Jesteś tutaj

"Nadzieje majowe, nadzieje sierpniowe"

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
21.05.2018
,
Godzina rozpoczęcia: 
17.30

"Nadzieje majowe, nadzieje sierpniowe"

Tolek Filipkowski wspomina Strajki `88. Fala strajków, jakie wybuchły wiosną i latem 1988 w polskich zakładach i przedsiębiorstwach, pośrednio doprowadziły do podjęcia próby porozumienia władz komunistycznych i opozycji w ramach obrad Okrągłego Stołu, czego skutkiem była transformacja ustrojowa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

(Tolek) Antoni Józef Filipkowski, ur. 29 I 1953 r. W Sierpniu 1980 r. był współorganizatorem strajku i wiceprzewodniczącym KS w Rejonie I Portu Gdańskiego, członkiem KS przy Zarządzie PG, od IX 1980 r. w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Rejonowej „S” Rejonu I PG. 13 XII 1981 współorganizator strajku w PG, w nocy 13/14 XII zatrzymany na 48 godz. w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 4 XI 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 5 XII 1982 r. W latach 80-tych, członek podziemnych struktur „S” w Porcie Gdańskim , autor i wykonawca piosenek rozpowszechnianych na kasetach w podziemiu, w 1982 r. laureat Nagrody Kulturalnej „S” za balladę, muzykę do tekstu prof. Macieja Bieniasza „Idą pancry na Wujek”, producent kaset dźwiękowych, m.in. z audycjami „S” i „Gazetką Dźwiękową” Stefana Bratkowskiego. W latach 1983–1985 wraz z młodzieżą gdańskich szkół średnich współorganizator spektakli słowno-muzycznych w kościołach, mieszkaniach prywatnych i klubach studenckich całej Polski. W latach 1985–1989 współtwórca widowisk patriotycznych przygotowywanych przez aktorów trójmiejskich. Jesienią 1987 r. gościnnie występował dla Polonii norweskiej, gdy wracał do kraju 4 listopada 1987 r. okazało się że otrzymał paszport w jedną stronę. Po 6 godzinach na granicy dostał zgodę na wjazd do kraju, jednocześnie został zwolniony z pracy w Porcie Gdańskim. W sierpniu 1988 r. poszukiwany listem gończym przez SB, za współorganizowanie strajku w Porcie, schronił się w Stoczni Gdańskiej, gdzie swoimi koncertami wspierał strajkujących stoczniowców Stoczni Gdańskiej, Remontowej i Północnej. Koncert zarejestrowany 24 sierpnia 1988 r. w hali kadłubowni Stoczni Remontowej, jesienią 1988 r. ukazał się na kasecie magnetofonowej, pt. „Nie dajmy się podzielić”, oraz w 2000 na płycie CD. Po strajkach koncertował w wielu miastach Polski w programie słownomuzycznym „Nie dajmy się podzielić” i od XI 1988 – do IV 1989 występował w polskich klubach w Hamburgu i Berlinie Zachodnim, W V–VII 1989 r. był współpracownikiem KO „S”, organizował oprawę muzyczną spotkań przedwyborczych. Członek Stowarzyszenia Godność. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Data wydarzenia: 
21.05.2018
Godzina rozpoczęcia: 
17.30
Udostępnij: