Jesteś tutaj

KONKURS na album komiksowy poświęcony 100-leciu Zaślubin Polski z Morzem

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
31.07.2019

KONKURS na album komiksowy poświęcony 100-leciu Zaślubin Polski z Morzem

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku ogłasza ogólnopolski konkurs na album komiksowy poświęcony 100-leciu Zaślubin Polski z Morzem organizowany w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie twórcy 48 stronicowego album komiksowego poświęconego Zaślubinom Polski z Morzem - 10 lutego 1920 roku, generał Józef Haller wrzucając pierścień do Zatoki Puckiej symbolicznie przywrócił Polsce dostęp do Bałtyku.

Komiks powinien odnosić się do wydarzeń mających miejsce na Pomorzu Gdańskim w okresie od listopada 1918 r. do 10 lutego 1920 r. Sugeruje się zaczerpnięcie wątków dotyczących działań organizacji polskiego ruchu niepodległościowego na ziemiach zaboru pruskiego zmierzających do odrodzenia państwowości polskiej i uzyskania przez Polskę dostępu do morza. Należy podkreślić specyfikę pomorskiej drogi do Niepodległości i strategicznego znaczenia ziem u ujścia Wisły jako potencjalnego „okna na świat” dla Polski oraz znaczenie aktu Zaślubin Polski z morzem. Warto podkreślić aktywność rodzimej ludności polskiej Pomorza (Kaszub, Kociewia, Powiśla) w tych procesach.

Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego.

Nagrodą w konkursie jest 8.000 zł dla najlepszej pracy. W tym 4.000 zł za rysunek i 4.000 zł za scenariusz w ramach jednego zgłoszenia konkursowego. Fundatorem jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

Do konkursu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Prace zgłoszone do konkursu muszą zawierać zarys scenariusza i 4 przykładowe plansze albumu w formacie A4. Zgłoszenia można dokonać przesyłając drogą pocztową lub dostarczając osobiście wydruk w jednym egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną na adres:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
Targ Rakowy 5/6
80-806 Gdańsk

z dopiskiem: Komiks 100-lecie Zaślubin Polski z Morzem

Dokładny sposób składania prac znajduje się w regulaminie konkursu.

Termin nadsyłania prac upływa  31 lipca 2019 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 15 sierpnia 2019 r.

Nagrodzona praca zostanie wydana w formie albumu przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku i zaprezentowana w lutym 2020 r.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM KONKURSU. Dołączenie do zgłoszenia podpisanego OŚWIADCZENIA i akceptacja regulaminu są warunkami uczestnictwa w konkursie.

Pytania w sprawie konkursu można kierować do Działu Promocji, Marketingu i PR WiMBP w Gdańsku, tel. (58) 301-07-22, e-mail: promocja@wbpg.org.pl.

komiks_zaślubiny_fb.png

Data wydarzenia: 
31.07.2019
Udostępnij: