Jesteś tutaj

„Z Kaszub do Austrii. Korespondencja literatów kaszubskich do Ferdinanda Neureitera”

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
27.02.2018
,
Godzina rozpoczęcia: 
17.30

„Z Kaszub do Austrii. Korespondencja literatów kaszubskich do Ferdinanda Neureitera”

Spotkanie z Adelą Kuik-Kalinowską

Książka została przygotowana w czasie realizowanego stypendium niemieckiej Fundacji Heinricha Hertza w Instytucie Slawistyki w Kolonii (czas trwania: 1 II 2014-31 I 2015). Celem pobytu stypendialnego przyznanego przez Fundację Heinricha Herza w Instytucie Slawistyki w Kolonii było przepisanie z wersji rękopiśmiennej około 130 jednostek korespondencyjnych (nadawcami  listów do F. Neureitera są następujące osoby: T. Bolduan, W. Bobrowski,      B. Bork, D. Byczkowska, J. Ceynowa, W. Ceynowa, K. Derc, A. Dominik,   J. Drzeżdżon, S. Fikus, E. Gołąbek, F. Grucza, H. Hewelt, S. Janke, B. Jażdżewski, M. Jeliński, E. Kamiński, W. Kiedrowska, O. Knoop, A. Labuda, R. Landowski, A. Łajming, J. Łysk, D. Majkowska, M. Majkowski, F. Marszałkowski, Z. Mrozek, A. Nagel, S. Pestka, A. Pepliński, A. Pepliński, A. Pieper, J. Piepka, A. Richert, B. Richert, J. Rompski, L. Roppel, A. Seifert, F. Sędzicki, R. Skwiercz, J. Stencel, P. Szefka, J. Szutenberg, A. Treichel, J. Trepczyk, B. Ugowska, J. Walkusz, O. Wittbrodt) adresowanych do Ferdinanda Neureitera pochodzącego z Austrii. Był on autorem słynnej Historii literatury kaszubskiej. Książka to opracowanie edytorskie listów, przygotowanie not biograficznych o poszczególnych autorach korespondencji oraz wstęp poświęcony sylwetce Ferdinanda Neureitera i korespondencji środowiska literatów kaszubskich do niego. W roku 2015 w Wejherowie (Muzeum Muzyki i Piśmiennictwa Kaszubsko-Pomorskiego) opublikowana zostanie monografia zbiorowa poświęcona zagadnieniom translatorskim literatury kaszubskiej na inne języki Europy i świata, a w niej ukaże się tekst dotyczący osoby Ferdinanda Neureitera jako tłumacza literatury kaszubskiej na język niemiecki i polski).

 

Adela Kuik-Kalinowska urodzona w 1969 roku w Bytowie. Adiunkt w Instytucie Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Autorka prac, książek autorskich oraz redakcji tomów poświęconych zagadnieniom topiki romantycznej, literaturze kaszubskiej, a także inspiracjom buddyjskim w medium polskiej literatury. Organizatorka konferencji naukowych, a także cyklicznie odbywających się Międzynarodowych Konfrontacji Kulturowych pt. Wielkie Pomorze. Animatorka życia kulturalnego regionu, prowadząca Międzyzakładową Pracownię Kultury Literackiej Pomorza i opiekunka Studenckiego Klubu „Tatczёzna”. Kierownik merytoryczny Podyplomowych Kwalifikacyjno-Metodycznych Studiów Języka Kaszubskiego sygnowanych przez Akademię Pomorską i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Autorka studium monograficznego O „Czarnych kwiatach” i „Białych kwiatach” Cypriana Norwida. Poetyka – konteksty – idee, Słupsk 2002, a także wydania krytycznego tychże cyklów: Cyprian Norwid. Czarne kwiaty. Białe kwiaty, Słupsk 2002. Współautorka (wespół z D. Kalinowskim) książki Od Smętka do Stolema. Wokół literatury Kaszub, Gdańsk-Słupsk 2009. Redaktorka tomu Genologia Norwida, Słupsk 2005, a także Wielkie Pomorze. Mit i literatura, Gdańsk-Słupsk 2009 oraz współredaktorka tomu Wielkie Pomorze. Tożsamość i wielokulturowość, Gdańsk-Słupsk 2011. Autorka literaturoznawczych wstępów w Bibliotece Pisarzy Kaszubskich: Jan Rompski. Dramaty kaszubskie oraz  Aleksander Majkowski "Żëcé i przigodë Remusa. Zvjercadło kaszubskji". Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki (stypendium krajowe i zagraniczne). Uczestniczka VI Międzynarodowego Kongresu Naukowego „Societas Humboldtiana Polonorum” „Nauka i Sztuka dla Europy” (Kraków 2004). Związana z Instytutem Kaszubskim w Gdańsku i Radą Języka Kaszubskiego.

Fragment recenzji prof. dra hab. Jerzego Sampa:

Pod względem zastosowanej tu metodologii, […] praca przedstawia się interesująco. Daje o sobie znać zarówno sprawność warsztatowa Autorki, jak i jej indywidualny, w wielu momentach zaskakująco oryginalny sposób podejścia do tematyki. I właśnie wnikliwa, pełna odniesień do komparatystycznych odwołań, w dużej mierze erudycyjna analiza cząstkowa, tego co w niej „samoswoje” stanowi tu niepodważalny atut a zarazem walor pracy. Dzięki niej mamy konfrontację tego, co lokalne (ziemia, las, woda, kamień, istota ludzka z jej płciowością i uzależnieniami temporalnymi), a zarazem tego co etnicznie konkretne, z tym, co uniwersalne i często nawet nie uświadomione przez autorów. Dlatego też dobrze się stało, że zainteresowany tą problematyką odbiorca otrzyma za sprawą Autorki recenzowanej tu pracy dzieło wnikliwie i obiektywnie starające się poddać analizie naukowej rozmaite ważne konteksty: antropologiczne, kulturowe, religijne, socjologiczne, historyczne, obyczajowe itp., bogato (choć z niezbędnym umiarem) egzemplifikowane fragmentami tekstów poszczególnych autorów. Niektóre fragmenty pracy wręcz zadziwiają zarówno objętością, jak i bogactwem wieloaspektowego potraktowania tematu. Potrafi z równą wnikliwością interpretować „profanum”, jak i „sacrum”.

Fragment recenzji prof. dra hab. Jerzego Tredera:

Pod tytułem Tatczёzna. Literackie przestrzenie Kaszub kryje się poważne studium o kaszubskiej literaturze i – bliżej – o problematyce artystycznie uprawianej przez pisarzy z Kaszub w prozie, poezji i dramacie od początków piśmiennictwa kaszubskiego do czasów najnowszych […]. I choć nie jest to tradycyjne ujęcie historii literatury kaszubskiej, to obejmuje twórczość kaszubską od prekursora F. Ceynowy po czasy współczesne, w różnych jej aspektach rodzajowych i gatunkowych, skupiające się wszakże na interpretacji różnych tematów wytypowanych wedle kryteriów antropologicznych. Autorka bardzo dobrze zna ogromne piśmiennictwo, w tym też niejako tylko tzw. towarzyszące. […] Ta nowatorska i ważna w dotychczasowej literaturze przedmiotu praca […] kolejny raz w dziejach przyczynić się może do pobudzenia dyskusji nad fenomenem literatury regionalnej, zwłaszcza kaszubskiej, ale przecież nie tylko, gdyż ma szerszy wymiar. Bez wątpienia będzie to teraz i na wiele dziesięcioleci istotna pozycja w bibliotece pomorzoznawczej i kaszubistycznej, dopełniająca Regionalizm… A. Bukowskiego i Historię… F. Neureitera.

                      

Data wydarzenia: 
27.02.2018
Godzina rozpoczęcia: 
17.30
Udostępnij: