Jesteś tutaj

Spotkanie z Edmundem Kizikiem i Sławomirem Kościelakiem

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
20.11.2018
,
Godzina rozpoczęcia: 
17:30

Spotkanie z Edmundem Kizikiem i Sławomirem Kościelakiem

Zapraszamy na spotkanie z laureatami Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”.

Edmund Kizik i Sławomir Kościelak otrzymali nagrodę w kategorii Pomorska Książka Roku za publikację „Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej: w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra”, której byli redaktorami.

Rozmowę z laureatami poprowadzi Marek Adamkowicz.

W tomie I tej obszernej publikacji znalazły się eseje historyków, historyków sztuki i literatury traktujące o reformacji i jej wpływie na różne dziedziny życia. Jak zauważają redaktorzy tomu, dzięki tej publikacji współczesne pokolenie historyków ma „okazję włączyć się do refleksji nad dziejami i konsekwencjami reformacji w historii Gdańska i okolic”. Jest to też próba „wprowadzenia Czytelnika w skomplikowaną wrażliwość religijną ówczesnych gdańszczan poprzez ukazanie wpływu reformacji na dzieje ich miasta i społeczeństwa, na zmiany w sztuce, literaturze i nauce.”

Edmund Kizik – polski historyk, profesor doktor habilitowany, specjalizujący się w historii kultury nowożytnej Polski i regionu nadbałtyckiego.Profesor, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Historii PAN. Specjalizuje się w historii nowożytnej, a zwłaszcza społecznej historii kultury i gospodarki regionu hanzeatyckiego.

Sławomir Kościelak – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, autor szeregu prac z zakresu historii Kościoła, reformacji i kontrreformacji w Prusach Królewskich oraz kultury i społeczeństwa Pomorza i Kujaw.

Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza” została powołana przez samorząd województwa pomorskiego w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 20-lecia powołania samorządu wojewódzkiego w uznaniu dla twórczej pracy i licznych dokonań pomorskich środowisk twórczych

Data wydarzenia: 
20.11.2018
Godzina rozpoczęcia: 
17:30
Udostępnij: