Jesteś tutaj

Maciej Badowicz

/
Data wydarzenia: 
01.02.2018
,
Godzina rozpoczęcia: 
17.30

Maciej Badowicz

„Studium z dziejów wina w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach (XIV-XV w.). Produkcja – dystrybucja – konsumpcja”

Obrót towarami luksusowymi w średniowieczu był jednym z elementów budowania prestiżu i pozycji na arenie międzynarodowej. Gotowość do ponoszenia opłat za sprowadzenie towaru, m.in. cła i kosztów pośrednictwa, świadczyła o potencjale gospodarczym i ekonomicznym państwa zakonu krzyżackiego w Prusach. Do produktów luksusowych zaliczano wówczas alkohole, w tym wino. Treść pracy porusza problem opłat, ponoszonych przez Zakon, związanych ze sprowadzeniem i dystrybucją wina na terenie państwa na przełomie XIV i XV wieku. Dotychczasowe badania w tym zakresie nie uwzględniały konkretnych informacji zawartych w źródłach.

 

Maciej Badowicz (ur. 1988r. w Gdańsku), absolwent historii i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, doktorant na Wydziale Historycznym UG. Specjalizuje się w historii Pomorza, zakonu krzyżackiego i życia codziennego w średniowieczu. Członek gdańskiego koła PTTK i przewodnik po Trójmieście. Współpracuje z redakcjami „Mówią Wieki”, „Sieci Historii” oraz portalem historia.org.pl. Autor tekstów naukowych i popularnonaukowych, prelegent na konferencjach historycznych w kraju i za granicą.

 

Data wydarzenia: 
01.02.2018
Godzina rozpoczęcia: 
17.30
Udostępnij: