Jesteś tutaj

Chwała bogom! Wierzenia i kultura Praindoeuropejczyków

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
10.01.2020
,
Godzina rozpoczęcia: 
18.00

Chwała bogom! Wierzenia i kultura Praindoeuropejczyków

Co było przed nami? Kto mieszkał na tych ziemiach zanim powstały legendy, których uczymy się w szkole? Skąd przybyli? Jak wyglądali? Czego tu szukali? Czy potrafimy odtworzyć ich życie niematerialne - niezapisane ani słowem, ani pieśnią, ani warownią? Zapraszamy w fascynującą podróż do świata sprzed tysiącleci.

Problematyka etnogenezy i pierwotnej kultury ludów indoeuropejskich od wielu zajmuje poczytne miejsce w poznawaniu pradziejowych kultur euroazjatyckich. Począwszy od najwcześniejszych badań nad powiązaniami dawnej Europy oraz kultur indoirańskich (szczególnie indyjskich okresu wedyjskiego) po dzisiejsze szeroko zakrojone badania porównawcze, archeologiczne, etnologiczne, językoznawcze i genetyczne, zagadnienie przeszłości tej niezwykłej grupy ludów pozostaje w sporej mierze zagadką.

Tym niemniej - pewne osnowne idee kulturowe Indoeuropejczyków zostały w pewien sposób odtworzone dzięki staraniom i dogłębnym rekonstrukcjom wielu specjalistów - m.in. Georgesa Dumezila czy rosyjskich semiotyków-strukturalistów Ivanowa i Toporova. W odniesieniu do tych rekonstrukcji pierwotnych mitów i wierzeń, w ramach wykładu zostaną przedstawione wybrane aspekty archeologicznych śladów wierzeń i rytuałów w okresie przełomu epoki brązu i żelaza na ziemiach polskich - a więc czasów związanych z obecnością między Odrą a Bugiem ludów przedsłowiańskich. Poruszone zostaną między innymi wątki wierzeń pradziejowych nt. konstrukcji i powstania świata i człowieka czy wierzeń i praktyk rytualnych związanych z metalurgią.

Spotkanie poprowadzi Pan Mikołaj Jarmakowski, rekonstruktor wczesnego średniowiecza i starożytności i animator kultury związanymi między innymi ze Stowarzyszeniem Etnorium, Stowarzyszeniem Styna czy Wioską Żywej Archeologii.

Data wydarzenia: 
10.01.2020
Godzina rozpoczęcia: 
18.00
Udostępnij: