Jesteś tutaj

„Mój przyjaciel z książki” - KONKURS PLASTYCZNY

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
16.11.2017

„Mój przyjaciel z książki” - KONKURS PLASTYCZNY

Z okazji drugiej rocznicy istnienia Biblioteki Pod Kotem i Myszą zapraszamy naszych czytelników ( w wieku od 3 do 110 lat) do uczestnictwa w konkursie plastycznym pt. „Mój przyjaciel z książki”. Prace można wykonać w technice dowolnej i dostarczyć do 16.11.2017 r. do Biblioteki Pod Kotem i Myszą. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 20.11.2017 r. o godzinie 17.30. Serdecznie zachęcamy do udziału!

Prace proszę podpisać imieniem i nazwiskiem. Do pracy proszę załączyć kartę zgłoszeniową zawierającą imię i nazwisko, wiek autora pracy oraz telefon lub adres e-mail (w przypadku dzieci kontakt do opiekuna).

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 20.11.2017 r. o godzinie 17.30.

Konkurs jest podzielony na poszczególne kategorie wiekowe osób:

osoby w wieku 3-6 lat

osoby w wieku 7-10 lat

osoby w wieku 11-15 lat

osoby w wieku 16-110 lat

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na opublikowanie wyników konkursu i zdjęć oraz upublicznienie prac konkursowych w bibliotece.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MÓJ PRZYJACIEL Z KSIĄŻKI”

1. ORGANIZATOR – Biblioteka pod Kotem i Myszą (ul. Lelewela 21/22, 80-442 Gdańsk)

2. UCZESTNICY KONKURSU –

Konkurs adresowany jest do czytelników biblioteki i podzielony na kategorie wiekowe:

  • 3-6 lat

  • 7-10 lat

  • 11-15 lat

  • 16-110 lat

     

3. CELE KONKURSU –

- rozbudzanie wrażliwości estetycznej i zachęcanie do twórczej ekspresji

- rozwijanie indywidualnych uzdolnień

- rozpowszechnianie literatury

4.  TERMIN dostarczenia prac: 16.11.2017 r.

5. INFORMACJE TECHNICZNE

- Prace należy dostarczyć do Biblioteki Pod Kotem i Myszą, nie ma możliwości przesłania pracy pocztą tradycyjną ani mailowo.

- Prace należy opisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

- Do pracy należy załączyć kartę zgłoszeniową ( załącznik nr 1) zawierającą imię i nazwisko  oraz wiek autora pracy oraz telefon lub adres e-mail (w przypadku dzieci kontakt do opiekuna).

- Prace mogą być wykonane dowolną techniką, na dowolnym formacie.

- Prace oceni jury złożone z pracownic Biblioteki pod Kotem i Myszą.

Kryteria oceny prac:

  • Zgodność prac z tematem

  • Oryginalność, kreatywność wykonania prac

  • Staranność wykonania

- Postanowienia jury są ostateczne.

6. ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu nastąpi 20.11.2017 r. o godzinie 17.30 w Bibliotece Pod Kotem i Myszą oraz na stronie biblioteki. Zwycięzcy zostaną również poinformowani telefonicznie/ mailowo. 

- Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na opublikowanie wyników konkursu oraz zdjęć na stronie internetowej biblioteki oraz facebooku Biblioteka Pod Kotem i Myszą.

- Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w bibliotece Pod Kotem i Myszą.

- Odbiór prac możliwy będzie po ogłoszeniu wyników konkursu w przypadku prac niezakwalifikowanych na wystawę i po zakończeniu wystawy w przypadku prac wybranych do publicznej ekspozycji. W przypadku nieodebrania prac  zostaną one zniszczone.

 

Zgłaszając pracę na konkurs wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i zgłaszanego dziecka. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w konkursie – dane osobowe są niezbędne dla realizacji konkursu.

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia terminu składania prac, przesunięcia terminu ogłoszenia wyników oraz odstąpienia od realizacji konkursu.

- Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 

Karta zgłoszeniowa

 

Imię i nazwisko

 

 

 

Wiek

 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna

 

 

 

Telefon kontaktowy

 

 

 

Adres e-mail

 

 

Data wydarzenia: 
16.11.2017
Udostępnij: