Jesteś tutaj

Oferta dla dzieci i młodzieży

Oferta dla dzieci i młodzieży

Cykliczne zajęcia kulturalno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych:

Klub ToTu - spotkania dla rodziców z dziećmi

Bajeczki- Czytaneczki - głośne czytanie bajek oraz warsztaty plastyczno-teatralne (7-9 r.ż.)

Żabcia Sabcia - pacynka Żabcia Sabcia zaprasza dzieci w wieku 4-6 lat wraz z opiekunami na zabawy ruchowe, zajęcia manualne oraz sesje opowiadania historyjek i głośnego czytania bajek, wierszy i opowiadań. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu o godz. 17.00. Prosimy o śledzenie terminów na stronie www.

Teatrzyk Żabci Sabci - odbywające się w ostatnim tygodniu każdego miesiąca o godz. 17.00 przedstawienie pacynkowe dla dzieci w wieku od 5 r.ż. Spektaklom towarzyszą zajęcia plastyczne.

Dyskusyjny Klub Książki - dyskusje na temat przeczytanych wspólnie książek.

Zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych

Czasopisma dostępne w Bibliotece