Jesteś tutaj

Piotr Kotlarz "Lata siedemdziesiąte"

/
Data wydarzenia: 
14.01.2020
,
Godzina rozpoczęcia: 
17:30

Piotr Kotlarz "Lata siedemdziesiąte"

Zapraszamy na promocję najnowszej książki Piotra Kotlarza "Lata siedemdziesiąte"

PIOTR WOJCIECH KOTLARZ – (ur. 21 VIII 1951 Gdańsk), pisarz, intelektualista. W 1969 roku absolwent VII Liceum Ogólnokształcącego (LO) w Gdańsku. Od roku 1970 studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (trzy lata), studia ukończył w 1976 w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W 2013 roku uzyskał doktorat  z literaturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Pracował jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w wielu szkołach Gdańska i woj. pomorskiego (głownie w liceach) w latach 1981–2004.

W latach 1979–1980 wiceprezes Klubu Studentów Wybrzeża Żak, 2006–2012 prezes Gdańskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury, 2006–2013 wiceprezes Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (GTPS). W latach 1995–1997 współwydawca i współredaktor dwumiesięcznika „Autograf”. Wydawał i redagował pisma o charakterze społeczno-politycznym: w latach 1993–1995 „Socjaldemokrata Gdański”, 1995–1997 „Robotnik”. W latach 2014-2018 redaktor naczelny Miesięcznika Internetowego WOBEC. 

Autor arkuszy literackich W drodze (1979) oraz Miasto i jego pisarz (1989), zbiorów opowiadań: Gipsowe głowy (1982), Odejście i inne opowiadania (1993), powieści: Poszukiwania wśród szarości (1985, nagrodzona przez GTPS), Każda chwila (2002), Opowieść o psach z widmem wojen w tle (2016, stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego), dramatów: Trzy dramaty (2002) i Deszcz (2004, wystawiony w GTPS w 2010 roku, reż. Beniamin Koralewski), Wszystko dla mas (publikacja w WOBEC, 2015), Imperator (publikacja w WOBEC, 2015, wydany przez GTPS w 2019 r. ilustracje Marek Model), Dramaty i monodramy (2016), a także scenariuszy filmowych: Tylko taniec (2004, wspólnie ze Stefanem Chazbijewiczem), Dotknięcia strun życia (o Henryku Wieniawskim, 2009), Znaleźć sens (o Władysławie Ślewińskim, wspólnie z Jarosławem Pudlisem, 2010). Autor dwóch librett i scenariuszy: Życie za życiem (wystawione w Auli Akademii Muzycznej  w Gdańsku w związku z 31. rocznicą powstania NSZZ „Solidarność” w 2011 roku; płyta z muzyką Cezarego Paszkowskiego; przedstawienie w choreografii Anny Baranowskiej i Agnieszki Humięckiej) oraz Odrzućmy maski zła (muzyka Piotr Słopecki). Autor eseju z zakresu historiozofii – Dostrzec sens dziejów (1998; drugie wydanie, poszerzone 2009) i historii – Danton Robespierre (2019) oraz kilku monografii: dramaturgii polskiej – Historia polskiej dramaturgii (e-book, 2016), dramaturgii światowej – Historia dramaturgii (2006, wydanie poszerzone e-book: 2016), monografii teatru szkolnego – Teatr szkolny II Rzeczypospolitej (2014) oraz monografii historycznych: „Narodziny cywilizacji” (e-book 2016). Współautor monografii Filozofia polityki w świetle literackich odniesień, pod red. Prof. Marii Szyszkowskiej (1995), pomysłodawca i współautor pozycji Rozmyślania Gdańskie (1998).

Członek Związku Literatów Polskich (od 2010 roku wiceprezes oddziału gdańskiego), Stowarzyszenia Dziennikarzy RP (od 1993 roku) oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W 2008 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska za działalność w dziedzinie kultury. Przez GTPS nagrodzony w 2010 za całokształt twórczości, a w 2013 medalem z okazji dziewięćdziesięciolecia gdańskiego  Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki. Otrzymał też:  Nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za powieść „Poszukiwania wśród szarości” (1995), nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury (2019), nagrodę specjalną Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego (2019).

„Lata siedemdziesiąte” to zbiór 21 opowieści, historii konkretnych ludzi,większość opisuje wydarzenia autentyczne.

„Prezentowany w nich obraz jest raczej smutny, szary. Niewiele w nim humoru, dowcipu, znacznie więcej żalu…
Cóż, w moim odczuciu takie to były czasy.
Może i wciąż ciekawe… Obyś żył w ciekawych czasach, życzyli – podobno – Chińczycy swoim wrogom.
Życie w latach siedemdziesiątych było dość ciekawe.”

 

Data wydarzenia: 
14.01.2020
Godzina rozpoczęcia: 
17:30
Udostępnij: