Jesteś tutaj

GDAŃSKIE LWIĄTKA

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
14.09.2017
,
Godzina rozpoczęcia: 
17.30

GDAŃSKIE LWIĄTKA

wernisaż prac Grażyny Sałek–Krüger

Grażyna Sałek–Krüger jest pasjonatką dziejów Gdańska. Od wielu lat pracuje jako nauczycielka w szkole podstawowej. Swoje zamiłowanie do grodu nad Motławą przekazuje młodym pokoleniom w codziennej pracy pedagogicznej prowadząc zajęcia z edukacji regionalnej. Gdańskie i kaszubskie wątki są motywem przewodnim jej twórczości, prezentowanej między innymi na wystawach: Magiczny i legendarny Gdańsk, Szlakiem gdańskich legend, Koci świat, Umierająca wierzba na Kaszubach.

Tym razem tematem jej prac są gdańskie lwy. Wizerunki tych groźnych i niezwykłych zwierząt były symbolem władzy i potęgi, dlatego ukazywano je na godłach państw i herbach miast. Dwa potężne lwy od kilkuset lat strzegą również gdańskiego herbu. Przedstawiane były zatem na fasadach budowli miejskich, kamienic mieszczańskich, meblach, pieczęciach. Wędrując ulicami Gdańska czy zaglądając do wnętrz jego najsłynniejszych zabytków można zaobserwować rozmaite wyobrażenia lwów -  z kamienia, drewna, metalu, pochodzące z różnych epok i wykonane w wielu stylach. Gdańskie lwy bywają groźne, majestatyczne, pełne skupienia, a niekiedy łagodne lub odpoczywające. Wielość stylów, konwencji, kontekstów związanych z lwami ukazują właśnie rysunki Grażyny Sałek–Krüger.

Poszczególne prace nawiązują bezpośrednio do lwich wyobrażeń zdobiących gdańskie zabytki jednak wiele z nich zawiera również warstwę symboliczną. Zachęcającą widza do odczytania metafory, rozwikłania ukrytego przesłania i wędrówki śladami gdańskich lwów.

Data wydarzenia: 
14.09.2017
Godzina rozpoczęcia: 
17.30
Udostępnij: