚĆ O MAGICZNYM ŚWIECIE KSIĄŻKI”
.

spełniają warunki formalne i mogą wziąć udział w głosowaniu na najlepszy projekt promujący czytelnictwo w Akcji Klub Zaczytanych Detektywów dla Klas.

Zgodnie z Regulaminem głosowanie na najlepszy projekt promujący czytelnictwo odbędzie się poprzez ankietę umieszczoną na stronie internetowej www.wbpg.org.pl.

Głosowanie potrwa od 1 czerwca 2019 roku od godz. 12:00 do 7 czerwca do godz. 23:59

Klub Zaczytanych Detektywów to projekt organizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną
w Gdańsku. Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.