Jesteś tutaj

„Gdańszczanie między starą a nową tożsamością”

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
08.02.2018
,
Godzina rozpoczęcia: 
17.30

„Gdańszczanie między starą a nową tożsamością”

Anna Miler, Kamila Orzechowska-Pawlik, Alicja Jelińska i Zbyszek Dymarski

Miasto nie powstaje samo z siebie. Jest takie, jakie zaprojektują, a potem ukształtują ludzie. Kształt i charakter miejskiej przestrzeni sprawia, że miasto do siebie ludzi przyciąga albo zniechęca, odpycha i skłania do szukania swojego miejsca poza nim…
Kształt i charakter miasta w dużym stopniu wpływają na to, jak ludzie żyją i jak się do siebie odnoszą – ufnie i życzliwie czy wrogo i podejrzliwie, pomocnie czy egoistycznie. Badanie miast – ich kształtu i charakteru, sposobów ich funkcjonowania, wpływu miejskości na człowieka –
staje się coraz bardziej ważnym i naglącym wyzwaniem.

Data wydarzenia: 
08.02.2018
Godzina rozpoczęcia: 
17.30
Udostępnij: