Jesteś tutaj

Spotkanie autorskie z Marcinem Królikowskim

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
15.10.2019
,
Godzina rozpoczęcia: 
17:30

Spotkanie autorskie z Marcinem Królikowskim

Zapraszamy na spotkanie z Marcinem Królikowskim, Laureatem Literackiej Nagrody Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za rok 2018.

Komisja Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za 2018 rok podjęła decyzję o przyznaniu nagrody Panu Marcinowi Królikowskiemu za pracę "Nieludzka ręka".
Uzasadnienie wyboru zwycięskiej pracy:

Nagrodzony przez Jury zbiór tekstów Marcina Królikowskiego nosi tytuł „Nieludzka ręka”. Składają się nań wiersze i krótkie utwory prozą, a granica między nimi nie zawsze jawi się jako czytelna i wyrazista. Oba światy (prozatorski i poetycki) łączy jednakże i zarazem dość dogłębnie przenika charakterystyczne dla naszej epoki doświadczenie poznawczej niepewności oraz poczucie zacierania się aksjologicznych konturów ludzkiego na tej ziemi przebywania. Realność miesza się tu z imaginacją, sen z rzeczywistością, przeszłość z dzisiejszym dniem, tęsknota za duchową czystością z zapisem kulturowej degrengolady i moralnego upadku. A to wszystko znajduje swoje odzwierciedlenie w spożytkowywanym w tych utworach języku: częstokroć gęstym od niejasnych (i zarazem oryginalnych!) porównań i metafor, pełnym zaskakujących obrazowo-sytuacyjnych zestawień, semantycznych rozluźnień i zagęszczeń, składniowych powiązań i pęknięć. Zamieszczone w „Nieludzkiej ręce” teksty intrygują, poruszają (a bywa, iż wzruszają także!); czasami wręcz prowokują, a już na pewno niepokoją.

Przewodniczący Jury
Kazimierz Nowosielski

 

Marcin Królikowski (1974) - poeta. Urodził się i mieszka w Warszawie.Debiutował tomem Opowieść dwunastopiętrowa. Grozy poetyckie (2017).

Konkurs Literacki Miasta Gdańska to nagroda dla autorów przyznawana od 1991. Pomysłodawcą nagrody był Bolesław Fac, który po śmierci w 2000 r. został imiennym patronem konkursu.

 

Data wydarzenia: 
15.10.2019
Godzina rozpoczęcia: 
17:30
Udostępnij: