Jesteś tutaj

"Obowiązek piękna. Wzorniki i traktaty architektoniczne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej"

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
05.04.2018
,
Godzina rozpoczęcia: 
17.30

"Obowiązek piękna. Wzorniki i traktaty architektoniczne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej"

Promocja książki

Bogata kolekcja wzorników architektonicznych z XVI i XVII wieku należąca do PAN Biblioteki Gdańskiej jest jedną z najcenniejszych w Polsce - ze względu na rangę poszczególnych dzieł oraz ich kilkusetletnie związki z miastem, jego kulturą i życiem intelektualnym. Wzorniki stanowiły inspirację
dla budowniczych Gdańska w złotym okresie jego rozwoju - ukazywały nie tylko detale architektoniczne i ich funkcjonalne zastosowanie, ale również porywające rozmachem wizji plany miast idealnych. Książka „Obowiązek piękna” ułatwia wędrówkę w poszukiwaniu tych idei i konkretnych realizacji
w przestrzeni starego Gdańska oraz podsuwa inspirujące rozwiązania konserwatorom zabytków, architektom i budowniczym współczesnego miasta.

Grzegorz Boros - Grzegorz Boros ukończył architekturę wnętrz na ASP w Gdańsku. Po studiach zorganizował kampanię na rzecz ochrony zabytkowego zespołu architektoniczno-krajobrazowego przy Jaśkowej Dolinie, w wyniku której w roku 1979 wpisano go do rejestru zabytków województwa gdańskiego. Był autorem bądź współautorem około 20 rekonstrukcji obiektów lub fragmentów założeń architektoniczno-krajobrazowych. Prowadził własną pracownię architektoniczno-plastyczną, która realizowała projekty m.in. we Wrocławiu, Bydgoszczy i Gdańsku. W latach 1996–1998 zaprosił do współpracy grupę 36 autorów, przedstawicieli wielu rozmaitych specjalności, by stworzyć książkę Program ożywienia Śródmieścia Gdańska. W latach 2003–2012 pracował w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, gdzie zajmował się utrzymaniem pomników i obiektów pomnikowych na terenie Gdańska. Jest pomysłodawcą
i współautorem książki „Obowiązek piękna”, zawierającej ilustracje z szesnasto- i siedemnastowiecznych wzorników architektonicznych, pochodzących z zapomnianego księgozbioru miejskiego starodruków PAN Biblioteki Gdańskiej.

Data wydarzenia: 
05.04.2018
Godzina rozpoczęcia: 
17.30
Udostępnij: