Jesteś tutaj

Kompetencje przyszłości

/
Data wydarzenia: 
26.03.2015

Kompetencje przyszłości

Czym są kompetencje przyszłości? Jak je rozwijać, by osiągnąć zarówno indywidualny, jak i ogólnospołeczny sukces? Co powinniśmy wiedzieć i jakie umiejętności powinniśmy posiadać? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukiwali uczestnicy debaty „Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć nasze skrzydła?”, która odbędą się między innymi w Gdańsku.
Debata była częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Narodowy coaching – jak rozwinąć nasze skrzydła?” realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Nasza biblioteka otrzymała zaproszenie do udziału w tej inicjatywie jako jedna z 42 placówek z całej Polski. 
 
Debata miała charakter warsztatowy, a jej uczestnicy rozmawiali o kompetencjach ważnych dla rozwoju zarówno osobistego i zawodowego, jak i całego miasta. Zdaniem debatujących najważniejsze z punktu widzenia sukcesów osobistych i zawodowych mieszkańców Gdańska są: konsekwencja, chęć samorozwoju oraz umiejętność komunikacji i pracy z ludźmi. Z kolei dla rozwoju Gdańska najistotniejsze będą: inicjatywa, umiejętność budowania pomimo różnic oraz poczucie odpowiedzialności. 
 

Udział w tego typu wydarzeniach uświadamia, jak bardzo każdy z nas jest różny i posiada swój własny, indywidualny obraz rzeczywistości tworzony przez pryzmat osobistych, niepowtarzalnych doświadczeń i przeżyć. Wszyscy uczestnicy dyskusji mieli sprecyzowane, jasno określone poglądy, do których, to oczywiste, są bardzo przywiązani, gdyż wynikają z ich własnych życiowych doświadczeń. Niezwykle budujące jest to, że mimo tych różnic i odmiennych percepcji, właśnie dzięki rozmaitym kompetencjom, potrafimy ze sobą współdziałać, dyskutować i wypracowywać wspólne rozwiązania.

 

Monika Mikołajczyk (uczestniczka debaty)

 
Konkluzje z gdańskiego spotkania zostały przesłane do organizatorów przedsięwzięcia, którzy dokonają całościowego podsumowania debat. Wnioski i pomysły wynikające z debat lokalnych zostaną wykorzystane podczas Kongresu Obywatelskiego - dorocznego wydarzenia organizowanego od blisko 10 lat przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Kongres angażuje do rozmów o rozwoju Polski znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu.
Data wydarzenia: 
26.03.2015
Udostępnij: