Jesteś tutaj

„Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach Wielkich Mistrzów 1309 - 1457"

/
Data wydarzenia: 
11.12.2019
,
Godzina rozpoczęcia: 
17:30

„Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach Wielkich Mistrzów 1309 - 1457"

Zapraszamy na promocję książki Sławomira Jóźwiaka i Janusza Trupindy

Prezentowana na promocji praca jest trzecim, poprawionym i uzupełnionym wydaniem podjętej przez Sławomira Jóźwiaka i Janusza Trupindę w 2007 roku próby całościowego przedstawienia problematyki topografii, układu przestrzennego i funkcjonowania zamku malborskiego w średniowieczu z wykorzystaniem możliwie pełnej bazy źródłowej. Książka ta wyznacza nowy etap w studiach nad historią zamku i konwentu malborskiego i otwiera nowe perspektywy badawcze.

dr hab. Janusz Trupinda - ur. 5 X 1968 r. w Gdańsk - muzealnik, historyk, menadżer kultury. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie. Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym pięciu książek. Podstawowym obszarem badawczym jest historia wieków średnich, a szczególnie dzieje zakonu krzyżackiego. Od stycznia 2018 r. pełni funkcję dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku.

prof. dr hab. Sławomir Jóźwiak - Zatrudniony w Katedrze Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Specjalizuje się w badaniach nad dziejami wypraw krzyżowych i zakonów rycerskich w średniowieczu, władzą i administracją w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, funkcjonowaniem wywiadu i kontrwywiadu w średniowieczu oraz budownictwem warownym i sakralnym w średniowiecznej Europie Łacińskiej w XII-XV w. Autor, współautor i wydawca 10 monografii książkowych, podręczników akademickich oraz edycji źródłowych

Data wydarzenia: 
11.12.2019
Godzina rozpoczęcia: 
17:30
Tagi: 
Udostępnij: