Jesteś tutaj

"Droga Jana Kasprowicz nad polskie morze"

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
23.02.2017
,
Godzina rozpoczęcia: 
17.30

"Droga Jana Kasprowicz nad polskie morze"

Promocja książki Jana Kulasa

"Droga Jana Kasprowicza nad polskie morze" - to książka napisana przez Jana Kulasa i wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego (TP NMM) w Gdańsku, w końcu 2016 roku. Książka wyrosła z zainteresowań Jana Kulasa wielkimi piewcami polskiego morza i Pomorza tj. Bernarda Chrzanowskiego, Stefana Żeromskiego i właśnie Jana Kasprowicza. Publikacja składa się z dwóch części: w pierwszej autor zawarł kalendarium życia i twórczości oraz biogram słownikowy Jana Kasprowicza, w części drugiej Jan Kulas przybliżył związki J. Kasprowicza z Pomorzem i polskim morzem. Autor poparł w niej również inicjatywę TP NMM nadania imienia J. Kasprowicza Latarni Morskiej w Rozewiu.  

Jan Kulas - Pomorzanin z krwi i kości, jego "Małą Ojczyzną" jest Tczew, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego - magister historii. Pierwszą pracę zawodową podjął w Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność", następnie blisko 10 lat uczył w Zespole Szkół  Kolejowych w Tczewie. Był również posłem w trzech kadencjach Sejmu RP. Zawsze zachowywał bliskie i przyjazne związki z samorządem terytorialnym i organizacjami pozarządowymi. Żonaty, ojciec 3 synów. Jego autorytetami są Józef Piłsudski, Eugeniusz Kwiatkowski, Jan Paweł II i papież Franciszek oraz Władysław Bartoszewski, Tadeusz Mazowiecki i Jerzy Buzek. Jest inicjatorem, autorem i redaktorem kilku książek o historii "Solidarności", dziejach harcerstwa i biografii np. Grzegorza Ciechowskiego, dr Danuty Galewskiej. W 2016 r. opublikował książkę "Niezwykłe biografie harcerskie Tczewa i Pomorza". Napisał kilkadziesiąt biogramów słownikowych wybitnych Pomorzan, zawartych na stronach internetowych Sejmu.    

W spotkaniu weźmie udział także Krystyna Ochędzan, lokalna przewodniczka, która przedstawi pierwsze wiersze J. Kasprowicz oraz Apoloniusz Łysejko z Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, autor książki "Rozewie II".

Zapraszamy na spotkanie, zachęcamy do rozmowy i dyskusji, a także do zakupu książki "Rozewie II".

Data wydarzenia: 
23.02.2017
Godzina rozpoczęcia: 
17.30
Udostępnij: