Jesteś tutaj

Mniej znaczy więcej - warsztaty ekologiczne

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
20.11.2018
,
Godzina rozpoczęcia: 
17:30

Mniej znaczy więcej - warsztaty ekologiczne

Bliżej natury to nowy cykl spotkań w naszej bibliotece! Wejdź w to! Zadbaj z nami o środowisko i przekonaj się, że mniej znaczy więcej!

Biblioteka Kokoszki we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki zaprasza na pierwsze spotkanie z zaplanowanego cyklu.

 

Warsztaty pt. Mniej znaczy więcej

Prowadzące przedstawią problem produkcji śmieci w gospodarstwach domowych, ze szczególnym uwzględnieniem plastików. Zaprezentowane zostaną statystki oraz formy instytucjonalne na rzecz ograniczania i recyklingu śmieci.

Warsztaty zorganizowane będą w formie kawiarenki obywatelskiej mają na celu pobudzenie dyskusji, poznanie opinii uczestników oraz zbudowanie wspólnych wniosków. 

Prowadzące:

Sylwia Mrozowska, nauczyciel akademicki, manager projektów badawczych i prac rozwojowych, autorka, koordynatorka i wykonawca projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, osób starszych. Z wykształcenia jest doktorem habilitowanym nauk politycznych, od 2001 r. pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jej główny obszar zainteresowań badawczych to problematyka strategii, lobbingu, partycypacji. Zajmuje się analizą  polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz włączaniem interesariuszy do politycznych procesów decyzyjnych. W tym zakresie jest ekspertem Komisji Europejskiej w programie H2020.

Barbara Kijewska, doktor nauk politycznych, feministka, wykładowczyni akademicka, ekspertka Polskiego Klubu Ekologicznego, Trójmiejska Pełnomocniczka Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Autorka  i współautorka publikacji naukowych z zakresu aktywizmu politycznego, polityki równościowej i zrównoważonego rozwoju, wykonawczyni w projektach badawczych i dydaktyczno-badawczych.

 

Więcej informacji na stronie www.proedulab.pl lub https://www.facebook.com/Proedulab/

 

Spotkania odbywać się będą w ramach Klubu "pod Kogutem".

Data wydarzenia: 
20.11.2018
Godzina rozpoczęcia: 
17:30
Udostępnij: