Jesteś tutaj

Agnieszka Syska „Krzew nam goreje”, „Krzak z wody”

/
Data wydarzenia: 
25.02.2020
,
Godzina rozpoczęcia: 
17:30

Agnieszka Syska „Krzew nam goreje”, „Krzak z wody”

Spotkanie promujące poezję z pustyni i znad wody poprowadzą Wojciech Boros i dr Piotr Koprowski.

Zapraszamy na spotkanie poetyckie, w trakcie którego zostaną odczytane wstępy do tomików, recenzje oraz zaprezentowane poematy autorki. Całość spotkania wzbogacona będzie miniaturami filmowymi.

Agnieszka Syska - Urodzona w Warszawie 21.01.1977 roku. Pisze wiersze i poematy. Autorka przekładów i parafraz utworów poetyckich korzeni jej Matki i Ojca (z języka hebrajskiego, języków byłej Jugosławii). Magisterium na Katedrze Teologii Misji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (promotor ks. prof. dr hab. Władysław Kowalak): Treści religijne opowieści chasydów wg. M. Bubera i D. Liftschitza. Praca na seminarium doktoranckim (promotor ks. prof. dr hab. Władysław Kowalak): Listy Edyty Stein, Franciszek Ksawery Cudotwórca. Wydała osiemnaście książek poetyckich: Krzyk przedświatów; Jego usta mają rogi; Śpiewała młoda prawda; Stworzony z prawiersza; Wszechzdumiewało go; Na ogród gorejący; Slobodan Vukanović Świetlisty owoc; Muriel Kordowicz Kąpiel w wieczornej rzece; Poznamy się po stopach; Abecadło strzegło; Momčilo Nastasijević Matkom w krąg; Drzewu różę kradnę (trzy księgi), Ręką pszczołą (wolny przekład z serbskiego, w książce m.in. fot. ołtarzy bursztynowych z kościoła św. Brygidy w Gdańsku), Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza?, Krzew nam goreje.

Data wydarzenia: 
25.02.2020
Godzina rozpoczęcia: 
17:30
Tagi: 
Udostępnij: