Jesteś tutaj

Wilniuk zakochany w Pomorzu

/
Data wydarzenia: 
08.07.2020

Wilniuk zakochany w Pomorzu

18 czerwca mija miesiąc od śmierci poety Zbigniewa Szymańskiego. Zmarł 18 maja br. w wieku 92 lat.

 

Zbigniew Szymański urodził się 21 sierpnia 1927 r. w Wilnie. Był synem urzędnika Stanisława Szymańskiego i Józefy Jasieńskiej. Przed wojną uczęszczał do szkół w Wilnie. Od 1944 r. należał do Armii Krajowej, brał udział w wyzwalaniu Wilna w oddziale „Gronie”. W lipcu 1944 r. dostał się do niewoli radzieckiej, przebywał w obozie w Miednikach, później został wywieziony do Kaługi i wcielony do Armii Czerwonej. Od lutego 1945 r. w I Armii Wojska Polskiego. Po demobilizacji, w październiku 1945 r. przyjechał do Gdańska. W 1948 r. ukończył szkołę – Gdańskie Techniczne Zakłady Naukowe (właściwie była to odtworzona w Gdańsku przedwojenna Wileńska Szkoła Techniczna) i otrzymał dyplom technika architektury i budownictwa. W 1952 r. zamieszkał w Gdyni. Od 1954 r. kierował prywatnym Biurem Projektów Architektonicznych. W 1958 r. zdał egzamin przed Komisją Architektury i Urbanistyki i uzyskał tytuł architekta. W 1973 r. został oskarżony o przestępstwa gospodarcze i aresztowany. Przebywał 4 lata bez wyroku w zakładzie karnym w Katowicach. W 1977 r. – uniewinniony.

Debiutował jako poeta wierszem „Wieża Jacek w Gdańsku” (Tygodnik Powszechny 1950, nr 45, pod pseudonimem Witold Taraszewicz). Publikował wiersze m.in. w Nowej Kulturze, Dzienniku Bałtyckim, Twórczości, Głosie Wybrzeża, Literach. Od 1952 do 1983 r. należał do Związku Literatów Polskich, a od roku 1989 do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Był także członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

W jego twórczości szczególne miejsce zajmują dwa miasta – Gdańsk i Wilno.

Zbigniew Szymański był ostatnim żyjącym pisarzem ze środowiska, które po zakończeniu wojny tworzyło na Wybrzeżu Gdańskim życie literackie. Należał do grupy przyjaciół-literatów, m.in. wraz z Różą Ostrowską, Lechem Bądkowskim, Franciszkiem Fenikowskim, zafascynowanych Kaszubami. A chata Róży Ostrowskiej we Wdzydzach, gdzie często spędzali letnie miesiące, przeszła do literackiej legendy.

 

Oprac. Leszek Rybicki

 

ZS_1.png

 

Twórczość Zbigniewa Szymańskiego

Wybrane okładki jego książek

Wiersz „Ty mnie już nigdy nie zaprosisz w gości…” (z tomu: Przecięcie. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977)

Wiersz „Taki smutek za Tobą ogarnął…” (z tomu: Przecięcie. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977)

 

Data wydarzenia: 
08.07.2020
Udostępnij: