Jesteś tutaj

K-9. Historia psów żołnierzy

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
30.01.2020
,
Godzina rozpoczęcia: 
17.30

K-9. Historia psów żołnierzy

Zapraszamy na prelekcję Piotra Tarasa o udziale psów bojowych w wojnach, od czasów starożytnych do współczesności, o ich roli i zadaniach w poszczególnych okresach historii.

Tematem prelekcji będzie udział psów w wojnie od czasów starożytnych do współczesności. Zostanie omówiona historia udziału psów na przestrzeni wieków. Zostanie przedstawiona rola i zadania psów w poszczególnych okresach historii, z uwzględnieniem zmian, jakie następowały w użyciu psów na polu walki, jak zmieniały się stawiane psom zadania i ich rola, wykorzystywane rasy psów. Szczegółowo zostanie omówiony udział psów w wojnach XX wieku – I Wojnie Światowej, II Wojnie Światowej, wojnie w Wietnamie oraz współczesnych konfliktach zbrojnych, do 2019 roku włącznie. Ponadto zostanie omówiony stan psów w wybranych armiach świata, w tym i Polsce, a także zagadnienia związane z opieką medyczną nad psami, udziałem psów w terapii związanej z wojną, a także sposoby upamiętniania psów żołnierzy.

Prelekcja zostanie zilustrowana prezentacją oraz wystawą publikacji poświęconych tej tematyce – książek i czasopism.

Autor prelekcji dr Piotr Taras. Z wykształcenia historyk, od 25 publikujący materiały na temat wojny wietnamskiej, koreańskiej, a także historii psów wojskowych. Autor kilku pozycji książkowych, ponad 80 artykułów. Miłośnik psów, przez kilka lat przewodnik psa poszukiwawczo-tropiącego w Sekcji Psów Ratowniczych Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku. Od 2010 r. członek, a od 2014r. wice prezes Polskiego Związku Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych.

Data wydarzenia: 
30.01.2020
Godzina rozpoczęcia: 
17.30
Udostępnij: