Deklaracja dostępności

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wbpg.org.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-10.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Spółdzielnia Socjalna Fado. Raport z audytu:

Deklaracja dostępności serwisu WMBP

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alena Krynicka, e-mail: . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 301 48 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury istnieje także możliwość złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

WiMBP w Gdańsku mieści się w 29 siedzibach.

 

Budynek Główny Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (Targ Rakowy 5/6 80-806 Gdańsk) – Biblioteka Główna oraz Biblioteka dla Dzieci

Wejście główne do budynku posiada platformę do wjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarz i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Budynek posiada także windę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami oraz pasy naprowadzające (na każdym piętrze budynku). Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze. Przed budynkiem znajduje się parking dla petentów z wydzielonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.
Biblioteka Główna znajduje się na parterze budynku, natomiast Biblioteka dla Dzieci – na I piętrze.
W budynku przy recepcji jest zainstalowana pętla indukcyjna. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:

Dworzec Główny -> Biblioteka Główna
• tramwaje 3, 6, 7, 8, 9 – przystanek Brama Wyżynna; przejść tunelem w prawo, cofnąć się kilka kroków aż do pojawienia się dobrze oznakowanej siedziby Biblioteki Głównej; tramwaje 4, 12 – przystanek Hucisko; przejść ulicą przez duże skrzyżowanie ze światłami w stronę parku, aż do pojawienia się dobrze oznakowanej siedziby Biblioteki Głównej
• autobusy 106, 108, 111, 112, 118, 123, 131, 132, 138, 154, 166, 178, 186, 189, 200, 205, 207, 232, 256 – przystanek Brama Wyżynna; cofnąć się kilka kroków aż do pojawienia się dobrze oznakowanej siedziby Biblioteki Głównej
• SKM – przystanek Dworzec Główny; kierować się przez ok. 7 minut do dużego skrzyżowania na Hucisku, po jego przejściu kierować się w stronę parku, iść aż do pojawienia się dobrze oznakowanej siedziby Biblioteki Głównej

Biblioteka Chełm (ul. Dragana 26 80-807 Gdańsk)

Wejście do budynku Biblioteki Chełm  posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Filia mieści się na parterze. Korytarz  oraz przestrzeń pomiędzy regałami w wypożyczalniach w większości przypadków umożliwia swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online. W pobliżu brak parkingu z wyznaczonym miejscem dla osób z  niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:

Brzeźno -> Biblioteka Chełm
• tramwaj 3 – przystanek ul. Sikorskiego; kierować się w stronę wieżowców przy ul. Witosa; miejsce docelowe pomiędzy dwoma sklepami (Biedronka, Lidl)

Dworzec Główny -> Biblioteka Chełm
• tramwaje 2, 3, 6, 7 – przystanek ul. Sikorskiego; kierować się w stronę wieżowców przy ul. Witosa; miejsce docelowe pomiędzy dwoma sklepami (Biedronka, Lidl)
• autobus 118 – przystanek Sikorskiego; kierować się w stronę wieżowców przy ul. Witosa; miejsce docelowe pomiędzy dwoma sklepami (Biedronka, Lidl)

Jelitkowo -> Biblioteka Chełm
• tramwaje 4, 6 – przystanek ul. Sikorskiego; kierować się w stronę wieżowców przy ul. Witosa; miejsce docelowe pomiędzy dwoma sklepami (Biedronka, Lidl)
• autobus 227 – przystanek ul. Sikorskiego; kierować się w stronę wieżowców przy ul. Witosa; miejsce docelowe pomiędzy dwoma sklepami (Biedronka, Lidl)

Nowy Port -> Biblioteka Chełm
• tramwaj 7 – przystanek ul. Sikorskiego; kierować się w stronę wieżowców przy ul. Witosa; miejsce docelowe pomiędzy dwoma sklepami (Biedronka, Lidl)

Oliwa -> Biblioteka Chełm
• tramwaje 2, 6 – przystanek ul. Sikorskiego; kierować się w stronę wieżowców przy ul. Witosa; miejsce docelowe pomiędzy dwoma sklepami (Biedronka, Lidl)

 

Biblioteka Oliwska (ul. Opata J. Rybińskiego 9 80-320 Gdańsk)

Biblioteka Oliwska znajduje się na parterze. Wejście do budynku od strony podwórka  posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Informacja o podjeździe znajduje się na drzwiach od frontu budynku.

Hol umożliwia komunikację i swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest przystosowana do potrzeb osób na wózkach. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.

W okolicy budynku brak miejsc parkingowych z wyznaczonym miejscem do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:

Dworzec Główny -> Biblioteka Oliwska
• SKM – przystanek Oliwa PKP; przejście przejściem podziemnym pod torami, kierować się w stronę pętli oliwskiej, następnie wzdłuż Parku Oliwskiego ul. Opata Rybińskiego w stronę ZOO; w odległości +/- 100 m, po lewej stronie, mieści się budynek biblioteki
• PKM Wrzeszcz PKP – przystanek PKM Strzyża, potem przesiadka do tramwajów 5, 6, 12 w kierunku Oliwy; wysiąść na pętli oliwskiej i iść wzdłuż Parku Oliwskiego ul. Opata Rybińskiego w kierunku ZOO; w odległości +/- 100 m, po lewej stronie, mieści się budynek biblioteki
• tramwaje 5, 6, 12 – przystanek Oliwa; wysiąść na pętli oliwskiej i kierować się wzdłuż Parku Oliwskiego ul. Opata Rybińskiego w stronę ZOO; w odległości +/- 100 m, po lewej stronie, mieści się budynek biblioteki

Jasień (PKM ) -> Biblioteka Oliwska
• autobus 127 – przystanek Oliwa PKP; przejście przejściem podziemnym pod torami, kierować się w stronę pętli oliwskiej, następnie wzdłuż Parku Oliwskiego ul. Opata Rybińskiego w stronę ZOO; w odległości +/- 100 m, po lewej stronie, mieści się budynek biblioteki
• PKM (przystanek PKM Jasień) – przystanek PKM Strzyża; następnie przesiadka do tramwajów 5, 6, 12 w kierunku Oliwy, wysiąść na pętli oliwskiej, kierować się wzdłuż Parku Oliwskiego ul. Opata Rybińskiego w stronę ZOO; w odległości +/- 100 m, po lewej stronie, mieści się budynek biblioteki

Lawendowe Wzgórze -> Biblioteka Oliwska
• tramwaj 12 – przystanek Oliwa – pętla tramwajowa; kierować się wzdłuż Parku Oliwskiego ul. Opata Rybińskiego w stronę ZOO; w odległości +/- 100 m, po lewej stronie, mieści się budynek biblioteki

Morena -> Biblioteka Oliwska
• tramwaj 12 – przystanek Oliwa – pętla tramwajowa; kierować się wzdłuż Parku Oliwskiego ul. Opata Rybińskiego w stronę ZOO; w odległości +/- 100 m, po lewej stronie, mieści się budynek biblioteki
• autobus 127 – przystanek Oliwa PKP; przejście przejściem podziemnym pod torami, kierować się w stronę pętli oliwskiej, następnie wzdłuż Parku Oliwskiego ul. Opata Rybińskiego w stronę ZOO; w odległości +/- 100 m, po lewej stronie, mieści się budynek biblioteki

Nowy Port -> Biblioteka Oliwska
• tramwaj 5 – przystanek Oliwa – pętla tramwajowa; kierować się wzdłuż Parku Oliwskiego ul. Opata Rybińskiego w stronę ZOO; w odległości +/- 100 m, po lewej stronie, mieści się budynek biblioteki

Osowa -> Biblioteka Oliwska
• autobus 179 (przystanek Osowa PKP) – przystanek Oliwa – pętla tramwajowa; kierować się wzdłuż Parku Oliwskiego ul. Opata Rybińskiego w stronę ZOO; w odległości +/- 100 m, po lewej stronie, mieści się budynek biblioteki
• autobus 169 przystanek Osowa PKP – przystanek Oliwa pętla tramwajowa; kierować się wzdłuż Parku Oliwskiego ul. Opata Rybińskiego w stronę ZOO; w odległości +/- 100 m, po lewej stronie, mieści się budynek biblioteki

Wrzeszcz -> Biblioteka Oliwska
• tramwaje 6, 12 – przystanek – pętla tramwajowa; kierować się wzdłuż Parku Oliwskiego ul. Opata Rybińskiego w stronę ZOO; w odległości +/- 100 m, po lewej stronie, mieści się budynek biblioteki
• autobus 127 – przystanek Oliwa PKP; przejście przejściem podziemnym pod torami, kierować się w stronę pętli oliwskiej, następnie wzdłuż Parku Oliwskiego ul. Opata Rybińskiego w stronę ZOO; w odległości +/- 100 m, po lewej stronie, mieści się budynek biblioteki
• autobus 199 – przystanek Abrahama przy ul. Grunwaldzkiej; następnie wzdłuż Parku Oliwskiego ul. Opata Rybińskiego w kierunku ZOO; w odległości +/- 100 m, po lewej stronie, mieści się budynek biblioteki
• PKM (Wrzeszcz PKP) – przystanek PKM Strzyża – potem przesiadka do tramwajów 5, 6, 12 w kierunku Oliwy; wysiąść na pętli oliwskiej i iść wzdłuż Parku Oliwskiego ul. Opata Rybińskiego w kierunku ZOO; w odległości +/- 100 m, po lewej stronie, mieści się budynek biblioteki

Zaspa -> Biblioteka Oliwska
• tramwaj 2 – przystanek Oliwa – pętla tramwajowa; kierować się wzdłuż Parku Oliwskiego ul. Opata Rybińskiego w stronę ZOO; w odległości +/- 100 m, po lewej stronie, mieści się budynek biblioteki

 

Filia Naukowa (ul. Obrońców Wybrzeża 2 80-398 Gdańsk)

Filia Naukowa znajduje się na piętrze dwukondygnacyjnego budynku. Nie posiada windy, ani żadnych innych udogodnień dla niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Klatka schodowa wysoka, schody trzykrotnie łamane. Wzdłuż schodów są zamocowane poręcze, ale nie są one wyposażone w nakładkę oznaczoną punktowym pismem Braille’a, informującą o biegu schodów. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.
W okolicy budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z  niepełnosprawnościami.
Dwóch pracowników posiada podstawy w zakresie tłumaczenia języka migowego.

Dojazd:

Dworzec Główny -> Filia Naukowa
• tramwaje 2,4,8 – przystanek Bora Komorowskiego; następnie iść wzdłuż „falowca” w kierunku morza
• SKM ( Gdańsk – Gdynia) – przystanek Gdańsk-Oliwa; następnie przesiąść się na autobus nr 127 relacji Oliwa – Jasień i wysiąść na przystanku Obrońców Wybrzeża

Jasień -> Filia Naukowa
• autobus 127 – przystanek Obrońców Wybrzeża

Jelitkowo -> Filia Naukowa
• tramwaj 4, 8 – przystanek Bora Komorowskiego; następnie iść wzdłuż „falowca” w kierunku morza
• autobus 148 – przystanek Obrońców Wybrzeża

Nowy Port Szaniec Zachodni -> Filia Naukowa
• autobus 148 – przystanek Obrońców Wybrzeża

Oliwa -> Filia Naukowa
• tramwaj 2 – przystanek Bora Komorowskiego (następnie iść wzdłuż „falowca” w kierunku morza); tramwaj 5 – przystanek Bora Komorowskiego (następnie iść wzdłuż „falowca” w kierunku morza)
• autobus 127 – przystanek Obrońców Wybrzeża

 

Biblioteka Niedźwiednik (ul. Podkarpacka 1 80-292 Gdańsk)

Budynek Biblioteki Niedźwiednik posiada windę osobową w budynku, platformę do wjazdu dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach inwalidzkich z poziomu korytarza na poziom Wypożyczalni, w której umożliwiony jest swobodny dostęp do regałów z książkami. Korytarz i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób z  niepełnosprawnościami. Toaleta jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem biblioteki jest parking dostępny dla wszystkich użytkowników. Nie ma wydzielonej koperty dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.

Dojazd:

Dworzec Główny -> Biblioteka Niedźwiednik
• autobusy: 184, 210 – przystanek Potokowa; 130 – przystanek Warneńska (tu przesiadka na autobusy: 184, 210, 283, 227), wysiąść na przystanku Potokowa; stąd kierować się ok. 100 m w stronę Wrzeszcza (na wysokości pierwszego piętra wolnostojącego budynku jest napis „Biblioteka”)
• tramwaje 10, 12 – przesiadka na przystanku Warneńska do autobusów: 184, 210, 283, 227; wysiąść na przystanku Potokowa; stąd kierować się ok. 100 m w stronę Wrzeszcza (na wysokości pierwszego piętra wolnostojącego budynku jest napis „Biblioteka”)

Galeria Bałtycka -> Biblioteka Niedźwiednik
• autobusy: 110, 116, 136, 157, 122, 227 – przystanek Potokowa; stąd kierować się ok. 100 m w stronę Wrzeszcza (na wysokości pierwszego piętra wolnostojącego budynku jest napis „Biblioteka”)

 

Biblioteka Kolonia (ul. Manifestu Połanieckiego 32-34 80-406 Gdańsk)

Wejście główne do Biblioteki  stanowią schody (kilkunastostopniowe), budynek  nie posiada platformy do wjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Korytarz i hol nie umożliwiają komunikacji swobodnego poruszania się osób z niepełnosprawnościami. Budynek nie posiada windy. Toalety nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Brak parkingu. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:

Brzeźno -> Biblioteka Kolonia
• tramwaje 3, 5 (pętla tramwajowa) – przystanek ul. Kościuszki; kierować się w stronę ul. Manifestu Połanieckiego

Dworzec Główny -> Biblioteka Kolonia
• tramwaj 3 – przystanek ul. Kościuszki (kierować się w stronę ul. Manifestu Połanieckiego); tramwaje 2, 4, 8 – przystanek ul. Mickiewicza (kierować się ul. Hallera w stronę skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Manifestu Połanieckiego)

Nowy Port -> Biblioteka Kolonia
• tramwaj 5 – przystanek Kościuszki; kierować się w stronę ul. Manifestu Połanieckiego

Oliwa -> Biblioteka Kolonia
• tramwaj 5 (pętla tramwajowa) – przystanek Kościuszki (kierować się w stronę ul. Manifestu Połanieckiego); tramwaj 2 (pętla tramwajowa) – przystanek Mickiewicza (kierować się ul. Hallera do skrzyżowania z ul. Kościuszki – do ul. Manifestu Połanieckiego)

Wrzeszcz -> Biblioteka Kolonia
• tramwaj 5 – przystanek ul. Kościuszki; kierować się w stronę ul. Manifestu Połanieckiego
• autobus 124 (przystanek Dworzec PKP Wrzeszcz) – przystanek ul. Lwowska (kierować się ul. Hallera do skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Manifestu Połanieckiego); autobus 249 (przystanek Dworzec PKP Wrzeszcz) – przystanek Ostroroga (kierować się w stronę ul. Manifestu Połanieckiego)

Żabianka, Przymorze, Zaspa -> Biblioteka Kolonia
• tramwaje 2,4,8 – przystanek ul. Mickiewicza; kierować się ul. Hallera w stronę skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Manifestu Połanieckiego

 

Biblioteka Żabianka (ul. Gospody 3b 80-344 Gdańsk)

Biblioteka jest usytuowana na piętrze. Na wewnętrznej klatce schodowej bariera architektoniczna w postaci schodów prowadzących do pomieszczeń biblioteki (20 stopni), brak windy, brak poziomych oznaczeń dla osób niedowidzących. Pomieszczenia wypożyczalni i kącików czytelniczych bez przeszkód architektonicznych, choć przestrzenie między regałami dla osób poruszających się na wózkach są zbyt wąskie. Brak znaków poziomych dla osób niedowidzących. Toalety niedostępne dla osób poruszających się na wózkach, zbyt wąskie otwory drzwiowe i brak udogodnień w kabinach. Zaplecze socjalne niedostępne dla osób poruszających się na wózkach, zbyt wąskie otwory drzwiowe. Na pobliskim parkingu nie ma wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:

Brzeźno, Nowy Port -> Biblioteka Żabianka
• autobus 148 – przystanek ul. Gospody; kierować się w stronę pawilonów handlowych

Dworzec Główny -> Biblioteka Żabianka
• tramwaj 8 – przystanek Osiedle Wejhera (kierować się w stronę pawilonów handlowych); tramwaj 6 – przystanek Osiedle Wejhera (kierować się w stronę pawilonów handlowych); tramwaj 2 – przystanek ul. Pomorska lub Gospody (kierować się kierować się w stronę ul. Gospody ku pawilonom handlowym)

Oliwa -> Biblioteka Żabianka
• tramwaj 6 – przystanek Osiedle Wejhera (kierować się w stronę pawilonów handlowych); tramwaj 2 – przystanek ul. Pomorska (kierować się kierować się w stronę ul. Gospody, ku pawilonom handlowym

Piecki-Migowo (Morena) -> Biblioteka Żabianka
• autobus 227 – przystanek ul. Pomorska; kierować się w stronę pawilonów handlowych na ul. Gospody

Stogi i Przeróbka -> Biblioteka Żabianka
• tramwaj 8 – przystanek Osiedle Wejhera; kierować się w stronę pawilonów handlowych

Wrzeszcz -> Biblioteka Żabianka
• tramwaj nr 6 – przystanek Osiedle Wejhera; kierować się w stronę pawilonów handlowych

 

Biblioteka na Wyspie (ul. Turystyczna 3 80-680 Gdańsk)

Biblioteka na Wyspie mieści się na parterze w budynku piętrowym, jednak wejście do wewnątrz wymaga pokonania kilku schodków (5 stopni) . Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Lokal biblioteki nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowo (brak toalety z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami oraz utrudnienia w zakresie swobodnego poruszania się osób na wózkach inwalidzkich) . W okolicy brak parkingu z wyznaczonymi miejscami do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:

Dworzec Główny -> Biblioteka na Wyspie
• autobusy 112, 186 – pierwszy przystanek za nowym mostem na Martwej Wiśle (biblioteka mieści się po drugiej stronie – przy ul. Turystyczna 3)

 

Biblioteka na Strzyży (ul. Chopina 40 80-272 Gdańsk)

Wejście do budynku, mieszczącego się w kamienicy, do której prowadzi niewielki stopień,  nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do regałów z książkami umożliwiają komunikację i w miarę swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Toaleta nie jest przystosowana dla osób z  niepełnosprawnościami. Przed budynkiem nie na możliwości zaparkowania samochodem.

W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:

Dworzec Główny -> Biblioteka na Strzyży
• tramwaje 6, 9, 12 – przystanek Zamenhofa; następnie ok. 250 m/ ok. 3 min w kierunku Pomnika Stanisława Maczka na potocznie zwanym KWADRACIE
• autobus 199 – przystanek Wojska Polskiego; następnie ok. 750 m/ ok. 9 min w kierunku Pomnika Stanisława Maczka na potocznie zwanym KWADRACIE
• SKM – przystanek Gdańsk-Wrzeszcz; następnie przejść ul. Klonową do przystanku, z którego odjeżdżają tramwaje 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12; wysiąść na przystanku Zamenhofa, potem ok. 250 m/ ok. 3 min w kierunku Pomnika Stanisława Maczka na potocznie zwanym KWADRACIE

Gdynia -> Biblioteka na Strzyży
• SKM (Dworzec Główny PKP/SKM) – przystanek Gdańsk-Wrzeszcz; potem przejść ul. Klonową do przystanku tramwajowego Klonowa, wsiąść do tramwajów 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, wysiąść na przystanku Zamenhofa, następnie ok. 250 m/ ok. 3 min w kierunku Pomnika Stanisława Maczka na potocznie zwanym KWADRACIE; lub autobusem 199 do przystanku Wojska Polskiego, potem ok. 750 m/ ok. 9 min w kierunku Pomnika Stanisława Maczka na potocznie zwanym KWADRACIE

Oliwa -> Biblioteka na Strzyży
• tramwaj 2 (z pętli tramwajowej w Oliwie) – przystanek Zamenhofa; następnie ok. 250 m/ ok. 3 min w kierunku Pomnika Stanisława Maczka na potocznie zwanym KWADRACIE
• autobus 199 (z Dworca PKP/SKM) – przystanek Wojska Polskiego; następnie ok. 750 m/ ok. 9 min w kierunku Pomnika Stanisława Maczka na potocznie zwanym KWADRACIE

Wrzeszcz -> Biblioteka na Strzyży
• trasa piesza i tramwajem – z Dworca PKP/SKM przejść ok. 450 m/ ok. 5 min do przystanku tramwajowego Jaśkowa Dolina, wsiąść do tramwaju 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, wysiąść na przystanku Zamenhofa, następnie ok. 250 m/ ok. 3 min w kierunku Pomnika Stanisława Maczka na potocznie zwanym KWADRACIE

 

Filia Gdańska (ul. Mariacka 42 80-833 Gdańsk)

Filia mieści się na parterze i I piętrze. Budynek nie jest przystosowany dla osób z  niepełnosprawnościami.
Występującymi barierami są:
– przedproże przed głównym wejściem (wejście po siedmiu stopniach);
– brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami;
– brak windy na I piętro;
– ograniczenia w ciągach komunikacyjnych i między regałami;
– brak parkingu dla osoby z niepełnosprawnościami.
W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:

Chełm -> Filia Gdańska
• tramwaj 3 (przystanek Chełm Witosa) – przystanek Brama Wyżynna; następnie kierować się do ul. Długiej w stronę Bazyliki Mariackiej (filia mieści się w połowie długości ul. Mariackiej)

Jasień -> Filia Gdańska
• autobus 130 (przystanek Jasień PKM) – przystanek Hucisko; następnie kierować się do ul. Długiej bądź Św. Ducha w stronę Bazyliki Mariackiej (filia mieści się w połowie długości ul. Mariackiej)

Piecki-Migowo (Morena) -> Filia Gdańska
• tramwaje 10, 12 (przystanek Warneńska) – przystanek Hucisko; następnie kierować się do ul. Długiej bądź Św. Ducha w stronę Bazyliki Mariackiej (filia mieści się w połowie długości ul. Mariackiej)

Przymorze -> Filia Gdańska
• tramwaje 2, 8 – przystanek Brama Wyżynna; następnie kierować się do ul. Długiej w stronę Bazyliki Mariackiej (filia mieści się w połowie długości ul. Mariackiej)
• SKM (przystanek Gdańsk Przymorze-Uniwersytet w kierunku Gdańska Głównego) – przystanek Gdańsk-Śródmieście; przejść obok Galerii Handlowej „Forum”, kierując się w stronę tunelu podziemnego (wyjście obok przystanku tramwajowego Brama Wyżynna); następnie kierować się do ul. Długiej w stronę Bazyliki Mariackiej (filia mieści się w połowie długości ul. Mariackiej)

Suchanino -> Filia Gdańska
• autobus 199 (z przystanku Suchanino) – przystanek Hucisko; następnie kierować się do ul. Długiej bądź Św. Ducha w stronę Bazyliki Mariackiej (filia mieści się w połowie długości ul. Mariackiej)

Wrzeszcz (PKP) -> Filia Gdańska
• tramwaje 6, 9 – przystanek Brama Wyżynna; następnie kierować się do ul. Długiej w stronę Bazyliki Mariackiej (filia mieści się w połowie długości ul. Mariackiej)
• SKM (przystanek Gdańsk – Wrzeszcz) – przystanek Gdańsk-Śródmieście; przejść obok Galerii Handlowej „Forum”, kierując się w stronę tunelu podziemnego (wyjście obok przystanku tramwajowego Brama Wyżynna); następnie kierować się do ul. Długiej w stronę Bazyliki Mariackiej (filia mieści się w połowie długości ul. Mariackiej)

Zaspa -> Filia Gdańska
• tramwaj 2, 8 – przystanek Brama Wyżynna (następnie kierować się do ul. Długiej w stronę Bazyliki Mariackiej; filia mieści się w połowie długości ul. Mariackiej); tramwaj 12 – przystanek Hucisko (następnie kierować się do ul. Długiej w stronę Bazyliki Mariackiej; filia mieści się w połowie długości ul. Mariackiej)
• SKM (kierunek Gdańsk Główny) – przystanek Gdańsk-Śródmieście; przejść obok Galerii Handlowej „Forum”, kierując się w stronę tunelu podziemnego (wyjście obok przystanku tramwajowego Brama Wyżynna); następnie kierować się do ul. Długiej w stronę Bazyliki Mariackiej (filia mieści się w połowie długości ul. Mariackiej)

Żabianka -> Filia Gdańska
• tramwaje 6, 8 – przystanek Brama Wyżynna; następnie kierować się do ul. Długiej w stronę Bazyliki Mariackiej (filia mieści się w połowie długości ul. Mariackiej)
• SKM (kierunek Gdańsk Główny) – przystanek Gdańsk-Śródmieście; przejść obok Galerii Handlowej „Forum”, kierując się w stronę tunelu podziemnego (wyjście obok przystanku tramwajowego Brama Wyżynna); następnie kierować się do ul. Długiej w stronę Bazyliki Mariackiej (filia mieści się w połowie długości ul. Mariackiej)

 

Biblioteka na Stogach (ul. W. Stryjewskiego 29 80-620 Gdańsk)

Budynek mieści się przy głównej ulicy, blisko przystanku tramwajowego. Budynek jest dwupiętrowy z windą przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Schody (pierwszy i ostatni stopień) na klatce schodowej nie posiadają krawędzi kontrastowej. Jednak wzdłuż schodów są zamocowane poręcze, ale nie jest ona wyposażona w nakładkę oznaczoną punktowym pismem Braille’a, informującą o biegu schodów. Same pomieszczenie biblioteki oraz toaleta nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Poruszanie się między regałami jest bardzo utrudnione z braku możliwości manewrowania wózkiem. Bibliotekarze w tym wypadku zawsze pomagają z wyciąganiem i prezentacją książek. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:

Chełm, Łostowice (pętla tramwajowa) -> Biblioteka Stogi
• tramwaje 2, 6, 7 – przystanek Śródmieście SKM; następnie tunelem przejść na przystanek tramwajowy Okopowa, z którego tramwajami 8 lub 9 dojechać można prosto do biblioteki przy przystanku Stogi

Dworzec Główny -> Biblioteka Stogi
• tramwaj 8 – przystanek Stogi; pod samymi drzwiami filii
• autobus 111 – przystanek Stogi; pod samymi drzwiami filii (najlepiej wsiąść na przystanku Brama Wyżynna)

Oliwa (pętla tramwajowa) -> Biblioteka Stogi
• tramwaje 6, 12 – przystanek Dworzec Główny; następnie przesiąść się w tramwaje 8 lub 9, którymi dojechać można do punktu docelowego: przystanku Stogi, pod same drzwi filii

Piecki-Migowo (Morena) -> Biblioteka Stogi
• tramwaje 10, 12 – przystanek Hucisko; następnie kierować się na prawo w stronę Centrum Handlowego Forum; z przystanku Brama Wyżynna wsiąść w tramwaje 8 i 9 oraz autobus 111 – wszystkie podjeżdżają pod drzwi biblioteki, do przystanku Stogi

Wrzeszcz (obok Centrum Handkowego Manhattan) -> Biblioteka Stogi
• tramwaj 6 – przystanek Dworzec Główny; następnie przesiąść się do tramwaju 8 i wysiąść na przystanku Stogi

Wrzeszcz (PKM Strzyża) -> Biblioteka Stogi
• tramwaj 9 – przystanek Stogi; pod samymi drzwiami filii

Zaspa, Jelitkowo, Przymorze -> Biblioteka Stogi
• tramwaj 8 – przystanek Stogi; pod samymi drzwiami filii

 

Biblioteka Babie Lato (ul. Opolska 3 80-395)

Biblioteka Babie Lato znajduje się na piętrze. W bibliotece nie ma windy. Przed wejściem do budynku znajduje się stopień, co może być przeszkodą w przestrzeni manewrowej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, od strony otwarcia skrzydła drzwi. Biblioteka nie posiada własnego parkingu, ale w ramach przestrzeni parkingowej obiektu znajduje się jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi wejściowe do biblioteki nie otwierają się samoistnie, nie otwierają się do wewnątrz, tylko na zewnątrz. W budynku nie jest dostępna pochylnia, czy podnośnik. Ciąg komunikacyjny, klatka schodowa i korytarz są wolne od przeszkód. Wzdłuż całego biegu schodów jest poręcz, ale nie jest ona wyposażona w nakładkę oznaczoną punktowym pismem Braille’a, informującą o biegu schodów. Poruszanie się między regałami w wypożyczalni jest bardzo utrudnione z uwagi na brak możliwości manewrowania wózkiem. Dla czytelników dostępne są toalety, jednak nie są one dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Sala spotkań,  czytelnia nie posiada zainstalowanej pętli indukcyjnej (wzmacniającej dźwięk dla aparatu słuchowego).
W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:

Dworzec Główny -> Biblioteka Babie Lato
• autobus 199 – przystanek ul. Opolska
• tramwaje 2, 8 – przystanek ul. Kołobrzeska; kierować się w stronę ul. Opolskiej

Jelitkowo -> Biblioteka Babie Lato
• tramwaje 2 i 8 – przystanek ul. Kołobrzeska; kierować się w stronę ul. Opolskiej

Wrzeszcz -> Biblioteka Babie Lato
• autobus 249 – przystanek ul. Opolska; kierować się w stronę pawilonów handlowo-usługowych znajdujących się na ul. Opolskiej

 

Biblioteka Lawendowa (ul. Lawendowe Wzgórze 5 80-175, Gdańsk Jasień)

Biblioteka Lawendowa mieści się na parterze w skrzydle A niedawno wybudowanej Szkoły Podstawowej nr 6. Wejścia na teren szkoły są szerokie i dostępne dla osób z  niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich. Samo wejście do filii jest na poziomie gruntu, hol i korytarz zapewniają bezpieczną i wolną od przeszkód przestrzeń manewrową, jednak poruszanie się między regałami w wypożyczalni jest bardzo utrudnione uwagi na brak możliwości manewrowania wózkiem. Drzwi wejściowe są szklane, otwierają się na zewnątrz, nie ma na nich żadnych kontrastowych oznaczeń.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje w holu, drzwi mają odpowiednią szerokość i wyposażona jest we wszystkie konieczne udogodnienia. Oznaczona jest odpowiednim piktogramem.

Przed wejściem do biblioteki znajduje się parking  z wydzielonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:

Dworzec Główny -> Biblioteka Lawendowa
• tramwaje: 2, 6, 7 – przystanek Wilanowska (następnie przesiąść się do autobusów 120 lub 156 i wysiąść na przystanku Szkoła Podstawowa nr 6); tramwaj 12 – przystanek Lawendowe Wzgórze

Łostowice Świętokrzyska -> Biblioteka Lawendowa
• autobus 164 – przystanek Szkoła Podstawowa nr 6

Oliwa -> Biblioteka Lawendowa
• tramwaj 12 – przystanek Lawendowe Wzgórze

Siedlce -> Biblioteka Lawendowa
• autobus 120, 156 – przystanek Szkoła Podstawowa nr 6

Wrzeszcz (PKP) -> Biblioteka Lawendowa
• autobus 115 – przystanek Ujeścisko; następnie zejść ulicą w dół w stronę Szkoły Podstawowej nr 6 (ok. 10 min)

 

Biblioteka Ratuszowa (ul. Gościnna 1, Gdańsk)

Biblioteka znajduje się na I i II piętrze Ratusza Oruńskiego, który jest wyposażony w windę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz w toaletę. Dostęp do regałów z książkami umożliwiają komunikację i w miarę swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Przed Biblioteką znajduje się ogólnodostępny parking z jednym, wydzielonym miejscem do parkowania dla osób z  niepełnosprawnościami.
W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:

 

Biblioteka Brzeźno (ul. Dworska 27 80-506 Gdańsk)

Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich (nieprzystosowana toaleta, poruszanie się między regałami w wypożyczalni jest bardzo utrudnione z uwagi na brak możliwości manewrowania wózkiem). Budynek nie posiada  windy, a biblioteka mieści się na I piętrze. Przed budynkiem znajduje się parking dla petentów, brak jednak wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:

Chełm -> Dworzec Główny -> Biblioteka Brzeźno
• tramwaj 3 – przystanek ul. Gdańska; następnie należy kierować się w stronę ul. Dworskiej, ku pawilonom handlowo-usługowym

Nowy Port -> Dworska -> Biblioteka Brzeźno
• tramwaj 5 – przystanek ul. Dworska; następnie należy kierować się w stronę ul. Dworskiej, ku pawilonom handlowo-usługowym
• autobus 148 – przystanek ul. Dworska; następnie należy kierować się w stronę ul. Dworskiej, ku pawilonom handlowo-usługowym

Stogi -> al. Płażyńskiego
• autobus 158 – przystanek al. Płażyńskiego; następnie należy kierować się ul. Hallera w stronę ul. Dworskiej, ku pawilonom handlowo-usługowym, około 600 m

Wrzeszcz (PKP) -> al. Płażyńskiego
• autobus 158 – przystanek al. Płażyńskiego; następnie należy kierować się ul. Hallera w stronę ul. Dworskiej, ku pawilonom handlowo-usługowym, około 600 m

Wrzeszcz (PKP) -> Dworska -> Biblioteka Brzeźno
• autobusy 149, 249 – przystanek ul. Dworska; następnie należy kierować się w stronę ul. Dworskiej, ku pawilonom handlowo-usługowym

Żabianka -> Dworska ->Biblioteka Brzeźno
• autobus 148 – przystanek ul. Dworska; następnie należy kierować się w stronę ul. Dworskiej, ku pawilonom handlowo-usługowym

 

Biblioteka przy Rynku (ul. Czerwony Dwór 21 80-376 Gdańsk)

Biblioteka znajduje się na I piętrze budynku, w którym brak windy. Dostanie się do biblioteki możliwe jest tylko po pokonaniu schodów (schody łamane). Wzdłuż schodów zamocowano poręcz, ale nie jest ona wyposażona w nakładkę oznaczoną punktowym pismem Braille’a, informującą o biegu schodów.
Wewnątrz biblioteka nie posiada żadnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami: brak toalety dostosowanej do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami, poruszanie się między regałami w wypożyczalni jest bardzo utrudnione z uwagi na brak możliwości manewrowania wózkiem. W pobliżu filii znajduje się ogólnodostępny parking z wydzielonymi miejscami do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:

Dworzec Główny -> Biblioteka przy Rynku
• tramwaje 2, 4, 8 – przystanek Czerwony Dwór; następnie kierować się prosto po stronie, gdzie się znajduje Zielony Rynek, w ul. Czerwony Dwór, zostawić rynek po prawej stronie i kierować się na lewo do numeru 21 (wolnostojący budynek przy placu koło poczty, naprzeciwko sklepu Rossman)
• autobus 199 – przystanek Czerwony Dwór; następnie kierować się prosto po stronie, gdzie się znajduje Zielony Rynek, w ul. Czerwony Dwór, zostawić rynek po prawej stronie i kierować się na lewo do numeru 21 (wolnostojący budynek przy placu koło poczty, naprzeciwko sklepu Rossman)

Jasień -> Biblioteka przy Rynku
• autobus 127 – przystanek Bora Komorowskiego; następnie przejść kilkadziesiąt metrów prosto (w stronę przeciwną do przystanków tramwajowych); minąć po prawej stronie kompleks handlowo-usługowy (pawilon handlowy „Rafa”) i skręcić w prawo w ul. Józefa Chociszewskiego (domki jednorodzinne); minąć plac zabaw, za którym znajduje się budynek biblioteki

Nowy Port -> Biblioteka przy Rynku
• autobus 148 – przystanek Chłopska; następnie kierować się prosto po stronie, gdzie się znajduje Zielony Rynek, w ul. Czerwony Dwór, zostawić rynek po prawej stronie i kierować się na lewo do numeru 21 (wolnostojący budynek przy placu koło poczty, naprzeciwko sklepu Rossman)

Oliwa -> Biblioteka przy Rynku
• tramwaj 8 – przystanek Czerwony Dwór; następnie kierować się prosto po stronie, gdzie się znajduje Zielony Rynek, w ul. Czerwony Dwór, zostawić rynek po prawej stronie i kierować się na lewo do numeru 21 (wolnostojący budynek przy placu koło poczty, naprzeciwko sklepu Rossman)
• SKM Oliwa – dojazd z dworca w Oliwie do ul. Czerwony Dwór autobusami 148 ( przez ul. Chłopską) i 199 (przez ul. Jagiellońską); z przystanku kierować się na stronę, gdzie się znajduje Zielony Rynek, do numeru 21

Szaniec Zachodni -> Biblioteka przy Rynku
• autobus 227 – przystanek Czerwony Dwór; następnie kierować się prosto po stronie, gdzie się znajduje Zielony Rynek, w ul. Czerwony Dwór, zostawić rynek po prawej stronie i kierować się na lewo do numeru 21 (wolnostojący budynek przy placu koło poczty, naprzeciwko sklepu Rossman)

Żabianka, Jelitkowo -> Biblioteka przy Rynku
• tramwaje 2,4, 8 – przystanek Czerwony Dwór; następnie kierować się prosto po stronie, gdzie się znajduje Zielony Rynek, w ul. Czerwony Dwór, zostawić rynek po prawej stronie i kierować się na lewo do numeru 21 (wolnostojący budynek przy placu koło poczty, naprzeciwko sklepu Rossman)
• autobusy 148, 227 – przystanek Czerwony Dwór; następnie kierować się prosto po stronie, gdzie się znajduje Zielony Rynek, w ul. Czerwony Dwór, zostawić rynek po prawej stronie i kierować się na lewo do numeru 21 (wolnostojący budynek przy placu koło poczty, naprzeciwko sklepu Rossman)

 

Biblioteka na Grobli (ul. Angielska Grobla 8/10, 80-756 Gdańsk)

Budynek biblioteki nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prowadzą do niego schody – 8 stopniowe (przedproże na zewnątrz biblioteki), których nie da się pokonać wózkiem, ciasny korytarz/hol utrudnia swobodne poruszanie się osobom z  niepełnosprawnościami. Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Niedogodności architektoniczne naprawiane są w inny sposób. W bibliotece prowadzona jest akcja „Książka bez Barier”, polegająca na łatwiejszym dostępie do książek dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Bibliotekarze roznoszą książki czytelnikom z  niepełnosprawnościami, mieszkającym w sąsiedztwie biblioteki.

Dojazd:

Dworzec Główny -> Biblioteka na Grobli
• tramwaje 8, 9 – przystanek Głęboka; następnie wejść w ul. Angielska Grobla
• autobusy 106, 111 i 138 – przystanek Głęboka; następnie wejść w ul. Angielska Grobla

Górki Zachodnie -> Biblioteka na Grobli
• autobus 111 – przystanek Głęboka; następnie wejść w ul. Angielska Grobla

Stogi -> Biblioteka na Grobli
• tramwaje 8, 9 – przystanek Głęboka; następnie wejść w ul. Angielska Grobla

Westerplatte -> Biblioteka na Grobli
• autobusy 106, 138 – przystanek Głęboka; następnie wejść w ul. Angielska Grobla

 

Biblioteka Przeróbka (ul. Kryniczna 20 80-708 Gdańsk)

Biblioteka Przeróbka mieści się w budynku parterowym. Po modernizacji dokonanej przed kilkoma laty, w czasie której zbudowano wygodny podjazd do Biblioteki, nie występują już żadne bariery architektoniczne w dotarciu do filii dla osób z niepełnosprawnościami.

Wnętrza Biblioteki Przeróbka stanowią jednolitą powierzchnię, bez żadnych utrudniających komunikację progów, czy schodków. Szerokie wykusze umożliwiają swobodne poruszanie i dotarcie w  każdy zakamarek Biblioteki.

Jednak poważnymi mankamentami są: brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami oraz brak parkingu z wyznaczonymi miejscami do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:

Dworzec Główny -> Biblioteka Przeróbka
• tramwaje 8, 9 – przystanek Przeróbka (za Mostem Siennickim na Martwej Wiśle); następnie cofnąć się w stronę ul. Bajki (biblioteka mieści się przy ul. Krynicznej 20, bocznej od ul. Bajki)
• autobus 106 – przystanek Przeróbka; autobus 111 – przystanek Bajki; autobus 138 – przystanek Przetoczna (za Mostem Siennickim na Martwej Wiśle)

 

Biblioteka pod Kotem i Myszą (ul. Lelewela 21/22 80-442 Gdańsk)

Biblioteka pod Kotem i Myszą znajduję się na parterze, w pobliżu komunikacji miejskiej. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Drzwi wejściowe są szerokie (co najmniej 0,9 m), otwierają się na zewnątrz, nie otwierają się samoistnie. Natomiast przy drzwiach jest bezpieczna, wolna od przeszkód przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Ciąg komunikacyjny jest obszerny i wolny od przeszkód, ma równe posadzki, posiada równomierne oświetlenie, jednak dostęp do niektórych miejsc w wypożyczalni może być utrudnione z uwagi na brak możliwości manewrowania wózkiem.

Większość sal bibliotecznych znajduje się na parterze, tylko do jednej prowadzą 3 schodki, bez pochylni i bez podnośnika. Wzdłuż schodów nie ma też poręczy. Drzwi do tej sali otwierają się do wewnątrz.

Dostępna jest toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością, oznaczona widocznym piktogramem. Przestrzeń manewrowa wynosi 1,5m x 1,5m. Drzwi do toalety mają co najmniej 0,9m szerokości. W łazience znajdują się uchwyty. Miska ustępowa umieszczona jest na odpowiedniej wysokości. Umywalka umożliwia swobodny podjazd osobie poruszającej się na wózku. Natomiast dozownik na mydło i pojemnik na ręczniki papierowe umieszczone są zbyt wysoko.

W pomieszczeniach socjalnych nie ma swobody manewrowej dla osoby poruszającej się na wózku.
W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:

Dworzec Główny -> Biblioteka pod Kotem i Myszą
• tramwaje 2, 4 i 8 – przystanek plac Komorowskiego; kierować się na lewo w stronę ul. Lelewela; na ul. Lelewela miejsce docelowe będzie po prawej stronie
• SKM – przystanek Wrzeszcz PKP; następnie pieszo w kierunku ul. Kilińskiego, należy skręcić w prawo w ul. Kilińskiego, potem w lewo w ul. Wajdeloty; po dojściu do Ronda im. Güntera Grassa skręcić w lewo w ul. Aldony, potem w prawo w ul. Lelewela; miejsce docelowe będzie po lewej stronie

Wrzeszcz (PKP) -> Biblioteka pod Kotem i Myszą
• trasa piesza w kierunku ul. Kilińskiego; należy skręcić w prawo w ul. Kilińskiego, potem w lewo w ul. Wajdeloty; po dojściu do Ronda im. Güntera Grassa skręcić w lewo w ul. Aldony, następnie w prawo w ul. Lelewela; miejsce docelowe będzie po lewej stronie

 

Biblioteka Suchanino (ul. Paderewskiego 11 80-169 Gdańsk)

Biblioteka Suchanino znajduje się na piętrze. Klatka schodowa nie posiada windy, co stanowi barierę dla osób słabo poruszających się bądź poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostanie się do biblioteki możliwe jest tylko po pokonaniu schodów (schody łamane). Wzdłuż schodów zamocowano poręcz, ale nie jest ona wyposażona w nakładkę oznaczoną punktowym pismem Braille’a, informującą o biegu schodów.
Biblioteka wyposażona jest w szerokie drzwi oraz toaletę przystosowaną do potrzeb osób z  niepełnosprawnościami (brak odpowiedniego oznaczenia). Ciąg komunikacyjny jest obszerny i wolny od przeszkód, ma równe posadzki, posiada równomierne oświetlenie, jednak dostęp do niektórych miejsc w wypożyczalni może być utrudniony z uwagi na brak możliwości manewrowania wózkiem.
W pobliżu nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:

Dworzec Główny -> Biblioteka Suchanino
• autobus 199 (kierunek Oliwa PKP) – przystanek Suchanino (biblioteka znajduje się w pawilonie handlowym nad Pocztą Polską; przed budynkiem, w innym pawilonie, są Pepco, KiK oraz Rossmann)

Ujeścisko -> Biblioteka Suchanino
• autobus 115 (kierunek Wrzeszcz PKP) – przystanek Suchanino (biblioteka znajduje się w pawilonie handlowym nad Pocztą Polską; przed budynkiem, w innym pawilonie, są Pepco, KiK oraz Rossmann)

Wrzeszcz (PKP) -> Biblioteka Suchanino
• autobusy 199 (kierunek Wały Piastowskie), 115 (kierunek Jaworzniaków) – przystanek Suchanino (biblioteka znajduje się w pawilonie handlowym nad Pocztą Polską; przed budynkiem, w innym pawilonie, są Pepco, KiK oraz Rossmann)

 

Biblioteka Pilotów (ul. Pilotów 3 80-460 Gdańsk)

Filia biblioteczna znajduje się w pawilonie handlowo-usługowym na I piętrze. Prowadzą do niej schody zewnętrzne. Pierwszy i ostatni stopień w biegu schodowym nie zawierają kontrastowych krawędzi. Poręcze przyschodowe nie posiadają nakładki z pismem Braille’a, informującej o biegu schodów. Obok schodów znajduje się winda. Przyciski w windzie są oznaczone punktowym pismem Braille’a.

Drzwi wejściowe posiadają uchwyt umieszczony na wysokości dostępnej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Odległości między regałami z książkami, zwłaszcza w wypożyczalni dla dorosłych, nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Pomieszczenie socjalne i toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Pozostała część Biblioteki Pilotów umożliwia komunikację i swobodne poruszanie się osób z  niepełnosprawnościami.

W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:

Dworzec Główny -> Biblioteka Pilotów

• SKM – Dworzec Główny – Gdańsk Zaspa
• tramwaje 2, 4, 8 – przystanek Aleja Jana Pawła II; tramwaje 6, 9, 12 – przystanek Aleja Wojska Polskiego (kierować się w stronę kompleksu handlowego przy ul Pilotów 3, obok kościoła św. Kazimierza)

Chełm Cienista -> Biblioteka Pilotów
• autobus 227 – przystanek Zaspa SKM

Jasień -> Biblioteka Pilotów
• autobus 127 – przystanek Dywizjonu 303

Wrzeszcz -> Biblioteka Pilotów
• autobus158 (Wrzeszcz PKP) – przystanek Dywizjonu 303; autobus 258 (Wrzeszcz PKP) – przystanek Dywizjonu 303

 

Biblioteka na Fali (ul. Jagiellońska 8 80-371 Gdańsk)

Biblioteka na Fali nie posiada udogodnień ułatwiających dostępność osobom z niepełnosprawnościami. Filia biblioteczna znajduje się w pawilonie handlowo-usługowym na I piętrze. Prowadzą do niej schody zewnętrzne (jednokrotnie łamane). Pierwszy i ostatni stopień w biegu schodowym nie zawierają kontrastowych krawędzi. Poręcze przyschodowe nie posiadają nakładki z pismem Braille’a, informującej o biegu schodów. Budynek nie posiada windy.
Pomieszczenie socjalne i toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Pozostała część filii umożliwia komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych (równa powierzchnia bez schodków, dostęp do regałów).
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Jedna osoba z zespołu biblioteki odbyła kurs z podstaw  języka migowego.
W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Dojazd:

Dworzec Główny -> Biblioteka na Fali
• SKM – przystanek Gdańsk-Oliwa; następnie autobusem 199 do Park Regana, pieszo 130 m
• tramwaje 2, 4 , 8 – przystanek Czerwony Dwór; następnie pieszo 700 m

 

Biblioteka Manhattan (al. Grunwaldzka 82 80-244 Gdańsk)

Biblioteka Manhattan znajduje się na drugim piętrze budynku Gdańskiego Centrum Handlowego Manhattan. W budynku znajduje się szeroka i przestronna winda. Przyciski w windzie nie są oznaczone punktowym pismem Braille’a. Drzwi wejściowe do budynku otwierają się samoistnie do wewnątrz, posiadają też widoczne oznaczenie kontrastową taśmą.

Ciąg komunikacyjny jest wolny od przeszkód, posiada równomierne oświetlenie, a jego szerokość to co najmniej 1,8 m. Toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością i znajdują się na terenie budynku na tym samym poziomie (nie w bibliotece).

Odległości między regałami z książkami są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku jest zainstalowana pętla indukcyjna.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.

Dojazd:

Dworzec Główny -> Biblioteka Manhattan
• tramwaje 6, 9, 12 – przystanek Jaśkowa Dolina; kierować się w stronę GCH Manhattan
• SKM – stacja Wrzeszcz

Jasień -> Biblioteka Manhattan
• autobus 127 (PKM ) – przystanek Jaśkowa Dolina

Lawendowe Wzgórze -> Biblioteka Manhattan
• tramwaj 12 – przystanek Jaśkowa Dolina

Łostowice Świętokrzyska -> Biblioteka Manhattan
• autobusy 162, 262 – przystanek Jaśkowa Dolina
• tramwaj 6 – przystanek Jaśkowa Dolina

Nowy Port/Brzeźno -> Biblioteka Manhattan
• tramwaj 5 – przystanek Jaśkowa Dolina

Oliwa pętla -> Biblioteka Manhattan
• tramwaj 5, 6, 12 – przystanek Jaśkowa Dolina
• autobus 199 – przystanek Jaśkowa Dolina

Żabianka -> Biblioteka Manhattan
• SKM Wrzeszcz – iść pieszo ul. Dmowskiego w kierunku Al. Grunwaldzkiej

 

Biblioteka Portowa (ul. Strajku Dokerów 5 80-557 Gdańsk)

Budynek znajduje się w okolicach komunikacji miejskiej, lecz brak wokół niego parkingu z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Zlokalizowany na parterze, drzwi nie otwierają się samoistnie ani do wewnątrz. Ciąg komunikacyjny jest wolny od przeszkód, nie ma jednak poręczy, a toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Dostęp do regałów w wypożyczalni może być utrudniony dla osób na wózkach inwalidzkich.
Biblioteka wyposażona jest w jedno stanowisko komputerowe dla osób niedowidzących (klawiatura z powiększoną czcionką oraz specjalne oprogramowanie powiększająco udźwiękawiające MAGic).
Jedna osoba z zespołu biblioteki odbyła kurs z podstaw  języka migowego.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:

Brętowo, Piecki, Suchanino -> Biblioteka Portowa
• autobus 283 – przystanek Plac Wolności; następnie pieszo ul. Ks. M. Góreckiego do ul. Strajku Dokerów z budynkiem CSW Łaźnia (w nim znajduje się Biblioteka Portowa)

Chełm i Śródmieście -> Biblioteka Portowa
• tramwaj 7 – przystanek Plac Wolności; następnie pieszo ul. Ks. M. Góreckiego do ul. Strajku Dokerów z budynkiem CSW Łaźnia (w nim znajduje się Biblioteka Portowa)

Piecki, Siedlce i Śródmieście -> Biblioteka Portowa
• tramwaj 10 – między godz. 13 a 15 przystanek Góreckiego (bezpośrednio przy nim znajduje się Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” z Biblioteką Portową); w pozostałym czasie – przystanek plac Wolności (następnie pieszo ul. Ks. M. Góreckiego do ul. Strajku Dokerów z budynkiem CSW Łaźnia)

Zaspa, Żabianka, Oliwa, Wrzeszcz, Brzeźno -> Biblioteka Portowa
• tramwaj 5 – przystanek plac Wolności; następnie pieszo ul. Ks. M. Góreckiego do ul. Strajku Dokerów z budynkiem CSW Łaźnia (w nim znajduje się Biblioteka Portowa)

Żabianka, Przymorze, Zaspa, Brzeźno -> Biblioteka Portowa
• autobus 148 – przystanek plac Wolności; następnie pieszo ul. Ks. M. Góreckiego do ul. Strajku Dokerów z budynkiem CSW Łaźnia (w nim znajduje się Biblioteka Portowa)

 

Biblioteka Kokoszki (ul. Azaliowa 18 80-177 Gdańsk)

Do budynku można w łatwy sposób dojechać komunikacją miejską, brak jednak parkingu z miejscami do parkowania wyznaczonymi dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokie drzwi otwierają się na zewnątrz, a samo wejście, tak jak i ciąg komunikacyjny wewnątrz budynku, są wolne od przeszkód. Biblioteka znajduje się na parterze budynku i nie posiada windy. Toalety są w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Brak tablic informacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, ale treść komunikatów jest dla nich przystosowana. Wśród obsługi jedna z osób została przeszkolona w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:

Dworzec Główny -> Biblioteka Kokoszki
• autobus 167 – przystanek Karczemki; następnie cofnąć się do skrzyżowania Kartuska – Kalinowa (po lewej stronie gmach Pozytywnej Szkoły Podstawowej); na skrzyżowaniu ulic Kalinowa, Kminkowa, Azaliowa skręcić w ulicę Azaliową; biblioteka Kokoszki jest po lewej stronie, naprzeciwko Pływalni Kokoszki

Wrzeszcz (PKP) -> Biblioteka Kokoszki
• autobus 168 – przystanek Karczemki; następnie cofnąć się do skrzyżowania Kartuska – Kalinowa (po lewej stronie gmach Pozytywnej Szkoły Podstawowej); na skrzyżowaniu ulic Kalinowa, Kminkowa, Azaliowa skręcić w ulicę Azaliową; biblioteka Kokoszki jest po lewej stronie, naprzeciwko Pływalni Kokoszki

 

Biblioteka pod Żółwiem (ul. Św. Ducha 111/113 80-834 Gdańsk)

Wejście główne do budynku poprzedza przedproże, do którego dostać się można tylko po schodach (brak platformy/pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).  Drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz z klamką na wysokości 107 cm, wejście o szer. cm 97.
Biblioteka pod Żółwiem nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Zaparkowanie samochodu jest możliwe na sąsiedniej ul. Szerokiej (Strefa Płatnego Parkowania) znajduje się tam miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Sala główna w lokalu jest przestronna, osoby z niepełnosprawnościami (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne) mogą swobodnie się poruszać. Lada biblioteczna dostępna na wysokości 90 zm. Przejście/Korytarz prowadzący do zaplecza w najwęższym punkcie ma 90 cm Toaleta nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.

Dojazd:

Chełm -> Biblioteka pod Żółwiem
• tramwaj 3 (przystanek Chełm Witosa) – przystanek Brama Wyżynna; przejść przez tunel, ul. Wały Jagiellońskie dojść do węzła Hucisko; skręcić na Targ Drzewny, iść prosto, wejść w ul. Świętego Ducha – iść prosto około 450 m

Jasień -> Biblioteka pod Żółwiem
• autobus 130 (przystanek Jasień PKM) – przystanek Hucisko; przejść na Targ Drzewny, iść prosto, wejść w ul. Świętego Ducha – iść prosto około 450 m

Orunia -> Biblioteka pod Żółwiem
• autobusy 205, 189, 132 (przystanek Ratusz Oruński) – przystanek Brama Wyżynna; przejść przez tunel, ul. Wały Jagiellońskie dojść do węzła Hucisko; skręcić na Targ Drzewny, iść prosto, wejść w ul. Świętego Ducha – iść prosto około 450 m

Piecki-Migowo (Morena) -> Biblioteka pod Żółwiem
• tramwaje 10, 12 (przystanek Warneńska) – przystanek Hucisko; przejść na Targ Drzewny, iść prosto, wejść w ul. Świętego Ducha – iść prosto około 450 m

Port Lotniczy -> Biblioteka pod Żółwiem
• autobus 210 – przystanek Brama Wyżynna; ul. Wały Jagiellońskie dojść do węzła Hucisko; skręcić na Targ Drzewny, iść prosto, wejść w ul. Świętego Ducha – iść prosto około 450 m

Przymorze -> Biblioteka pod Żółwiem
• SKM (przystanek Gdańsk Przymorze-Uniwersytet w kierunku Gdańska Głównego) – przystanek Gdańsk-Śródmieście; przejść obok Galerii Handlowej „Forum”, kierując się w stronę tunelu podziemnego (wyjście obok przystanku tramwajowego Brama Wyżynna); ul. Wały Jagiellońskie dojść do węzła Hucisko; skręcić na Targ Drzewny, iść prosto, wejść w ul. Świętego Ducha – iść prosto około 450 m

Suchanino -> Biblioteka pod Żółwiem
• autobus 199 (z przystanku Suchanino) – przystanek Hucisko; przejść na Targ Drzewny, iść prosto, wejść w ul. Świętego Ducha – iść prosto około 450 m

Ujeścisko/Łostowice -> Biblioteka pod Żółwiem
• autobusy 115, 120, 156 (przystanek Ujeścisko) – przystanek Przemyska; przesiąść się do tramwaju 6, 7 – do przystanku Brama Wyżynna; przejść przez tunel, ul. Wały Jagiellońskie dojść do węzła Hucisko; skręcić na Targ Drzewny, iść prosto, wejść w ul. Świętego Ducha – iść prosto około 450 m

Wrzeszcz (obok Centrum Handlowego Manhattan) -> Biblioteka pod Żółwiem
• tramwaje 6,9 (przystanek Jaśkowa Dolina) – przystanek Brama Wyżynna; przejść przez tunel, ul. Wały Jagiellońskie dojść do węzła Hucisko; skręcić na Targ Drzewny, iść prosto, wejść w ul. Świętego Ducha – iść prosto około 450 m

Wrzeszcza (PKP) -> Biblioteka pod Żółwiem
• SKM (przystanek Gdańsk – Wrzeszcz) – przystanek Gdańsk-Śródmieście; przejść obok Galerii Handlowej „Forum”, kierując się w stronę tunelu podziemnego (wyjście obok przystanku tramwajowego Brama Wyżynna); ul. Wały Jagiellońskie dojść do węzła Hucisko; skręcić na Targ Drzewny, iść prosto, wejść w ul. Świętego Ducha – iść prosto około 450 m

Żabianka -> Biblioteka pod Żółwiem
• SKM (kierunek Gdańsk Główny) – przystanek Gdańsk-Śródmieście; przejść obok Galerii Handlowej „Forum”, kierując się w stronę tunelu podziemnego (wyjście obok przystanku tramwajowego Brama Wyżynna); ul. Wały Jagiellońskie dojść do węzła „Hucisko”; skręcić na Targ Drzewny, iść prosto, wejść w ul. Świętego Ducha – iść prosto około 450 m

 

Biblioteka Morenowa (ul. Wyrobka 5a 80-288 Gdańsk)

Budynek Biblioteki Morenowej znajduje się blisko przystanku tramwajowego  i autobusowego (ok. 300m). Miejsca parkingowe są stosunkowo daleko od budynku, w którym mieści się biblioteka, są tam miejsca wyznaczone dla osób z niepełnoprawnościami.

Drzwi do budynku biblioteki nie otwierają się samoistnie, ani nie są rozsuwane. Aczkolwiek mają szerokość co najmniej 0,9 m. Otwierają się do wewnątrz. Wejście do budynku może stanowić trudności  dla osób na wózku inwalidzkim. Budynek znajduje się poniżej pasa ruchu drogowego, ciągu pieszego. Dojście do niego z każdej strony jest możliwe tylko po schodach. Zejście najbliżej wejścia do biblioteki ma pochylnię, ale jej do szerokości nie jest dostosowana do wózka inwalidzkiego.

Wewnątrz biblioteki ciąg komunikacyjny posiada równomierne oświetlenie, równe posadzki i odpowiednią szerokość (ok. 1,8-2m), jednak dostęp do niektórych regałów w wypożyczalni może być utrudnione dla osób z niepełnosprawnościami. Jedno z pomieszczeń bibliotecznych oraz zaplecze biblioteki mieszczą się na piętrze. Prowadzą do niego schody, z poręczą wzdłuż całego biegu. Poręcz przyschodowa nie posiada nakładki z pismem Braille’a, informującej o biegu schodów.
Toalety nie są w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Gdyby w filii miała pracować osoba z niepełnosprawnością, to na zapleczu jest brak przestrzeni manewrowej oraz bezpiecznego szerokiego ciągu do poruszania się.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.

Dojazd:

Brętowo (PKM) -> Biblioteka Morenowa
• pieszo – w górę osiedla ok. 10 min
• tramwaj 10 – przystanek Kolumba; następnie przejść przez przejście dla pieszych, kierować się na wysokie bloki z nazwą: Wyrobka (biblioteka jest za nimi)

Dworzec Główny -> Biblioteka Morenowa
• tramwaj 10 – przystanek Kolumba (następnie przejść przez przejście dla pieszych, kierować się na wysokie bloki z nazwą: Wyrobka; biblioteka jest za nimi); tramwaj 12 (kierunek Ujeścisko/ Lawendowe Wzgórze) – przystanek Warneńska (tam przesiąść się na tramwaj 10 lub autobusy 227, 131, 283, 184 i podjechać jeden przystanek do przystanku Kolumba; dalej j.w.)

Jasień (okolice PKM) -> Biblioteka Morenowa
• PKM – przystanek Brętowo i dalej j.w.
• autobusy 127, 130 – przystanek Budapesztańska; następnie kierować się między bloki w stronę Szkoły Podstawowej nr 2

Wrzeszcz (okolice Galerii Manhattan) -> Biblioteka Morenowa
• autobusy 162, 262 – przystanek Piecewska (następnie kierować się w stronę ul. Rakoczego – prosto i w prawo – do przystanku Warneńska; tam przesiąść się na tramwaj 10 lub autobusy 227, 131, 283, 184 i podjechać jeden przystanek do Kolumba; dalej jak wyżej); autobus 127 (kierunek Jasień PKM) – przesiąść się na przystanku Warneńska, na numery autobusów i tramwaju – jak wyżej

Wrzeszcz (PKP) -> Biblioteka Morenowa
• autobusy 162, 262 – przystanek Piecewska; następnie kierować się w stronę ul. Rakoczego (prosto i w prawo) do przystanku Warneńska; tam przesiąść się na tramwaj 10 lub autobusy 227, 131, 283, 184 i podjechać jeden przystanek do Kolumba; dalej j.w.

 

American Corner (Targ Rakowy 5/6 80-806 Gdańsk)

American Corner znajduje się na parterze budynku Biblioteki Głównej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, z osobnym wejściem od zewnątrz. Wejście poprzedzone kilkoma schodami bez podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich. Takie osoby mogą skorzystać z drugiego wejścia znajdującego się w holu Biblioteki Głównej, której wejście posiada platformę.

Mała przestrzeń filii może spowodować utrudnienia w swobodnym poruszaniu się między regałami na wózku inwalidzkim. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku Biblioteki Głównej.
W budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) online.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:

Dworzec Główny -> Biblioteka Główna
• tramwaje 3, 6, 7, 8, 9 – przystanek Brama Wyżynna; przejść tunelem w prawo, cofnąć się kilka kroków aż do pojawienia się dobrze oznakowanej siedziby Biblioteki Głównej; tramwaje 4, 12 – przystanek Hucisko; przejść ulicą przez duże skrzyżowanie ze światłami w stronę parku, aż do pojawienia się dobrze oznakowanej siedziby Biblioteki Głównej
• autobusy 106, 108, 111, 112, 118, 123, 131, 132, 138, 154, 166, 178, 186, 189, 200, 205, 207, 232, 256 – przystanek Brama Wyżynna; cofnąć się kilka kroków aż do pojawienia się dobrze oznakowanej siedziby Biblioteki Głównej
• SKM – przystanek Dworzec Główny; kierować się przez ok. 7 minut do dużego skrzyżowania na Hucisku, po jego przejściu kierować się w stronę parku, iść aż do pojawienia się dobrze oznakowanej siedziby Biblioteki Głównej

 

Biblioteka bez Barier (ul. Czerwony Dwór 21 80-376 Gdańsk)

Wejście do budynku Biblioteki bez Barier jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich. Filia mieści się na parterze. Korytarz oraz przestrzeń pomiędzy regałami w wypożyczalniach w większości przypadków umożliwia swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Jest zatrudniony pracownik z  przygotowaniem merytorycznym do pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz przeszkolony w zakresie podstaw języka migowego. W pobliżu jest parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dojazd:

Dworzec Główny -> Biblioteka bez Barier
• tramwaje: 2, 4, 8 – przystanek Czerwony Dwór; następnie kierować się prosto po stronie, gdzie znajduje się Zielony Rynek, w ul. Czerwony Dwór; zostawić rynek po prawej stronie i kierować się na lewo do numeru 21 (wolnostojący budynek przy placu koło poczty, naprzeciwko sklepu Rossman)
• autobus 199 – przystanek Czerwony Dwór; następnie kierować się prosto po stronie, gdzie znajduje się Zielony Rynek, w ul. Czerwony Dwór; zostawić rynek po prawej stronie i kierować się na lewo do numeru 21 (wolnostojący budynek przy placu koło poczty, naprzeciwko sklepu Rossman)

Jasień -> Biblioteka bez Barier
• autobus 127 – przystanek Bora Komorowskiego; następnie przejść kilkadziesiąt metrów prosto (w stronę przeciwną do przystanków tramwajowych); minąć po prawej stronie kompleks handlowo-usługowy (pawilon handlowy „Rafa”) i skręcić w prawo w ul. Józefa Chociszewskiego (domki jednorodzinne); minąć plac zabaw, za którym znajduje się budynek biblioteki

Nowy Port -> Biblioteka bez Barier
• autobus 148 – przystanek Chłopska; następnie kierować się prosto po stronie, gdzie znajduje się Zielony Rynek, w ul. Czerwony Dwór; zostawić rynek po prawej stronie i kierować się na lewo do numeru 21 (wolnostojący budynek przy placu koło poczty, naprzeciwko sklepu Rossman)

Oliwa -> Biblioteka bez Barier
• tramwaj 8 – przystanek Czerwony Dwór; następnie kierować się prosto po stronie, gdzie znajduje się Zielony Rynek, w ul. Czerwony Dwór; zostawić rynek po prawej stronie i kierować się na lewo do numeru 21 (wolnostojący budynek przy placu koło poczty, naprzeciwko sklepu Rossman)
• SKM Oliwa – dojazd z dworca w Oliwie do ul. Czerwony Dwór autobusami 148 ( przez ul. Chłopską) i 199 (przez ul. Jagiellońską); z przystanku kierować się w stronę, gdzie się znajduje Zielony Rynek, do numeru 21

Szaniec Zachodni -> Biblioteka bez Barier
• autobus 227 – przystanek Czerwony Dwór; następnie kierować się prosto po stronie, gdzie znajduje się Zielony Rynek, w ul. Czerwony Dwór; zostawić rynek po prawej stronie i kierować się na lewo do numeru 21 (wolnostojący budynek przy placu koło poczty, naprzeciwko sklepu Rossman)

Żabianka, Jelitkowo -> Biblioteka bez Barier
• tramwaje 2,4, 8 – przystanek Czerwony Dwór; następnie kierować się prosto po stronie, gdzie znajduje się Zielony Rynek, w ul. Czerwony Dwór; zostawić rynek po prawej stronie i kierować się na lewo do numeru 21 (wolnostojący budynek przy placu koło poczty, naprzeciwko sklepu Rossman)
• autobusy 148, 227 – przystanek Czerwony Dwór; następnie kierować się prosto po stronie, gdzie znajduje się Zielony Rynek, w ul. Czerwony Dwór; zostawić rynek po prawej stronie i kierować się na lewo do numeru 21 (wolnostojący budynek przy placu koło poczty, naprzeciwko sklepu Rossman)

 

Informacje dodatkowe