Jesteś tutaj

"Bośnia jest kobietą": życie po wojennej traumie oczami bohaterek reportażu Wojciecha Tochmana

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
16.04.2019
,
Godzina rozpoczęcia: 
17.30

"Bośnia jest kobietą": życie po wojennej traumie oczami bohaterek reportażu Wojciecha Tochmana

Zapraszamy na spotkanie z cyklu Doktowykłady - Humanistyka oczami młodych naukowców. Będziemy gościć mgr Katarzynę Skałę.

Katarzyna Skała - magister slawistyki i politologii; obecnie doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego; uczestniczka kilkunastu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych; członek Doktoranckiego Koła Naukowego „Kreatywna Słowiańszczyzna”; wolontariuszka w gdyńskiej Fundacji „Fly”; prowadząca wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zajęcia promujące Słowiańszczyznę wśród dzieci i młodzieży.

Zainteresowania badawcze skupiają się wokół języka, kultury, literatury i przemian politycznych w krajach byłej Jugosławii, zwłaszcza Chorwacji. Ważne miejsce w badaniach zajmuje analiza wizerunku medialnego marszałka Josipa Broza Tity oraz różnych aspektów jego obecności w dyskursie publicznym w byłych krajach federacji jugosłowiańskiej.

Wstęp wolny!

Data wydarzenia: 
16.04.2019
Godzina rozpoczęcia: 
17.30
Udostępnij: