Jesteś tutaj

Spotkania z historią - wysiedlenia z Gdyni

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
14.09.2015
,
Godzina rozpoczęcia: 
17.30

Spotkania z historią - wysiedlenia z Gdyni

Już od 14 września zapraszamy na cykl spotkań poświęconych wojennej i powojennej historii Polski. Pierwsza prelekcja dotyczyć będzie wysiedleń z Gdyni.

82_big.jpg

Gdynia przed wybuchem II wojny światowej była jednym z nowocześniejszych w Europie portów handlowych, miała blisko 127 tys. mieszkańców. Okupanci bardzo szybko docenili jej walory morskie i zaczęli dostosowywać Gdynię do potrzeb zmilitaryzowanej gospodarki Rzeszy, przekształcając port handlowy w niemiecką bazę marynarki wojennej. Z rozkazu Hitlera 19 września 1939 r. wprowadzono niemiecką nazwę Gdyni - Gotenhafen (Port Gotów), co miało uzasadniać rozpoczynającą się akcję wysiedleń ludności polskiej, zamieszkującej rzekomo rdzennie germańskie tereny. Jeszcze przed wybuchem wojny w kierownictwie Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej (NSDAP) zapadła decyzja o szybkim usunięciu polskiej ludności napływowej z pomorskiego "korytarza" do centralnej i wschodniej Polski i sprowadzeniu na jej miejsce Niemców. Z chwilą zajęcia Pomorza przystąpiono do akcji "oczyszczania korytarza", w której brały udział jednostki SS, policji, Wehrmachtu oraz złożone z miejscowych Niemców oddziały Selbstschutzu, które już znacznie wcześniej przygotowały listy proskrypcyjne; na ich podstawie przeprowadzano aresztowania.

(Monika TOmkiewicz, IPN, cyt. za: http://www.gotenhafen.pl/wysiedlenia.html)

Spotkanie poprowadzi Barbara Męczykowska

Data wydarzenia: 
14.09.2015
Godzina rozpoczęcia: 
17.30
Udostępnij: