Jesteś tutaj

Projekt PANTOGRAF

/
Data wydarzenia: 
09.07.2021
,
Godzina rozpoczęcia: 
18:00

Projekt PANTOGRAF

Zapraszamy na spotkanie z Piotrem Wiesławem Rudzkim, redaktorem książki artystycznej "Pociąg pośpieszny KARPATY/POGÓRZE do Krynicy-Zdroju i Przemyśla Głównego. Almanach podwójny za rok 2019 i 2020".

Tytuł ten należy do serii wydawniczej pomorskiego projektu poetyckiego PANTOGRAF [poz. nr 2/3].

To oryginalne wydawnictwo albumowe, prezentujące potencjał kulturalny polskich twórców z różnych pokoleń i środowisk artystycznych, inspirujących się podróżą koleją w perspektywie egzystencjalnej, estetycznej i metafizycznej.

Publikacja niniejsza jest efektem współpracy zadzierzgniętej przed kilku laty pomiędzy autorem projektu PANTOGRAF Piotrem Wiesławem Rudzkim a poetką Ewą Lipską oraz polskim (pomorskim) środowiskiem artystycznym i literackim, mającej na celu promocję rodzimej kultury w kraju i poza jego granicami. Dzięki oryginalnemu charakterowi podróżniczo-literackiemu i filozoficzno-egzystencjalnemu oraz nietuzinkowej formule edytorskiej (zastosowano kilka gatunków papieru o różnej gramaturze), bez wątpienia może stanowić i stanowi wartościową „wizytówkę” naszej Ojczyzny - ze szczególnym uwzględnieniem "stacji wyjazdowej": polskiego Wybrzeża (Trójmiasta).

Niniejsze wydarzenie odbędzie się na przedprożu Filii Gdańskiej.

Data wydarzenia: 
09.07.2021
Godzina rozpoczęcia: 
18:00
Udostępnij: