Jesteś tutaj

Spotkania z historią - Październik 1956 w woj. gdańskim

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
19.10.2015
,
Godzina rozpoczęcia: 
17.30

Spotkania z historią - Październik 1956 w woj. gdańskim

"Można powiedzieć, że Polski Październik był jednym z najdonioślejszych wydarzeń całego okresu PRL-u. Od tego momentu zaczęła się stopniowa erozja systemu komunistycznego w Polsce. Oprócz zmian w polityce wewnętrznej państwa, reorganizacji i przesunięć w partii wydarzenia te przełożyły się na rehabilitację żołnierzy AK, powrót obywateli polskich z terytorium ZSRR, wycofanie się rządu z planów całkowitej kolektywizacji rolnictwa czy utworzenie rad robotniczych."

Poznan_1956.jpg

Odwilż gomułkowska była następstwem śmierci Stalina (marzec 1953) i związanych z tym zmian w ZSRR, ujawnieniem tajnego referatu Chruszczowa na temat stalinowskich zbrodni wygłoszonego 25 lutego 1956 na XX Zjeździe KPZR, tajemniczej śmierci Bolesława Bieruta w Moskwie (marzec 1956), wydarzeń poznańskich (czerwiec 1956), rozłamu w rządzącej partii PZPR i dojścia do władzy nowej ekipy rządowej pod przywództwem Władysława Gomułki.

(cyt. za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Odwil%C5%BC_gomu%C5%82kowska)

O znanych i nieznanych stronach polskiego Października 1956 roku opowie Krzysztof Filip.

Data wydarzenia: 
19.10.2015
Godzina rozpoczęcia: 
17.30
Udostępnij: