Jesteś tutaj

Wystawa poplenerowa

Kategoria: 
/
Data wydarzenia: 
15.11.2019

Wystawa poplenerowa

Biblioteka Kokoszki i Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im.Mariana Mokwy zapraszają na "Poplenerową wystawę", którą można obejrzeć do 15 listopada

 Jako Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy w Gdańsku swoją działalność  kulturalno-społeczną prowadzą od 36-ciu lat stowarzyszając 80-ciu członków.

 Ich ideą jest promocja i edukacja środowiska plastyków,

inicjowanie wydarzeń kulturalno-społecznych kreujących wizerunek Gdańska i Metropolii Gdańskiej,  

integracja i animacja szeroko rozumianej społeczności lokalnej poprzez kulturę.

W swoich działaniach wykorzystują dobre praktyki wypracowane przez nasze Stowarzyszenie, a także wprowadzają innowacje w zakresie animacji społeczno-kulturalnej, edukacji artystycznej i promocji.

Realizują projekty kulturalno-społeczne  dofinansowywane przez Miasto Gdańsk, co pozwala im prowadzić działalność kulturotwórczą skierowaną do plastyków amatorów i społeczności lokalnych, poprzez organizowanie warsztatów twórczych - praktycznych zajęć w pracowni i w plenerze z oceną i korektą prac prowadzoną przez uznanych artystów- absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, organizowanie wyjść grupowych do muzeów i galerii mających poszerzyć wiedzę i umiejętności obcowania ze sztuką, poznawanie zabytków Gdańska i jego historii, organizowanie plenerów a także wystaw czasowych prac warsztatowych w siedzibie Stowarzyszenia i w zaprzyjaźnionych instytucjach i organizacjach.

 Działania  mają charakter integracyjno-kulturalny i kierowane są do ogółu mieszkańców, a zwłaszcza społeczności lokalnej, wzbogacając ofertę kulturalną Miasta Gdańska.