Jesteś tutaj

Niemcy, Polacy i Rosjanie - rok razem

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
11.05.2017
,
Godzina rozpoczęcia: 
17.30

Niemcy, Polacy i Rosjanie - rok razem

Spotkanie z dr Michałem Sempołowiczem

Umownie w Gdańsku II wojna światowa skończyła się 30 marca 1945 roku. Tego dnia żołnierze Armii Czerwonej zdławili do końca opór wojsk niemieckich w mieście, a władze polskie wydały dekret o utworzeniu województwa gdańskiego. Realne życie ludzi daleko odbiegało od funkcjonowania w warunkach pokoju. Trwały grabieże dokonywane przez czerowonarmistów oraz szabrowników. Śródmieście było zburzone, nie funkcjonowały elektrownie i gazownia. Istniały duże problemy z aprowizacją. Starano się jednak jak najszybciej odtworzyć niezbędną infrastrukturę. Już w czerwcu 1945 roku ruszył pierwszy tramwaj. Wkrótce po ustaniu walk do Gdańska zaczęli przybywać osadnicy z Polski centralnej oraz tzw. repatrianci, głównie z Wilna. Szacuje się, że od kwietnia do grudnia 1945 roku zamieszkało w Gdańsku 70 000 Polaków. Od lipca tego roku trwały zorganizowane wyjazdy ludności niemieckiej i w ciągu trzech miesięcy objęły one ok. 27 tysięcy osób. Późną jesienią w Gdańsku mieszkało 76,6 tysięcy Polaków i 41,2 tysięcy Niemców. W trakcie pierwszego powojennego roku, kiedy w Gdańsku stacjonowali żołnierze radzieccy, dużym utrudnieniem były spory kompetencyjne. Przekazanie niektórych zakładów stronie polskiej, np.. stoczni, odbyło się dopiero po kilku miesiącach. Podczas spotkania zostaną wykorzystane informacje pochodzące z dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Gdańsku.

Michał Sempołowicz urodził się w 1 czerwca 1977 roku w Gdańsku, mgr prawa, dr nauk humanistycznych. Specjalizuje się w historii Rosji i stosunków polsko-rosyjskich w XIX-XX w. Interesuje historią II RP, przede wszystkim Wilna oraz polityką wobec mniejszości narodowych. Realizuje projekt habilitacyjny pt. „Współpraca polsko-radziecka na poziomie regionalnym na przykładzie Gdańska i Leningradu (1945-1990)”. W latach 2006-2016 pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Obecnie specjalista ds. badawczych w Muzeum Emigracji w Gdyni.

Michał Sempołowicz o sobie: Uwielbiam pracę w archiwach i rozmowy ze świadkami historii. Czuję się u siebie w Gdańsku, Wilnie i Petersburgu. Bardzo się cieszę, że znam język rosyjski i żałuję, że nie znam niemieckiego. Mam zacięcie nauczycielskie i pasję badawczą. Cenię krytyczne uwagi oraz pytania.

Data wydarzenia: 
11.05.2017
Godzina rozpoczęcia: 
17.30
Udostępnij: