Jesteś tutaj

Spotkanie z autorem unikatowej trylogii akowskiej

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
10.03.2016
,
Godzina rozpoczęcia: 
17.30

Spotkanie z autorem unikatowej trylogii akowskiej

Znane i mniej znane fakty historyczne przedstawione przez Jana Stanisława Smalewskiego

Smalewski Jan Stanisław – oficer rezerwy WP, literat (pisarz, poeta, krytyk literacki, publicysta); członek warszawskiego Oddziału ZLP.

Autor unikatowej trylogii akowskiej pt. „Opowiedział mi Maks”, która na początku lat 90. otworzyła mu drogę do kariery literackiej. Trylogia, mimo sporego nakładu kilku tysięcy egzemplarzy błyskawicznie zniknęła z rynku, stając się przez wiele kolejnych lat pilnie poszukiwaną i cenną pozycją historyczną o wojennych losach żołnierzy 5. Brygady AK na Wileńszczyźnie.

Jej bohater por. Antoni Rymsza „Maks” – przyjaciel legendarnego „Łupaszki” opowiedział J. S. Smalewskiemu także o powojennych latach ukrywania się wraz z „Łupaszką” na terenie Pomorza, w tym miasta Gdańska. Odrębnym zaś wątkiem jest późniejsze aresztowanie „Maksa” przez UB i przekazanie Sowietom. Jego skazanie przez nich na karę śmierci zamienione na 25 zesłania na Kołymę opisane zostało w „Więźniu Kołymy” – publikacji porównywanej z dziełem „Archipelag GUŁag” Sołżenicyna.

Trylogia, której nakład wyczerpał się w połowie lat 90. wznowiona została w latach 2013-2015 przez MIREKI Kraków-Warszawa w nowej wersji – w postaci zbeletryzowanej opowieści, składającej się z tytułów: „U boku Łupaszki”, „Żołnierze Łupaszki”, „Więzień Kołymy” oraz w postaci zespolonego w całość dzieła „Łupaszka – trylogia”.

Jan S. Smalewski jest ponadto autorem innych książek historycznych (w tym m.in.: „Pod komendą Łupaszki”, „Wyrok Workuta” -wyd. IPN 2008, „4 czerwca 1989 wybraliśmy wolność”), powieści współczesnych „Towarzyszu Boże przebacz”, „Wina nosi imię Ewy”, dzienników („Prawiczek”, „Szkoła strachu”), a także sześciu tomików poezji.

 

Urodził się w 1946 r. w rodzinie osadników Ziem Zachodnich (w Ślizowie na Dolnym Śląsku). W 1967 r. - po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Inżynieryjnej - otrzymał awans na stopień podporucznika LWP i dyplom technika budowy dróg i mostów. W latach 1971-73 ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Wojsk Inżynieryjnych, uzyskując tytuł inżyniera-dowódcy. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1975-79) oraz podyplomowych studiów ekonomicznych (1983 r.). Ukończył także roczny kurs strategiczno-operacyjny w Akademii Sztabu Generalnego WP. Zawodową służbę wojskową zakończył w listopadzie 1998 r. w stopniu pułkownika.

W latach 1994-96 był pełnomocnikiem ministra ds. kombatantów. Od dziesięciu lat mieszka nad morzem, a od jesieni ub.r. jest mieszkańcem Gdańska.

Od 1996 roku należy do Związku Literatów Polskich. Jest wiceprezesem słupskiego Oddziału ZLP. Był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, w tym m.in.: dwukrotnie nagrodą „Złotego pióra” (2002,2003), medalem imiennym: „Za zasługi dla kultury w Wojsku Polskim” (2004), medalem „Roku Sybiraka” (za upowszechnianie wiedzy o łagrach sowieckich) i medalem Towarzystwa Wiedzy Obronnej (2006 - za krzewienie wiedzy wojskowej i historycznej) oraz „Złotym Krzyżem Zasługi” (1986).

Data wydarzenia: 
10.03.2016
Godzina rozpoczęcia: 
17.30
Udostępnij: