Jesteś tutaj

Europejski Poeta Wolności

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
18.03.2016
,
Godzina rozpoczęcia: 
16.00

Europejski Poeta Wolności

Spotkania w Bibliotece pod Żółwiem z nominowanymi do Nagrody Literackiej Europejski Poeta Wolności.

18 marca 2016

16:00 Spotkanie z Danielem Jonasem (Portugalia), poetą nominowanym do Nagrody Europejski Poeta Wolności, autorem tomu "Częsty przechodzień". Prowadzenie: Piotr Śliwiński

O poecie, książce i tłumaczu: http://europejskipoetawolnosci.pl/book/249/

„Poezja Daniela Jonasa przemierza bardzo różne epoki: klasyczną, romantyczną i współczesną, tworząc swoistą apoteozę ech, śladów i dziedzictw, ujawniających się w sposób niezwykle subtelny. (...) Autor operuje grami retorycznymi i słownymi w sposób mistrzowski, ale nigdy nie pozwala, aby zamieniło się to w puste bądź bezcelowe ćwiczenie”.
ANTÓNIO GUERREIRO, Jornal Público Online

„Uważany za jeden z najmocniejszych, a także najbardziej oryginalnych i niezależnych głosów współczesnej portugalskiej poezji. Odznacza
się zarówno szerokim tematycznym spektrum, jak i formalną dyscy­pliną, i potrafi zachować trudną równowagę między pieczołowitym
podejściem do języka. Daniel Jonas jest pedagogiem, dramaturgiem i tłumaczem, koncentruje się głównie na literaturze anglo-­ i francuskojęzycznej”.
MICHAŁ LIPSZYC

17:00 Spotkanie z Lidiją Dimkovską (Macedonia) poetką nominowaną do Nagrody Europejski Poeta Wolności, autorką tomu "pH neutralna wobec życia i śmierci", oraz tłumaczką Danutą Cirlić-Straszyńską. Prowadzenie: Andrzej Franaszek.

O poecie, książce i tłumaczu: http://europejskipoetawolnosci.pl/book/ph-neutralna-wobec-zycia-i-smierci/

„Wiersze i ballady w tomiku pH neutralna wobec życia i śmierci to drążenie banalnej codzienności i poszukiwanie sensu istnienia. Poetka czyni to za pomocą odmiennej percepcji rzeczywistości, ukazując świat identyczny z tym, który co dzień mamy przed oczami, widziany jednak z perspektywy podmiotu nomadycznego. Nie jest to forma ucieczki od rzeczywistości z narzucaniem nowej postaci eskapizmu, ale
spotkanie oko w oko z własną rozterką i niezgoda na rozdarty świat, w którym żyjemy”.
GOCE SMILEVSKI, Naše pismo

„Lidija Dimkovska jest poetką niezależną i oryginalną, skłonną do śmiałej refleksji nad sobą, twórczynią niezwykłych, zaskakujących nieraz skojarzeń i meta­ for. Korzysta w pełni z wolności tworzenia własnego poetyckiego świata, (…) zachowuje jednak wierność macedońskiej tradycji kulturowej i religijnej. Poetka dużo podróżuje, sama tłumaczy z języków: macedoń­skiego, słoweńskiego i rumuńskiego”.
DANUTA CIRLIĆ-­STRASZYŃSKA

18:00 Spotkanie z Yahyą Hassanem (Dania), poetą nominowanym do Nagrody Europejski Poeta Wolności, autorem tomu "WIERSZE", oraz tłumaczką Bogusławą Sochańską. Prowadzenie: Grzegorz Jankowicz

O poecie, książce i tłumaczu: http://europejskipoetawolnosci.pl/book/yahya-hassan/

„Rzadko się zdarza, że człowiek trzyma książkę, która pali w dłonie. A jednak to właśnie czułam (…). Yahya Hassan nie napisał pamfletu, nie napisał manifestu – dał nam słowa i obrazy mówiące o tym, jak to jest być Yahyą Hassanem, synem uciekinierów z Bliskiego Wschodu, synem dwóch języków, synem Danii”.
LILLIAN MUNK RÖSING, Politiken

„Yahya Hassan bezkompromisowo i bezpardonowo podejmuje tematy zniewolenia w rodzinie, przemocy domowej i hipokryzji dorosłych w kontekście religijnym, dając zarazem obraz życia w emigranckim getcie, którego mieszkańcy cynicznie wykorzystują dobrodziejstwa państwa opiekuńczego i nie zezwalają swoim dzieciom na pełną integrację z duńskim społeczeństwem, czego skutkiem jest ich marginalizacja i uwikłanie w świat przestępczy”.
BOGUSŁAWA SOCHAŃSKA

19 marca 2016

11:00 Konfrontacje: Jacek Dehnel vs. Piotr Sommer. Prowadzenie: Anna Kałuża

POLSCY POECI. KONFRONTACJE

Na pierwszy rzut oka tych poetów nie łączy nic: reprezentują różne generacje i szkoły poetyckie, inne sposoby wykorzystywania
tradycji i dialogowania z tekstami kultury. Zderzenia te ilustrują rozpiętość idiomatyki współczesnej liryki, wielość jej inspiracji, a w sensie historycznoliterackim – sposo­bów, w jaki poezja reaguje na przemiany polityczne i cywilizacyjne. Czy dyskusje te doprowadzą do znalezienia miejsc wspólnych w świato­i „poezjopoglądzie” rozmówców? Czy uwypuklą uniwersalne cechy wiersza, niezależne od jego estetyki oraz ideowego rodowodu?

12:00 Spotkanie z Vannim Bianconim, poetą nominowanym do Nagrody Europejski Poeta Wolności, autorem tomu "Wymówisz moje imię", oraz tłumaczką Joanną Wajs. Prowadzenie: Jarosław Mikołajewski

O poecie, książce i tłumaczu: http://europejskipoetawolnosci.pl/book/263/

„Bianconi (...) stanowi głos oryginalny, odrębny, a jednocześnie zakorzeniony w tradycji. Nie chcę przez to jednak powiedzieć, że Bianconiego zadowala współzawodnictwo z klasykami; ta wyrafinowana twierdza formalna, w której nic nie pozostawia się przypadkowi (...), jest kośćcem, strukturą niezbędną, by zespolić (…) czystą materię poetycką, oporną i nieokiełznaną”.
DAMIANO REALINI, La Regione

„Poeta małych obczyzn. Porusza w swoich wierszach problem emocjonalnego i językowego wykorzenienia, lingwistycznej emigracji, często ukazane na tle nie­łatwej europejskiej historii najnowszej. Erudyta, poliglota, tłumacz. Żyje pomiędzy włoskojęzyczną Szwajcarią, Włochami oraz Anglią (…), jest twórcą literacko­trans­latorskiego festiwalu Babel i współpracownikiem wielu wydawnictw szwajcarskich oraz włoskich”.
JOANNA WAJS

13:00 Spotkanie z Anikó Polgár (Węgry) poetką nominowaną do Nagrody Europejski Poeta Wolności, autorką tomu "Archeolożka w czółenkach", oraz tłumaczką Anną Górecką. Prowadzenie: Justyna Sobolewska

O poetce, książce i tłumaczce: http://europejskipoetawolnosci.pl/book/archeolozka-w-czolenkach/

Przecież bycie kobietą to nic innego, jak zaliczanie kolejnych życiowych stacji, które odwiedziło już tyle «podróżujących» wcześniej kobiet. Ciąża, poród, poronienie, karmienie piersią, uzależnienie od innych nie stanowią indywidualnej historii, odmiennej opowieści, lecz powtarzający te same stacje rytuał, w którym boginie i heroiny ucieleśniają różne formy kobiecego zniewolenia”.
ÉVA BÁNKI, ÚjNautilus

Poetka, historyczka literatury, tłumaczka. Anikó Polgár ukończyła filologię klasyczną, tłumaczy teksty między innymi z łaciny i greki, jest autorką licznych prac nauko­wych i esejów na temat literatury antycznej.

Fundatorem konkursu Nagroda Literacka Europejski Poeta Wolności jest Miasto Gdańsk

Organizatorem Festiwalu jest Instytut Kultury Miejskiej

www.europejskipoetawolnosci.pl

 

Data wydarzenia: 
18.03.2016
Godzina rozpoczęcia: 
16.00
Udostępnij: