Jesteś tutaj

Gdańsk: miasto - ludzie - wydarzenia - Liga Narodów i życie w Wolnym Mieście Gdańsku

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
15.06.2018
,
Godzina rozpoczęcia: 
18.00

Gdańsk: miasto - ludzie - wydarzenia - Liga Narodów i życie w Wolnym Mieście Gdańsku

"Utworzone na mocy traktatu wersalskiego w 1919 roku Wolne Miasto Gdańsk było uzależnione od Ligi Narodów i od Polski. Zależność ta wynikała z praw, jakie przyznano Polsce w artykułach traktatu odnoszących się do Gdańska oraz z praw Ligi, ujętych w pakcie tej organizacji, a stanowiących część składową tegoż traktatu."

"Przyznane Polsce prawa w Gdańsku dotyczyły przede wszystkim korzystania z portu i związanych z nim gałęzi gospodarki, a także warunków egzystencji pod względem gospodarczym, narodowym i kulturalnym ludności polskiej zamieszkującej na tym obszarze. Liga Narodów sprawowała w pewnym sensie protektorat nad Gdańskiem. Gwarantowała jego konstytucję, sprawowała pieczę nad statusem prawnym i rozstrzygała kwestie sporne pomiędzy Polską a Wolnym Miastem. Wzajemne więc relacje Polski, Ligi Narodów i Wolnego Miasta były bogate i różnorodne."* O tym porozmawiamy z Panią Magdaleną Gliniecką na ostatnim - przedwakacyjnym spotkaniu o Gdańsku. 

* Stanisław Mikos, WOLNE MIASTO GDAŃSK A LIGA NARODÓW 1920 - 1939, Wydawnictwo Morskie 1979. 

 

Data wydarzenia: 
15.06.2018
Godzina rozpoczęcia: 
18.00
Udostępnij: