Jesteś tutaj

Spotkania z historią z bibliotece - Przesiedlenie Ukraińców na ziemie północne Polski w ramach akcji "Wisła"

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
08.05.2017
,
Godzina rozpoczęcia: 
17.30

Spotkania z historią z bibliotece - Przesiedlenie Ukraińców na ziemie północne Polski w ramach akcji "Wisła"

"Akcja Wisła nie była tożsama z przymusowym wysiedleniem ludności ukraińskiej w latach 1944-1946. Budzi liczne kontrowersje i jest różnie interpretowana przez historyków. Część z nich uważa np. że jej głównym zadaniem było nie tyle zniszczenie UPA, ale czystka etniczna wymierzona przeciwko niepolskiej ludności zamieszkującej tereny Polski Południowo-Wschodniej."

operacja wisła.jpgKonsekwencją akcji "Wisła" było częściowe wyludnienie obszarów Roztocza, Pogórza Przemyskiego, Bieszczadów i Beskidu Niskiego oraz zniszczenie dziedzictwa kulturowego tych regionów. Przestało całkowicie istnieć kilkadziesiąt miejscowości. Na "zachód" wyjeżdżali również Polacy, którzy opuszczali swe rodzinne strony z powodu braku perspektyw rozwoju tych terenów po spaleniu wsi i miasteczek przez oddziały UPA.

Akcja wiązała się też z nieuchronną utratą dobytku ruchomego i nieruchomości przesiedleńców oraz w większości przypadków znacznym pogorszeniem warunków bytowania, jak również z całkowitą dezorganizacją życia rodzinnego. Po przybyciu na tereny Ziem Odzyskanych przesiedleńcy otrzymywali mienie porzucone oraz domy po wysiedlonych na zachód Niemcach. W wielu przypadkach były to jednak domy uszkodzone lub zrabowane przez szabrowników lub pierwszych przesiedleńców. Dochodziło do kwaterowania kilku rodzin w jednym domu lub osiedlania w stajniach i innych budynkach gospodarczych. (Źródło: Wikipedia)

Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Igor Hałagida.

Data wydarzenia: 
08.05.2017
Godzina rozpoczęcia: 
17.30
Tagi: 
Udostępnij: