Jesteś tutaj

Promocja książki "Dawno temu w Nowym Porcie" Maxa Kiesewettera

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
11.02.2016
,
Godzina rozpoczęcia: 
17.30

Promocja książki "Dawno temu w Nowym Porcie" Maxa Kiesewettera

W trakcie spotkania Aleksander Masłowski - tłumacz książki, przybliży nam na nowo odkryte wspomnienia mieszkańca Nowego Portu. Nowa odsłona książki (II wydanie) to jeszcze obszerniejsza i bogatsza o ilustracje wersja książki.

Wspomnienia Maxa Kiesewettera to wspaniała historia szczęśliwego dzieciństwa
chłopca z Nowego Portu. Mimo, że ówczesny Nowy Port formalnie był już
dzielnicą Gdańska, w rzeczywistości funkcjonował na zasadzie odrębnej
miejscowości, czemu autor niejednokrotnie daje wyraz w swojej książce. Ma
Nowy Port u Kiesewettera swoją własną, odrębną od Gdańska rzeczywistość,
swoją elitę, swoich oryginałów - jest małym miasteczkiem, w którym życie
toczy się własnym rytmem. Ten świat oglądamy oczami dziecka, a dziecko
dostrzega szczegóły, które umykają zazwyczaj dorosłym. Książka jest świetnym
opisem społecznych stosunków w Nowym Porcie przed 150 laty - najbardziej
portowym miejscu Gdańska, gdzie nie istniała granica między portem, a
miastem, gdzie małomiasteczkowa rzeczywistość stykała się z wielkim światem,
jaki przywozili z sobą marynarze z całego świata. Port i stojące w nim
statki, a przy okazji również stocznie, pojawiają się nader często we
wspomnieniach Maxa Kiesewettera. Szczegółowo opisuje nie tylko same
jednostki, ale również ich kapitanów, szyprów, armatorów i cały specyficzny
świat morza, w jego portowej wersji. Słynne i ważne dla Nowego Portu
postaci, takie jak Fischer, czy Albrecht, są w jego pamięci żywymi,
prawdziwymi osobami - po prostu sąsiadami. Jako chłopiec wrażliwy i ciekawy
świata daje Max Kiesewetter szczegółowy opis nie tylko samej dzielnicy,
jakże inaczej niż obecnie wyglądającej półtora wieku temu, ale również jej
najbliższego otoczenia, tj. Westerplatte - jeszcze wówczas wyspy, oraz
Wisłoujścia z jego twierdzą, nie pomijając szczegółowych opisów fauny i
flory, której ówczesne bogactwo może być dla obecnego czytelnika dość
zaskakujące. Opowieść przepojona jest pogodą ducha i życzliwym stosunkiem do
świata, ludzi i całej rzeczywistości, która, jak to bywa, po latach wydaje
się być sielanką, niezależnie od tego jaka była naprawdę. Dowiemy się z niej
jak wiele się zmieniło przez ostatnie półtora wieku, a przy okazji również
że są rzeczy, postawy i zachowania, które nie ulegają zmianie niezależnie od
tego, jakim językiem mówi się w okolicy. Dzięki temu, że autor poczuł
pewnego dnia potrzebę przeniesienia się w świat dzieciństwa i opowiedzenia o
tym świecie czytelnikom, mamy dzisiaj szansę odbyć fascynującą podróż w
czasie i ujrzeć Nowy Port, który mało przypomina dzisiejszą dzielnicę
Gdańska. Cytaty z książki Maxa Kiesewettera pojawiają się we wszystkich
opracowaniach dotyczących XIX-wiecznej historii Nowego Portu i ujścia Wisły,
nigdy jednak dotąd całość nie była tłumaczona na język polski. Tłumaczenie
przygotowane przez Aleksandra Masłowskiego i Romana Kowalda, będące drugą
częścią cyklu tłumaczeń XIX-wiecznej gdańskiej literatury, pozwala
czytelnikowi zainteresowanemu historią Gdańska, Nowego Portu, gdańskiego
portu i stoczni, a nie znającemu języka niemieckiego, poznać setki
szczegółów należących do tzw. małej historii. Skromna ilość literatury
dotyczącej Nowego Portu sprawia, że "Dawno temu w Nowym Porcie", 
powinno znaleźć szerokie grono czytelników.


Dawno temu w Nowym Porcie to druga po Jaśkowej Dolinie i Gorze Jana
nieopodal Gdańska pozycja serii Gdańsk XIX, w ramach której Oficyna Pomuchel
publikuje przetłumaczone na język polski znaczące dzieła poświęcone historii
Gdańska, napisane po niemiecku w XIX wieku. 
Data wydarzenia: 
11.02.2016
Godzina rozpoczęcia: 
17.30
Udostępnij: