Jesteś tutaj

Konkurs na kartkę urodzinową

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
15.03.2017

Konkurs na kartkę urodzinową

Zapraszamy naszych małych czytelników do udziału w konkursie na kartkę urodzinową dla Biblioteki Manhattan. W marcu obchodzimy 5 urodziny i z tej okazji chcieliśmy zaprosić Was do wspólnego świętowania! My czekamy na własnoręcznie przez Was zrobione piękne kartki urodzinowe i laurki, które potem nagrodzimy upominkami. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Trefl.

Konkurs jest skierowany do młodych czytelników Biblioteki, na prace konkursowe czekamy przez cały miesiąc marzec, prosimy o składanie prac osobiście w Bibliotece Manhattan w godzinach otwarcia placówki (pon. sob. 9.00-21.00). Przy składaniu prac konkursowych prosimy pamiętać o podaniu danych kontaktowych (mail lub telefon opiekuna dziecka) w przypadku wygranej powiadomimy o możliwości odbioru nagrody – odbiór nagród osobiście w Bibliotece Manhattan w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników konkursu.

 

Regulamin konkursu:

1.Organizatorem konkursu jest Biblioteka Manhattan

2.Konkurs rozpoczyna się 1-go marca 2017 r. i trwać będzie do 31 marca 2017r.

3.Temat prac konkursowych jest stworzenie pracy plastycznej: laurki bądź kartki urodzinowej z okazji 5 urodzin BM.

4.Konkurs przeznaczony jest dla najmłodszych czytelników Biblioteki.

Warunki uczestnictwa:

1. Prace konkursowe należy złożyć w Bibliotece Manhattan w godzinach otwarcia placówki (pon.-sob. 9-21)

2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną w formie kartki urodzinowej bądź laurki wykonanej w dowolnej technice.

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi.

4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, oraz telefon lub mail opiekuna. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. Dane osobowe uczestników i opiekunów pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Wyniki konkursu i nagrody:

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające imiona i nazwiska zwycięzców na stronie internetowej biblioteki w terminie do 10 kwietnia. Odbiór nagród osobisty w bibliotece, w terminie do 2 tygodni od ogłoszenia wyników.

3. Nagrodami w konkursie są książki oraz puzzle i gry planszowe – ufundowane przez sponsora, firmę TREFL.

4. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

1. Autorzy i opiekunowie zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik i opiekun akceptuje jego regulamin.

Data wydarzenia: 
15.03.2017
Udostępnij: