Jesteś tutaj

Krajobrazy Delty Wisły

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
03.09.2018

Krajobrazy Delty Wisły

Zapraszamy na wystawę fotograficzną autorstwa Włodzimierza Sakwińskiego i Pawła Raczyńskiego.

ŚLADAMI HISTORII DELTY WISŁY

Przez całe wieki, od ustąpienia ostatniego zlodowacenia, płynęła Wisła od Karpat na południu po Bałtyk na północy. Sama kształtowała swoje koryto, a do morza uchodziła wieloma ramionami. Powstawały starorzecza i nowe ujścia. Ostatni taki epizod miał miejsce w 1840 roku, kiedy powstała Wisła Śmiała. Około tysiąca lat temu, a może trochę wcześniej, na Wisłą pojawili się ludzie. Żyli nad nią i z niej. Używali jej wód jako dróg, handlowali i bogacili się. Jednakże od czasu do czasu rzeka zabierała ich dobytek, a czasem i życie. Ludzie postanowili ujarzmić rzekę. Sprowadzali doświadczonych budowniczych, jak na przykład Olendrów, i budowali jazy, tamy i kanały. Pracowały nad tym całe pokolenia. Była też Wisła świadkiem waśni i współzawodnictwa plemion i narodów o sprawowanie nad nią władzy. Niejednokrotnie stanowiła granicę stref wpływów lub państw.

Dzisiaj obszar ujściowy Wisły, niemal w całości, jest dziełem człowieka. Po pracy pokoleń nad Wisłą pozostało wiele śladów dokonań ludzkich i pamiątek po tych, którzy oswajali rzekę.

Zapraszamy na wspólną wędrówkę fotograficzną śladami zmian krajobrazu wzdłuż ramion ujściowych Wisły. Pokażemy też relikty kultury materialnej dawnych mieszkańców Delty Wisły – począwszy od śluzy w Białej Górze po Twierdzę Wisłoujście.

Wystawę można oglądać do 13. października 2018.

Data wydarzenia: 
03.09.2018
Udostępnij: