Jesteś tutaj

Spotkania z historią w bibliotece: Propaganda polityczna w Polsce w okresie referendum z 30 czerwca 1946 roku

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
26.06.2017
,
Godzina rozpoczęcia: 
17.30

Spotkania z historią w bibliotece: Propaganda polityczna w Polsce w okresie referendum z 30 czerwca 1946 roku

Czy jesteś za zniesieniem Senatu? Czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej? To trzy pytania, które zadawano podczas jednego z najbardziej zmanipulowanych referendów w historii Polski.

220px-3xtak.jpgSfałszowane referendum przeprowadzone w Polsce 30 czerwca 1946 roku w oparciu o ustawy: o głosowaniu ludowym uchwaloną przez Krajową Radę Narodową 27 kwietnia 1946 (określającą treść pytań referendalnych i termin głosowania) i ustawę o przeprowadzeniu głosowania ludowego (określającą ordynację głosowania) uchwaloną przez KRN 28 kwietnia 1946. Ustawę o głosowaniu ludowym przyjęto jednogłośnie (głosowało za nią również Polskie Stronnictwo Ludowe). Ustawa o przeprowadzeniu głosowania ludowego została uchwalona przy sprzeciwie posłów PSL, wobec odmowy wprowadzenia przez PPR i partie satelitarne zasady obowiązkowego uczestnictwa w komisjach wyborczych wszystkich szczebli po jednym przedstawicielu każdej legalnie działającej partii politycznej (co miało zapobiec fałszerstwom przy obliczaniu głosów).

Spotkanie poprowadzi Pan Krzysztof Drażba.

Data wydarzenia: 
26.06.2017
Godzina rozpoczęcia: 
17.30
Udostępnij: