Jesteś tutaj

Wystawa „W gablocie czasu”

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
30.06.2019

Wystawa „W gablocie czasu”

Zapraszamy na wystawę starodruków pochodzących z księgozbioru własnego biblioteki do czytelni Biblioteki Głównej (Targ Rakowy 5/6). Wśród eksponatów można zobaczyć m.in. pierwsze paryskie wydanie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza oraz inkunabuł z 1493 r., którego treścią są pisma św. Bonawentury. Wystawa potrwa do końca czerwca.

Ekspozycja starych ksiąg obejmuje:

  • Inkunabuł Bonawentura Commentarium In quatuor libros Sententarium Magistri Petri Lombardi (drukarnia Kiliana Piscatora, Fryburg 1493)

Jest to pierwszy znany druk fryburskiej oficyny Kiliana Piscatora i zarazem drugie wydanie Sentencji Lombarda z komentarzami Bonawentury. Obok woluminu znajdują się elementy wyjęte z księgi przy okazji prac konserwatorskich – sznurki i wklejki z oprawy. To zabytek w zabytku, a dla badaczy i historyków książki rzecz bardzo cenna – tak odnaleziono w XIX w. Kazania świętokrzyskie uznawane za najstarszy dokument prozatorski w języku polskim.

  • Starodruk Inwentarz konstytucyy koronnych y W[wielkiego]. X[ięstwa]. Litewskiego przez Macieia Marcyana Ładowskiego od roku panskiego 1550 do 1683 krotko zebrany a przez Jozefa Jędrzeia na Załuskach Załuskiego w roznych mieyscach y cytacyach zkorygowany przydatkiem opuszczonych artykułow poprawiony y suplementem obszernym od roku 1683 az do ostatniey konstytucyi Seymu 1726 inclusive opatrzony (drukarnia Ex Officina Weidmanniana, Lipsk 1733)

Wydawcą książki był Józef Andrzej Załuski

  • Starodruk Historya Królestwa Szwedzkiego : od panowania Waldemara, to iest od R. 1250. aż do Roku 1771. według lat porządku  przez Wincentego Skrzetuskiego napisana (drukarnia J. K. Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum, Warszawa 1792)
     
  • Poemat Pan Tadeusz czyli Ostatni Zajazd na Litwie: historia szlachecka z r. 1811 i 1812  we dwunastu księgach wierszem przez Adama Mickiewicza (wydany przez paryską drukarnię (posiadającą polskie czcionki) Aleksander Jełowicki, Paryż 1834)

Pierwsze wydanie. Na świecie pozostało ich 300 z nakładu liczącego 3000.

Pierwsze wydanie Pana Tadeusza na ziemiach polskich ukazało się w roku 1858 w Toruniu w drukarni miejskiej Ernesta Lambecka.

Data wydarzenia: 
30.06.2019
Udostępnij: