Jesteś tutaj

Gdańsk: miasto - ludzie - wydarzenia: O tym, jak Świętopełk II potęgę miasta Gdańska zbudował

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
26.01.2018
,
Godzina rozpoczęcia: 
18.00

Gdańsk: miasto - ludzie - wydarzenia: O tym, jak Świętopełk II potęgę miasta Gdańska zbudował

Opowieść o Świętopełku rozpoczyna nasz nowy cykl spotkań o Gdańsku. Był najwybitniejszym władcą z dynastii Sobiesławiców. Potrafił osiągnąć i obronić niezawisłość swojego księstwa oraz przyczynić się do jego rozwoju. Był też pierwszym z polskich władców dzielnicowych, który musiał toczyć ciężkie boje z zakonem krzyżackim. W Kronice Oliwskiej czytamy, że: "Był on bowiem mężem walecznym i zwyciężył wszystkich występujących przeciw niemu; on to zwycięskim ramieniem uwolnił się spod jarzma książąt Polski dzięki mężnej obronie siebie i swoich dóbr".

Świetopelk_II.jpg"Świętopełk to „syn nikczemności i zatracenia” albo książę „szlachetny, mądry i silny w boju”. Te dwie skrajne opinie zostały w pamięci jemu współczesnych i dobrze określają tego pomorskiego księcia. Pierwszą z nich stworzyła tradycja związana z przeciwnikami Świętopełka - krzyżakami i książętami polskimi, jednak to dzięki walkom z nimi Świętopełk zyskał u potomnych przydomek „wielkiego”. Książę gdański toczył je za pomocą sprawnych oddziałów pomorskich i posiłków dostarczanych mu przez plemiona pruskie. Druga opinia powstała w Gdańsku, przy intelektualnych centrach, jakie stanowiły założone przez niego klasztory męskie i żeńskie.

Spośród innych książąt dzielnicowych Świętopełk wyróżniał się szerokimi horyzontami politycznymi, sięgającymi często poza kraj Piastów. Dzięki nim książę podjął decyzję o niezależności od Polski. Prowadzona przez niego polityka dynastyczna (jego małżeństwo z księżniczką niemiecką Ermengardą, ślub syna Mściwoja II z Wettynówną, wydanie córki za księcia Rugii) pokazała, że bardzo dobrze odnalazł się w systemie aliansów i sojuszy wiążących trzynastowiecznych europejskich feudałów." (źródło)

O Świętopełku i jego wpływie na Gdańsk i Pomorze opowie Pani Magdalena Gliniecka. 

 

 

Data wydarzenia: 
26.01.2018
Godzina rozpoczęcia: 
18.00
Udostępnij: