Jesteś tutaj

Lekcje historii w bibliotece

/
Data wydarzenia: 
21.03.2016
,
Godzina rozpoczęcia: 
17.30

Lekcje historii w bibliotece

„Idzie o odnowę człowieka” – to było motto, którym miała się kierować przez najbliższe miesiące i lata „Solidarność”. Pierwsze dni i tygodnie po zakończeniu strajków na Wybrzeżu i w kopalniach były dla „Solidarności” wytężoną pracą organizacyjną. MKS ze Stoczni Gdańskiej zmienił nazwę na Międzyzakładowy Komitet Założycielski w Gdańsku, który pełnił praktycznie funkcję struktury organizacyjnej „Solidarności” w całym kraju. W kraju komitety strajkowe zmieniały się w lokalne komitety założycielskie.

solidarność.jpg

"Organizowanie się struktur „Solidarności” przebiegało bardzo szybko. Sprzyjał temu ogromny entuzjazm całego społeczeństwa, które z nadzieją liczyło na dalsze pokojowe i demokratyczne zmiany w kraju. Na drodze stanął jednak nieprzyjazny, a z czasem wrogi, aparat partyjny kierujący państwową administracją i służbami milicyjnymi oraz wojskiem. Dlatego okres legalnej działalności „Solidarności” w latach 1980-1981 to wiele konfliktów, strajków i manifestacji."
 
Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Kazański (Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku)
Data wydarzenia: 
21.03.2016
Godzina rozpoczęcia: 
17.30
Udostępnij: