Jesteś tutaj

Pomorska Nagroda Literacka za rok 2018

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
30.03.2019

Pomorska Nagroda Literacka za rok 2018

Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku zapraszają wydawnictwa, stowarzyszenia literackie, instytucje kultury, redakcje czasopism literackich, wyższe uczelnie humanistyczne, biblioteki i media do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Literackiej za rok 2018.

PNL_slajder_0.jpg

W ubiegłym roku została ogłoszona pierwsza edycja Pomorskiej Nagrody Literackiej. Do konkursu stanęło aż 350 pozycji książkowych. 18 października 2018, podczas uroczystej gali w Centrum św. Jana w Gdańsku, poznaliśmy laureatów pierwszej Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”, którymi zostali: Martyna Bunda za powieść „Nieczułość” w kategorii Literacka Książka Roku oraz „Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej: w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra”pod red. Edmunda Kizika i Sławomira Kościelaka w kategorii „Pomorska książka roku”. Nagrodę za „Całokształt pracy literackiej” otrzymał Stefan Chwin.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Literackiej za rok 2018.

Pomorską Nagrodę Literacką przyznaje się autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu, bądź autorom dzieł w istotny sposób związanych z tematyką pomorską oraz za całokształt dokonań twórczych lub pracy na rzecz literatury, książki i czytelnictwa w roku poprzedzającym jej wręczenie. Miejsce publikacji książek nie ma znaczenia.

Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach:

 1. Literacka Książka Roku - oceniane będą utwory należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny
 2. Pomorska Książka Roku - oceniane będą publikacje związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe
 3. Całokształt pracy literackiej - oceniany będzie dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Prawo do zgłaszania kandydatów do Pomorskiej Nagrody Literackiej przysługuje:

 1. stowarzyszeniom i związkom literackim,
 2. redakcjom czasopism literackich,
 3. wydawnictwom,
 4. wyższym uczelniom humanistycznym,
 5. stowarzyszeniom regionalnym,
 6. bibliotekom,
 7. instytucjom kultury,
 8. mediom,
 9. członkom Jury Pomorskiej Nagrody Literackiej.

Zapraszamy do zgłaszania publikacji, które Państwa zdaniem zasługują na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Literacką za rok 2018.  

Każdy Podmiot ma prawo zgłosić jedną kandydaturę w każdej z trzech kategorii. Kapituła Nagrody rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące publikacji z roku 2018.

Zgłoszenia w formie pisemnej z uzasadnieniem oraz z załączonym egzemplarzem  zgłaszanej książki, należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2019 na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Targ Rakowy 5/6

80-283 Gdańsk

Po zakończeniu prac jury, nadesłane w zgłoszeniach książki zostaną włączone do księgozbioru Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 301-48-11 w. 221 (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku - Sekretarz Pomorskiej Nagrody Literackiej: Barbara Blacharska e-mail: barbara_blacharska@wbpg.org.pl)

Fundatorem Pomorskiej Nagrody Literackiej jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

Data wydarzenia: 
30.03.2019
Udostępnij: