Jesteś tutaj

Lekcje historii w bibliotece - Operacja Polska NKWD 1937-38

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
17.10.2016
,
Godzina rozpoczęcia: 
17.30

Lekcje historii w bibliotece - Operacja Polska NKWD 1937-38

Stosunek władz ZSRR do polskiej mniejszości ewoluował od początkowo neutralnego do coraz bardziej nieprzychylnego. Z początkiem lat 30. nasiliła się ateizacja, zamykano kościoły, prześladowano duchownych. Zaczęły się aresztowania i wywózki na Sybir. Polacy stawiali masowy opór wobec kolektywizacji i kołchozom, tylko niewielki odsetek wstąpił do komunistycznej partii. Wierny swym tradycjom i religii katolickiej naród nie był podatny na indoktrynację.

Według dokumentów NKWD skazano 139 835 osób, z tego zamordowano bezpośrednio 111 091 Polaków – obywateli ZSRR, a 28 744 skazano na pobyt w łagrach – struktury podległej Gułag. Wyroki były wykonywane natychmiast. Masowo deportowano Polaków zamieszkujących Ukraińską SRR i Białoruską SRR m.in. do Kazachstanu, na Syberię, w rejony Charkowa i Dniepropetrowska. Łączna liczba deportowanych Polaków wyniosła ponad 100 tysięcy.

Spotkanie poprowadzi Artur Chomicz.

Data wydarzenia: 
17.10.2016
Godzina rozpoczęcia: 
17.30
Udostępnij: