Jesteś tutaj

Kresowe Środy Literackie

/
Data wydarzenia: 
27.04.2022
,
Godzina rozpoczęcia: 
17:00

Kresowe Środy Literackie

Rozpoczynamy nowy cykl spotkań organizowanych przez naszą Bibliotekę wraz z Fundacją Pomorskich Kresowian.

Bohaterami Kresowych Śród Literackich – odbywających się w ostatnią środę miesiąca - będą autorzy i ich książki związane z historią polskich Kresów.

VI. W środę 27.04 o godzinie 17:00 zapraszamy do Czytelni Biblioteki Głównej na spotkanie z prof. Bolesławem Rutkowskim poświęcone książce prof. Wiesława Makarewicza „Wileńskie Korzenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego". 

W książce śp. prof. Wiesława Makarewicza, urodzonego 13 czerwca 1935 r. w Wilnie, zmarłego 20 grudnia 2021 r. w Gdańsku) znajdziemy szkice biograficzne kilkudziesięciu osób wywodzących się z Wilna, które po wojnie organizowały Akademię Lekarską w Gdańsku i odegrały znaczącą rolę w ukształtowaniu dzisiejszego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Publikacja dokumentuje także dzieje Uniwersytetu w Wilnie oraz związki rodzinne wielu pracowników gdańskiej uczelni z Uniwersytetem Stefana Batorego. Autor zwrócił także uwagę na liczne powojenne kontakty naukowe, współpracę z wileńskim środowiskiem lekarskim, a także obecność wilnian i wciąż żywej tradycji wileńskiej w Gdańsku. Książkę zaprezentuje prof. Bolesław Rutkowski. 

Obowiązują zapisy – numer telefonu 601 979 828

V. „Od królewskiej biblioteki do imperium wydawniczego Idzikowskiego. Z dziejów polskich księgozbiorów i polskiej książki w Kijowie

W środę 30.03 o godzinie 17:00 zapraszamy do Czytelni Biblioteki Głównej na spotkanie „Od królewskiej biblioteki do imperium wydawniczego Idzikowskiego. Z dziejów polskich księgozbiorów i polskiej książki w Kijowie".

Prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego poświęcona znaczeniu polskich księgozbiorów oraz polskich księgarzy i wydawców w życiu naukowym i intelektualnym Kijowa. W programie historia zabrania przez Rosjan do Kijowa słynnej biblioteki i zbiorów naukowych ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego a także znacznej części księgozbioru Uniwersytetu Wileńskiego. Szczególne miejsce autor poświęci największej księgarni Kijowa założonej przez Leona Idzikowskiego i prowadzonej przez nią imponującej działalności wydawniczej. Opowieść o polskich bibliotekach, księgarzach i wydawanych nad Dnieprem książkach ilustrowana będzie oryginalną ikonografią z epoki.

Obowiązują zapisy – numer telefonu 601 979 828

IV „Spotkanie z Michałem Ostapiukiem"

W środę 23.02 o godzinie 17:00 zapraszamy do Czytelni Biblioteki Głównej na spotkanie wokół albumu „Kapitan Gracjan Fróg Szczerbiec 1911-1951" autorstwa Michała Ostapiuka.

Gracjan Fróg, pseudonim „Szczerbiec”, to jeden z najlepszych oficerów liniowych służących w szeregach Armii Krajowej. Legendarny partyzancki dowódca 3 Wileńskiej Brygady AK, więzień i uciekinier z obozu NKWD w Diagilewie pod Riazaniem, nigdy nie pogodził się z komunistycznym zniewoleniem. Po sfingowanym procesie został stracony 11 maja 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Do dziś miejsce Jego spoczynku nie zostało odnalezione.

III „Podróż na Wschód”

W środę 26.01 o godzinie 17:00 zapraszamy do Czytelni Biblioteki Głównej na spotkanie wokół książki „Podróżna Wschód" autorstwa Adama Hlebowicza. 

Książka Hlebowicza zawiera uporządkowane tematycznie artykuły poświęcone głównie problematyce kresowej: rozważania nad znaczeniem pojęcia „Kresy” i przywracaniem pamięci o nich oraz ilustrowany przykładami opis zagłady polskich elit i strat kultury materialnej na Wschodzie. Trzon książki stanowią reportaże o ludziach i miejscach ‒ od ziem utraconych przez Karelię, Bajkał po Kazachstan.

II  „Diduch, drzewko, kisiel, kutia i śliżyki. Święta na Kresach w literaturze"

W środę 29.12 o godzinie 17:00 zapraszamy do Czytelni Biblioteki Głównej na prezentację Tomasza Kuby Kozłowskiego o świętach na Kresach w literaturze. 

Kozpwslo tp popularyzator dziedzictwa historyczno-kulturowego ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej - z Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Spotkanie poświęcone będzie Świętom Bożego Narodzenia na Kresach oraz ich obrazowi utrwalonemu w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Opowieść o tradycjach świątecznych, niepowtarzalnym klimacie świąt w kresowych dworach, zwyczajach kultywowanych w wiejskich chatach czy mieszczańskich obchodach świąt w Wilnie i Lwowie ilustrowana będzie oryginalną ikonografią z epoki. Całość ubarwią fragmenty tekstów m.in. Karpińskiego, Mickiewicza, Jeża, Glogera, Szuchiewicza, Mączki, Łepkowskiego, Teslara, Pochmarskiego, Wańkowicza, Kieniewicza, Kuśniewicza, Ładysza.

I  „Kresy. Ars moriendi” 

W środę 24.11 o godzinie 17:00 zapraszamy do Czytelni Biblioteki Głównej na spotkanie wokół reporterskiej opowieści autorstwa Anny Smółki i Agnieszki Rybak: „Kresy. Ars moriendi”.

„Autorki odkrywają zapomniane postacie – rodzonego brata pierwszego polskiego prezydenta Gabriela Narutowicza, który opowiedział się za niepodległą Litwą, i zdarzenia, takie jak np. zmianę polskich granic wschodnich w 1951 roku. Tropią zagadkę śmierci rodziny Skirmuntów na Polesiu i znikania szczątków bohaterów z Cmentarza Orląt Lwowskich w latach 70. XX wieku. Śledzą dzieje polskiej rodziny z Berdyczowa podczas „operacji polskiej NKWD”. I tragiczny koniec kresowego Drzymały, który postanowił zostać w swoim domu na Wileńszczyźnie po II wojnie światowej. Autorki dotarły do nieznanych dokumentów. Odwiedziły każde z opisywanych miejsc.”
Opis wydawcy: Wydawnictwo Literackie

Data wydarzenia: 
27.04.2022
Godzina rozpoczęcia: 
17:00
Udostępnij: