Jesteś tutaj

Dagmara Binkowska

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
09.04.2019
,
Godzina rozpoczęcia: 
18:00

Dagmara Binkowska

Spotkanie autorskie wokół książki Stanisławy Przybyszewskiej "Asymptoty"

W datowanym na 1921 rok liście, adresowanym do ciotki, Heleny Barlińskiej, Stanisława Przybyszewska (1901-1935) wspomina o spaleniu większości swoich młodzieńczych utworów. Po przeprowadzce w 1923 roku do Wolnego Miasta Gdańska pisała dalej, doskonaląc warsztat i usiłując zainteresować swoją twórczością kolejnych wydawców. Dzięki zapobiegliwości ciotki pisarki, z zawieruchy wojennej ocalała spora ilość pozostałych po niej rękopisów i zawierających autorskie poprawki maszynopisów. Dziś znajdują się one w PAN Archiwum w Warszawie, Oddziale w Poznaniu – dodatkowe kopie niepublikowanych utworów prozatorskich w postaci skanów i mikrofilmów od 2013 roku przechowuje PAN Biblioteka Gdańska. Na ich podstawie w roku 2015 ukazał się zbiór Cyrograf na własnej skórze i inne opowiadania, a pod koniec roku 2018 – współczesna powieść Asymptoty. Obie książki obalają mit, jakoby Przybyszewską interesowała jedynie Rewolucja Francuska, stanowiąc przy tym zaledwie mała część czekającej na druk spuścizny, niekiedy bardzo odważnej obyczajowo…

 

Dagmara Binkowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, starsza kustosz dyplomowana w PAN Bibliotece Gdańskiej, zajmująca się drukami XIX i pierwszej połowy XX wieku. Inicjatorka projektu wydania drukiem niepublikowanych wcześniej utworów Stanisławy Przybyszewskiej, redaktorka Cyrografu… i Asymptot. Miłośniczka „długiego wieku dziewiętnastego”, od Rewolucji Francuskiej do I wojny światowej, badaczka historii kobiet.

 

Spoitkanie poprowadzi Dominika Ikonnikow

Data wydarzenia: 
09.04.2019
Godzina rozpoczęcia: 
18:00
Udostępnij: