Jesteś tutaj

„Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Miejsce pamięci ofiar komunizmu”

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
27.10.2016
,
Godzina rozpoczęcia: 
17.30

„Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Miejsce pamięci ofiar komunizmu”

Promocja książki Anny Krüger

ANNA KRÜGER – historyk, kulturoznawca, doktorantka UG. Ukończyła historię i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych są dzieje Gdańska i Pomorza w XIX i XX wieku oraz kultura funeralna. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą historii cmentarzy przy Wielkiej Alei w Gdańsku. Opublikowała między innymi następujące artykuły Z dziejów cmentarza św. Katarzyny przy Wielkiej Alei w Gdańsku w XIX wieku, [w:] Nekropolie Pomorza, (2011), Historia cmentarzy przy Wielkiej Alei na podstawie ich planów i projektów przechowywanych w zbiorach Archiwum Państwowego w Gdańsku, [w:] Rocznik Gdański, t. LXXI-LXXII, 2011-2012, Pracownicy cmentarni oraz osoby i firmy związane z funkcjonowaniem cmentarzy w Gdańsku w II połowie XIX wieku, [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, nr 3, 2014.

W 2015 r. pracowała w Instytucie Pamięci Narodowej w Gdańsku przygotowując opracowanie poświęcone Cmentarzowi Garnizonowemu w Gdańsku i jego roli jako miejsca pamięci. Owocem tych badań jest publikacja Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Miejsce pamięci ofiar komunizmu (2016). Książka przedstawia dzieje nekropolii od jej założenia w 1814 do czasów współczesnych. Szczególną uwagę poświęcono jednak roli cmentarza jako miejsca pamięci ofiar systemu komunistycznego.  To tu od sierpnia 1946 r. do końca 1950 r. odbywały się pochówki straconych i zmarłych w Więzieniu Karno-Śledczym w Gdańsku przy ul. Kurkowej. Wśród nich znaleźli się członkowie powojennego podziemia niepodległościowego, m.in. Danuta Siedzikówna „Inka”, Feliks Selmanowicz „Zagończyk” i Adam Dedio „Adrian”, a także ofiary cywilne.

Data wydarzenia: 
27.10.2016
Godzina rozpoczęcia: 
17.30
Udostępnij: