Jesteś tutaj

Śladami historii delty Wisły

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
22.11.2017
,
Godzina rozpoczęcia: 
18.00

Śladami historii delty Wisły

Przez całe wieki, od ustąpienia ostatniego zlodowacenia, płynęła Wisła od Karpat na południu po Bałtyk na północy. Sama kształtowała swoje koryto, a do morza uchodziła wieloma ramionami. Powstawały starorzecza i nowe ujścia. Ostatni taki epizod miał miejsce w 1840 roku, kiedy powstała Wisła Śmiała. Około tysiąca lat temu, a może trochę wcześniej, na Wisłą pojawili się ludzie. Żyli nad nią i z niej. Używali jej wód jako dróg, handlowali i bogacili się. Jednakże od czasu do czasu rzeka zabierała ich dobytek, a czasem i życie. Ludzie postanowili ujarzmić rzekę. Sprowadzali doświadczonych budowniczych jak na przykład Olendrów i budowali jazy, tamy i kanały. Pracowały nad tym całe pokolenia. Była też Wisła świadkiem waśni i współzawodnictwa plemion i narodów o sprawowanie nad nią władzy. Niejednokrotnie stanowiła granicę stref wpływów lub państw. Dzisiaj obszar ujściowy Wisły, niemal w całości, jest dziełem człowieka. Po pracy pokoleń nad Wisłą pozostało wiele śladów dokonań ludzkich i pamiątek po tych, którzy oswajali rzekę.

Zapraszamy na wspólną wędrówkę fotograficzną śladami zmian krajobrazu wzdłuż ramion ujściowych Wisły. Włodzimierz Sakwiński i Paweł Raczyński zaprezentują też relikty kultury materialnej dawnych mieszkańców Delty Wisły – począwszy od śluzy w Białej Górze po Twierdzę Wisłoujście.

 

Data wydarzenia: 
22.11.2017
Godzina rozpoczęcia: 
18.00
Udostępnij: