Jesteś tutaj

Gdańskie nastroje

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
06.05.2016
,
Godzina rozpoczęcia: 
18:00

Gdańskie nastroje

Wystawa prac Gabriela Oleszka wernisaż 6 maja, wystawa 6 maja - 30 czerwca 2016 r.
Gabriel Oleszek urodzony w roku 1948 w Wałbrzychu. Prawie całe swoje
zawodowe życie spędził na morzu. Opublikował liczne artykuły i opowiadania
w prasie wybrzeża i ogólnopolskiej. Szereg publikacji fachowych w prasie
specjalistycznej. Jest także członkiem Bałtyckiego Stowarzyszenia
Marynistów "MARE NOSTRUM". Zachęcony przez stowarzyszenie, a w
szczególności przez jego czołową malarkę Barbarę Wojtanowską zajął się też
poważniej malowaniem obrazów i wykonał już ponad 160 obrazów. Są to w
większości obrazy marynistyczne. Jest zafascynowany marynistyką Mariana
Mokwy, Antoniego Suchanka i Henryka Baranowskiego oraz innych marynistów.
Napisał też ponad 30 książek marynistycznych lub marynistycznych z wątkiem
sensacyjnym takich jak:
SOS Bright Star, Dotknięcie piekła, Kosynierzy z Daru
Pomorza, Smak winy, Zdążyć na czas, I nie ma na takiego siły,
Ostatni Rejs, Rejs do White Blue, Kiedy byłem małym chłopcem, Długa
wiosna, Powrót na żądanie i innych.
Obecnie pracuje jako wykładowca w Szkole Morskiej w Gdyni.
Jest inicjatorem, organizatorem i uczestnikiem wielu wydarzeń
artystycznych, społecznych i charytatywnych w Trójmieście i poza nim.
Data wydarzenia: 
06.05.2016
Godzina rozpoczęcia: 
18:00
Udostępnij: